Hotărâri- 2020

HCL 73/2020 – HCL 73/2020- privind aprobarea contractului cadru încheiat pentru anul 2021 pentru serviciile de consultanță, asistență și reprezentare juridică
HCL 72/2020 – HCL 72/2020- privind alegerea preşedintelui de şedinţă
HCL 71/2020 – HCL 71/2020- privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli consolidat general al Comunei Ciumani pe anul 2020
HCL 70/2020 – HCL 70/2020- privind aprobarea salariilor pe anul 2021 la Serviciului Public de apă și canalizare (SPAC) al comunei Ciumani
Anexa la HCL nr.70 / 2020 – Anexa la HCL nr.70 / 2020
HCL 69/2020 – HCL 69/2020- privind stabilirea salariului de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul propriu al Primarului comunei Ciumani
Anexă la HCL nr. 69 /22.decembrie 2020. – Anexă la HCL nr. 69 /22.decembrie 2020.
HCL 68/2020 – HCL 68/2020- privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii al aparatului de specialitate a Primarului comunei Ciumani
ANEXA nr.1 la HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr.68 /2020. – ANEXA nr.1 la HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr.68 /2020.
Anexa nr.2 la HCL nr. 68 /2020. – Anexa nr.2 la HCL nr. 68 /2020.
HCL 67/2020 – HCL 67/2020- privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli consolidat general al Comunei Ciumani pe anul 2020
HCL 66/2020 – HCL 66/2020- privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli consolidat general al Comunei Ciumani pe anul 2020
HCL 65/2020 – HCL 65/2020- privind modificarea Programului achiziţiilor publice pe anul 2020 al comunei Ciumani
65/2020 – Anexa 65/2020
HCL 64/2020 – HCL 64/2020-privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al comuni Ciumani nr.36/2020 privind aprobarea nomenclaturii stradale al Comunei Ciumani
HCL 63/2020 – HCL 63/2020- privind aprobarea Regulamentului modificat privind autorizarea activităților de comerț ambulant pe raza comunei Ciumani
63/2020 – Anexa 63/2020
HCL 62/2020 – HCL 62/2020- privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare modificată al Consiliului Local al Comunei Ciumani
62/2020 – Melléklet 62/2020
HCL 61/2020 – HCL 61/2020- privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pe anul 2021
61/2020 – Anexa 61/2020
HCL 60/2020 – HCL 60/2020- privind aprobarea planului de deszăpezire drumuri în comuna Ciumani perioada 20.11.2020 – 31.03.2022
60/2020 – Anexa 60/2020
HCL 59/2020 – HCL 59/2020- privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție pentru garantarea avansului proiectului: “Reabilitarea și extinderea sistemului de canalizare menajeră în Comuna Ciumani, Județul Harghita”
HCL 58/2020 – HCL 58/2020- privind aprobarea DALI al proiectului “Reabilitare captare, stație de tartare apă, comuna Ciumani, judeţul Harghita”
HCL 57/2020 – HCL 57/2020- privind aprobarea Planului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole
57/2020 – Anexa 57/2020
HCL 56/2020 – HCL 56/2020- privind aprobarea valorificării masei lemnoase doborâturi de vânt pusă în valoare din fondul forestier al comunei Ciumani
HCL 55/2020 – HCL 55/2020- privind aprobarea modificării Actului constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Munții Harghita- Hargita Hegység Közösségi Fejlesztési Társulás
55/2020 – Aenxa 55/2020
HCL 54/2020 – HCL 54/2020- privind înființarea Serviciului de iluminat public în comuna Ciumani
HCL 53/2020 – HCL 53/2020- referitor la aprobarea notei de fundamentare și cerere de finanțare aferente proiectului ”ECHIPAMENTE IT PENTRU SCOALA DIN COMUNA CIUMANI, JUDEȚUL HARGHITA”
Anexă nr 1 la HCL 53 – Anexă nr 1 la HCL 53
Anexa nr. 2 la HCL 53 – Anexa nr. 2 la HCL 53
HCL 52/2020 – HCL 52/2020- privind încredințarea supravegherii lucrărilor de construcții unui diriginte de șantier, pentru realizarea investiției “Reabilitarea și dotarea grădiniței Csalóka, comuna Ciumani, județul Harghita ”
HCL 51/2020 – HCL 51/2020- privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli consolidat general al Comunei Ciumani pe anul 2020
HCL 50/2020 – HCL 50/2020- privind aprobarea situației financiare al execuţiei bugetului de venituri și cheltuieli la 30 septembrie al anului bugetar 2020
HCL 49/2020 – HCL 49/2020- privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii al aparatului de specialitate a Primarului comunei Ciumani
Anexă nr 1 la HCL 49 – Anexă nr 1 la HCL 49
Anexa nr 2 la HCL 49 – Anexa nr 2 la HCL 49
HCL 48/2020 – HCL 48/2020- privind aprobarea schimbării denumirii grădiniței nou construite din denumirea de ”Csalóka” în denumirea de ”Bóbita”
HCL 47/2020 – HCL 47/2020- privind stabilirea indemnizaţiei de şedinţă, la care au dreptul consilierii din cadrul Consiliului Local al comunei Ciumani
HCL 46/2020 – HCL 46/2020- privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare
– al Consiliului Local al Comunei Ciumani
Anexă la HCL nr. 46 – Anexă la HCL nr. 46
HCL 45/2020 – HCL 45/2020- privind constituirea comisiilor de specialitate în cadrul Consiliului Local Ciumani
HCL 44/2020 – HCL 44/2020- privind alegerea viceprimarului Comunei Ciumani
HCL 43/2020 – HCL 43/2020- privind alegerea preşedintelui de şedinţă
HCL 42/2020 – HCL 42/2020- privind modificarea Programului achiziţiilor publice pe anul 2020 al comunei Ciumani
Anexă la HCL nr. 42/2020 – Anexă la HCL nr. 42/2020
HCL 41/2020 – HCL 41/2020- privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli consolidat general al Comunei Ciumani pe anul 2020
HCL 40/2020 – HCL 40/2020- privind aprobarea modificării Actului constitutiv și al Statutului S.C.GOSPOD SERV SRL
HCL 39/2020 – HCL 39/2020- privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli consolidat general al Comunei Ciumani pe anul 2020
HCL 38/2020 – HCL 38/2020- privind aprobarea situației financiare al execuţiei bugetului de venituri și cheltuieli la 30 iunie al anului bugetar 2020 Consiliul Local Ciumani,
HCL 37/2020 – HCL 37/2020- privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr.31/2020 privind înființarea Serviciului de iluminat public în comuna Ciumani
HCL 36/2020 – HCL 36/2020-privind aprobarea nomenclaturii stradale al Comunei Ciumani
Anexa nr. 1 la HCL nr.36/2020 – Anexa nr. 1 la HCL nr.36/2020
Anexa nr. 2 la HCL nr.36/2020 – Anexa nr. 2 la HCL nr.36/2020
Anexa nr. 3 la HCL nr.36/2020 – Anexa nr. 3 la HCL nr.36/2020
HCL 35/2020 – HCL 35/2020- privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli consolidat general al Comunei Ciumani pe anul 2020
Anexe – Anexe
HCL 34/2020 – HCL 34/2020- privind aprobarea Regulamentului privind autorizarea activităților de comerț ambulant pe raza comunei Ciumani
ANEXĂ nr.1 LA REGULAMENTUL aprobat prin HCL nr.34/2020 – ANEXĂ nr.1 LA REGULAMENTUL aprobat prin HCL nr.34/2020
Anexa nr. 2 la Regulamentul aprobat prin H.C.L. nr. 34/2020 – Anexa nr. 2 la Regulamentul aprobat prin H.C.L. nr. 34/2020
Anexă la HCL nr.34/2020 – Anexă la HCL nr.34/2020
HCL 33/2020 – HCL 33/2020- privind aprobarea situaţiei financiare al anului 2019 al S.C. GOSPOD SERV S.R.L. Ciumani
HCL 32/2020 – HCL 32/2020- privind aprobarea documemtației cu propunere de alipire a
– două terenuri aferente Grădiniței Csalóka, nou construite
HCL 31/2020 – HCL 31/2020- privind înființarea Serviciului de iluminat public în comuna Ciumani
Anexa nr. 1 la HCL nr. 31 /2020 – Anexa nr. 1 la HCL nr. 31 /2020
HCL 30/2020 – HCL 30/2020- privind actualizarea și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitarea sediului primărieri în comuna Ciumani, judeţul Harghita“
Anexă la HCL nr. 30 /2020 – Anexă la HCL nr. 30 /2020
HCL 29/2020 – HCL 29/2020- privind avizarea modificărilor aduse Regulamentului consolidat și armonizat al Serviciului de salubrizare, organizat la nivel județean pentru localitățile membre al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară SIMD Harghita
HCL 28/2020 – HCL 28/2020- privind acordarea unui mandat special în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară SIMD Harghita în vederea exercitării votului
HCL 27/2020 – HCL 27/2020- privind actualizarea și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitarea și extinderea sistemului de canalizare menajeră în comuna Ciumani, județul Harghita”
HCL 26/2020 – HCL 26/2020- privind încredințarea supravegherii lucrărilor de construcții unui diriginte de șantier, pentru realizarea investiției “Reabilitarea sediului primăriei în comuna Ciumani, județul Harghita”
HCL 25/2020 – HCL 25/2020- privind aprobarea situației financiare al execuţiei bugetului de venituri și cheltuieli la 31 martie al anului bugetar 2020
HCL 24/2020 – HCL 24/2020- privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli consolidat general al Comunei Ciumani pe anul 2020
HCL 23/2020 – HCL 23/2020- privind aprobarea Regulamentului de stimulare a protecției mediului și amenajării estetice edilitare a gospodăriilor din comuna Ciumani
Anexă la HCL nr.23/2020 – Anexă la HCL nr.23/2020
HCL 22/2020 – HCL 22/2020- privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021 cu rata inlației de 3,8 %
HCL 21/2020 – HCL 21/2020- privind încredințarea supravegherii lucrărilor de construcții unui diriginte de șantier, pentru realizarea investiției “Reabilitarea și extinderea sistemului de canalizare menajeră în comuna Ciumani, județul Harghita”
HCL 20/2020 – HCL 20/2020- privind încredințarea supravegherii lucrărilor de construcții unui diriginte de șantier, pentru realizarea investiției “Modernizare străzi în comuna Ciumani, județul Harghita”
HCL 19/2020 – HCL 19/2020- privind aprobarea Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a Comunei Ciumani
ANEXĂ LA HCL NR.19/2020. – ANEXĂ LA HCL NR.19/2020.
ANEXA NR. 1 la Regulament – ANEXA NR. 1 la Regulament
Anexa nr. 2 la regulament – Anexa nr. 2 la regulament
Anexa nr. 3 la regulament – Anexa nr. 3 la regulament
HCL 18/2020 – HCL 18/2020- privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale finanțate din bugetul comunei Ciumani pe anul 2020
Anexă la HCL al Consiliului Local Ciumani Nr. 18/2020 – Anexă la HCL al Consiliului Local Ciumani Nr. 18/2020
HCL 17/2020 – HCL 17/2020- privind aprobarea Proiectului tehnic pentru lucrările “Reabilitarea și dotarea Grădiniței Csalóka, Comuna Ciumani, Județul Harghita”
HCL 16/2020 – HCL 16/2020- privind aprobarea Regulamentului privind desfășuraeea şedinţelor Consiliului Local al comunei Ciumani pe timpul stării de urgență
Anexa nr.1 la HCL 16/2020 – Anexa nr.1 la HCL 16/2020
HCL 15/2020 – HCL 15/2020- privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli consolidat general al Comunei Ciumani pe anul 2020
HCL 14/2020 – HCL 14/2020- privind aprobarea contract de voluntariat modificat
Anexa la HCL nr.14 din 30.03. 2020 – Anexa la HCL nr.14 din 30.03. 2020
HCL 13/2020 – HCL 13/2020- privind actualizarea și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Modernizare străzi în comuna Ciumani, județul Harghita“
HCL 12/2020 – HCL 12/2020- privind transmiterea din domeniul public al comunei Ciumani, în administrarea Școlii Gimnaziale ”Köllő Miklós” din Ciumani , a terenului și clădirilor grădiniței nou construite
Anexă nr.1 la HCL nr. 12/30.03.2020 – Anexă nr.1 la HCL nr. 12/30.03.2020
Anexa nr.2 la HCL nr.12/30.03.2020 – Anexa nr.2 la HCL nr.12/30.03.2020
Anexa nr.3 la HCL nr.12/30.03.2020 – Anexa nr.3 la HCL nr.12/30.03.2020
HCL 11/2020 – HCL 11/2020- privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, al S.C. GOSPOD SERV S.R.L. pe anul 2020
Anexa la HCL nr.11/2020 – Anexa la HCL nr.11/2020
HCL 10/2020 – HCL 10/2020- privind stabilirea taxelor special la Serviciul Public de Apă și Canalizare-SPAC a comunei Ciumani
Anexă la HCL nr.10/30.03.2020 – Anexă la HCL nr.10/30.03.2020
HCL 9/2020 – HCL 9/2020- privind aprobarea criteriilor de performanță stabilite pe anul 2020 pentru administratorul Serviciului Public de Apă și Canalizare -SPAC Comuna Ciumani
Anexa la HCL nr. 9/30.03.2020 – Anexa la HCL nr. 9/30.03.2020
HCL 8/2020 – HCL 8/2020-privind aprobarea valorificării a 10.000 to. piatră spartă andezit
Anexă la HCL nr.8/30.03.2020 – Anexă la HCL nr.8/30.03.2020
HCL 7/2020 – HCL 7/2020- privind aprobarea modificării Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Harghita
Anexă la HCL nr.7/30.martie 2020 – Anexă la HCL nr.7/30.martie 2020
HCL 6/2020 – HCL 6/2020- privind aprobarea execuției bugetare al anului 2019 a comunei Ciumani
Anexa 6/2020 – Anexa 6/2020
HCL 5/2020 – HCL 5/2020- privind aprobarea normativului pe anul 2020 pentru cheltuielile privind consumul lunar de carburanți pentru autoturismele, mașinile și utilajele aparținând Primăriei comunei Ciumani
Anexa nr.1 la HCL nr. 5 – Anexa nr.1 la HCL nr. 5/2020
HCL 4/2020 – HCL 4/2020- privind aprobarea Programului achiziţiilor publice pe anul 2020 al comunei Ciumani
Program anual al achizițiilor publice pe anul 2020 – Program anual al achizițiilor publice pe anul 2020
HCL 3/2020 – HCL 3/2020- privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli general consolidat al comunei Ciumani pe anul 2020, Anexe
Anexa nr. 6 – Anexa nr. 6
ANEXA nr. 7 la HCL nr. 3/2020. – ANEXA nr. 7 la HCL nr. 3/2020.
HCL 2/2020 – HCL 2/2020- privind aprobarea Rețelei școlare pentru anul școlar 2020-2021 din Comuna Ciumani
ANEXĂ LA HOTĂRÂREA nr.2/2020. – ANEXĂ LA HOTĂRÂREA nr.2/2020.
HCL 1/2020 – HCL 1/2020- privind aprobarea utilizării excedentului bugetului Școlii Gimnaziale „Köllő Miklós” din comuna Ciumani al anilor precedenți, pe anul 2020

Aveți nevoie de ajutor? Contactați-ne!