Hotărâri- 2020

HCL 73/2020 – HCL 73/2020- privind aprobarea contractului cadru încheiat pentru anul 2021 pentru serviciile de consultanță, asistență și reprezentare juridică
HCL 72/2020 – HCL 72/2020- privind alegerea preşedintelui de şedinţă
HCL 71/2020 – HCL 71/2020- privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli consolidat general al Comunei Ciumani pe anul 2020
HCL 70/2020 – HCL 70/2020- privind aprobarea salariilor pe anul 2021 la Serviciului Public de apă și canalizare (SPAC) al comunei Ciumani
Anexa la HCL nr.70 / 2020 – Anexa la HCL nr.70 / 2020
HCL 69/2020 – HCL 69/2020- privind stabilirea salariului de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul propriu al Primarului comunei Ciumani
Anexă la HCL nr. 69 /22.decembrie 2020. – Anexă la HCL nr. 69 /22.decembrie 2020.
HCL 68/2020 – HCL 68/2020- privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii al aparatului de specialitate a Primarului comunei Ciumani
ANEXA nr.1 la HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr.68 /2020. – ANEXA nr.1 la HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr.68 /2020.
Anexa nr.2 la HCL nr. 68 /2020. – Anexa nr.2 la HCL nr. 68 /2020.
HCL 67/2020 – HCL 67/2020- privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli consolidat general al Comunei Ciumani pe anul 2020
HCL 66/2020 – HCL 66/2020- privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli consolidat general al Comunei Ciumani pe anul 2020
HCL 65/2020 – HCL 65/2020- privind modificarea Programului achiziţiilor publice pe anul 2020 al comunei Ciumani
65/2020 – Anexa 65/2020
HCL 64/2020 – HCL 64/2020-privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al comuni Ciumani nr.36/2020 privind aprobarea nomenclaturii stradale al Comunei Ciumani
HCL 63/2020 – HCL 63/2020- privind aprobarea Regulamentului modificat privind autorizarea activităților de comerț ambulant pe raza comunei Ciumani
63/2020 – Anexa 63/2020
HCL 62/2020 – HCL 62/2020- privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare modificată al Consiliului Local al Comunei Ciumani
62/2020 – Melléklet 62/2020
HCL 61/2020 – HCL 61/2020- privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pe anul 2021
61/2020 – Anexa 61/2020
HCL 60/2020 – HCL 60/2020- privind aprobarea planului de deszăpezire drumuri în comuna Ciumani perioada 20.11.2020 – 31.03.2022
60/2020 – Anexa 60/2020
HCL 59/2020 – HCL 59/2020- privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție pentru garantarea avansului proiectului: “Reabilitarea și extinderea sistemului de canalizare menajeră în Comuna Ciumani, Județul Harghita”
HCL 58/2020 – HCL 58/2020- privind aprobarea DALI al proiectului “Reabilitare captare, stație de tartare apă, comuna Ciumani, judeţul Harghita”
HCL 57/2020 – HCL 57/2020- privind aprobarea Planului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole
57/2020 – Anexa 57/2020
HCL 56/2020 – HCL 56/2020- privind aprobarea valorificării masei lemnoase doborâturi de vânt pusă în valoare din fondul forestier al comunei Ciumani
HCL 55/2020 – HCL 55/2020- privind aprobarea modificării Actului constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Munții Harghita- Hargita Hegység Közösségi Fejlesztési Társulás
55/2020 – Aenxa 55/2020
HCL 54/2020 – HCL 54/2020- privind înființarea Serviciului de iluminat public în comuna Ciumani
HCL 53/2020 – HCL 53/2020- referitor la aprobarea notei de fundamentare și cerere de finanțare aferente proiectului ”ECHIPAMENTE IT PENTRU SCOALA DIN COMUNA CIUMANI, JUDEȚUL HARGHITA”
Anexă nr 1 la HCL 53 – Anexă nr 1 la HCL 53
Anexa nr. 2 la HCL 53 – Anexa nr. 2 la HCL 53
HCL 52/2020 – HCL 52/2020- privind încredințarea supravegherii lucrărilor de construcții unui diriginte de șantier, pentru realizarea investiției “Reabilitarea și dotarea grădiniței Csalóka, comuna Ciumani, județul Harghita ”
HCL 51/2020 – HCL 51/2020- privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli consolidat general al Comunei Ciumani pe anul 2020
HCL 50/2020 – HCL 50/2020- privind aprobarea situației financiare al execuţiei bugetului de venituri și cheltuieli la 30 septembrie al anului bugetar 2020
HCL 49/2020 – HCL 49/2020- privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii al aparatului de specialitate a Primarului comunei Ciumani
Anexă nr 1 la HCL 49 – Anexă nr 1 la HCL 49
Anexa nr 2 la HCL 49 – Anexa nr 2 la HCL 49
HCL 48/2020 – HCL 48/2020- privind aprobarea schimbării denumirii grădiniței nou construite din denumirea de ”Csalóka” în denumirea de ”Bóbita”
HCL 47/2020 – HCL 47/2020- privind stabilirea indemnizaţiei de şedinţă, la care au dreptul consilierii din cadrul Consiliului Local al comunei Ciumani
HCL 46/2020 – HCL 46/2020- privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare
– al Consiliului Local al Comunei Ciumani
Anexă la HCL nr. 46 – Anexă la HCL nr. 46
HCL 45/2020 – HCL 45/2020- privind constituirea comisiilor de specialitate în cadrul Consiliului Local Ciumani
HCL 44/2020 – HCL 44/2020- privind alegerea viceprimarului Comunei Ciumani
HCL 43/2020 – HCL 43/2020- privind alegerea preşedintelui de şedinţă
HCL 42/2020 – HCL 42/2020- privind modificarea Programului achiziţiilor publice pe anul 2020 al comunei Ciumani
Anexă la HCL nr. 42/2020 – Anexă la HCL nr. 42/2020
HCL 41/2020 – HCL 41/2020- privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli consolidat general al Comunei Ciumani pe anul 2020
HCL 40/2020 – HCL 40/2020- privind aprobarea modificării Actului constitutiv și al Statutului S.C.GOSPOD SERV SRL
HCL 39/2020 – HCL 39/2020- privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli consolidat general al Comunei Ciumani pe anul 2020
HCL 38/2020 – HCL 38/2020- privind aprobarea situației financiare al execuţiei bugetului de venituri și cheltuieli la 30 iunie al anului bugetar 2020 Consiliul Local Ciumani,
HCL 37/2020 – HCL 37/2020- privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr.31/2020 privind înființarea Serviciului de iluminat public în comuna Ciumani
HCL 36/2020 – HCL 36/2020-privind aprobarea nomenclaturii stradale al Comunei Ciumani
Anexa nr. 1 la HCL nr.36/2020 – Anexa nr. 1 la HCL nr.36/2020
Anexa nr. 2 la HCL nr.36/2020 – Anexa nr. 2 la HCL nr.36/2020
Anexa nr. 3 la HCL nr.36/2020 – Anexa nr. 3 la HCL nr.36/2020
HCL 35/2020 – HCL 35/2020- privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli consolidat general al Comunei Ciumani pe anul 2020
Anexe – Anexe
HCL 34/2020 – HCL 34/2020- privind aprobarea Regulamentului privind autorizarea activităților de comerț ambulant pe raza comunei Ciumani
ANEXĂ nr.1 LA REGULAMENTUL aprobat prin HCL nr.34/2020 – ANEXĂ nr.1 LA REGULAMENTUL aprobat prin HCL nr.34/2020
Anexa nr. 2 la Regulamentul aprobat prin H.C.L. nr. 34/2020 – Anexa nr. 2 la Regulamentul aprobat prin H.C.L. nr. 34/2020
Anexă la HCL nr.34/2020 – Anexă la HCL nr.34/2020
HCL 33/2020 – HCL 33/2020- privind aprobarea situaţiei financiare al anului 2019 al S.C. GOSPOD SERV S.R.L. Ciumani
HCL 32/2020 – HCL 32/2020- privind aprobarea documemtației cu propunere de alipire a
– două terenuri aferente Grădiniței Csalóka, nou construite
HCL 31/2020 – HCL 31/2020- privind înființarea Serviciului de iluminat public în comuna Ciumani
Anexa nr. 1 la HCL nr. 31 /2020 – Anexa nr. 1 la HCL nr. 31 /2020
HCL 30/2020 – HCL 30/2020- privind actualizarea și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitarea sediului primărieri în comuna Ciumani, judeţul Harghita“
Anexă la HCL nr. 30 /2020 – Anexă la HCL nr. 30 /2020
HCL 29/2020 – HCL 29/2020- privind avizarea modificărilor aduse Regulamentului consolidat și armonizat al Serviciului de salubrizare, organizat la nivel județean pentru localitățile membre al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară SIMD Harghita
HCL 28/2020 – HCL 28/2020- privind acordarea unui mandat special în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară SIMD Harghita în vederea exercitării votului
HCL 27/2020 – HCL 27/2020- privind actualizarea și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitarea și extinderea sistemului de canalizare menajeră în comuna Ciumani, județul Harghita”
HCL 26/2020 – HCL 26/2020- privind încredințarea supravegherii lucrărilor de construcții unui diriginte de șantier, pentru realizarea investiției “Reabilitarea sediului primăriei în comuna Ciumani, județul Harghita”
HCL 25/2020 – HCL 25/2020- privind aprobarea situației financiare al execuţiei bugetului de venituri și cheltuieli la 31 martie al anului bugetar 2020
HCL 24/2020 – HCL 24/2020- privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli consolidat general al Comunei Ciumani pe anul 2020
HCL 23/2020 – HCL 23/2020- privind aprobarea Regulamentului de stimulare a protecției mediului și amenajării estetice edilitare a gospodăriilor din comuna Ciumani
Anexă la HCL nr.23/2020 – Anexă la HCL nr.23/2020
HCL 22/2020 – HCL 22/2020- privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021 cu rata inlației de 3,8 %
HCL 21/2020 – HCL 21/2020- privind încredințarea supravegherii lucrărilor de construcții unui diriginte de șantier, pentru realizarea investiției “Reabilitarea și extinderea sistemului de canalizare menajeră în comuna Ciumani, județul Harghita”
HCL 20/2020 – HCL 20/2020- privind încredințarea supravegherii lucrărilor de construcții unui diriginte de șantier, pentru realizarea investiției “Modernizare străzi în comuna Ciumani, județul Harghita”
HCL 19/2020 – HCL 19/2020- privind aprobarea Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a Comunei Ciumani
ANEXĂ LA HCL NR.19/2020. – ANEXĂ LA HCL NR.19/2020.
ANEXA NR. 1 la Regulament – ANEXA NR. 1 la Regulament
Anexa nr. 2 la regulament – Anexa nr. 2 la regulament
Anexa nr. 3 la regulament – Anexa nr. 3 la regulament
HCL 18/2020 – HCL 18/2020- privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale finanțate din bugetul comunei Ciumani pe anul 2020
Anexă la HCL al Consiliului Local Ciumani Nr. 18/2020 – Anexă la HCL al Consiliului Local Ciumani Nr. 18/2020
HCL 17/2020 – HCL 17/2020- privind aprobarea Proiectului tehnic pentru lucrările “Reabilitarea și dotarea Grădiniței Csalóka, Comuna Ciumani, Județul Harghita”
HCL 16/2020 – HCL 16/2020- privind aprobarea Regulamentului privind desfășuraeea şedinţelor Consiliului Local al comunei Ciumani pe timpul stării de urgență
Anexa nr.1 la HCL 16/2020 – Anexa nr.1 la HCL 16/2020
HCL 15/2020 – HCL 15/2020- privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli consolidat general al Comunei Ciumani pe anul 2020
HCL 14/2020 – HCL 14/2020- privind aprobarea contract de voluntariat modificat
Anexa la HCL nr.14 din 30.03. 2020 – Anexa la HCL nr.14 din 30.03. 2020
HCL 13/2020 – HCL 13/2020- privind actualizarea și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Modernizare străzi în comuna Ciumani, județul Harghita“
HCL 12/2020 – HCL 12/2020- privind transmiterea din domeniul public al comunei Ciumani, în administrarea Școlii Gimnaziale ”Köllő Miklós” din Ciumani , a terenului și clădirilor grădiniței nou construite
Anexă nr.1 la HCL nr. 12/30.03.2020 – Anexă nr.1 la HCL nr. 12/30.03.2020
Anexa nr.2 la HCL nr.12/30.03.2020 – Anexa nr.2 la HCL nr.12/30.03.2020
Anexa nr.3 la HCL nr.12/30.03.2020 – Anexa nr.3 la HCL nr.12/30.03.2020
HCL 11/2020 – HCL 11/2020- privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, al S.C. GOSPOD SERV S.R.L. pe anul 2020
Anexa la HCL nr.11/2020 – Anexa la HCL nr.11/2020
HCL 10/2020 – HCL 10/2020- privind stabilirea taxelor special la Serviciul Public de Apă și Canalizare-SPAC a comunei Ciumani
Anexă la HCL nr.10/30.03.2020 – Anexă la HCL nr.10/30.03.2020
HCL 9/2020 – HCL 9/2020- privind aprobarea criteriilor de performanță stabilite pe anul 2020 pentru administratorul Serviciului Public de Apă și Canalizare -SPAC Comuna Ciumani
Anexa la HCL nr. 9/30.03.2020 – Anexa la HCL nr. 9/30.03.2020
HCL 8/2020 – HCL 8/2020-privind aprobarea valorificării a 10.000 to. piatră spartă andezit
Anexă la HCL nr.8/30.03.2020 – Anexă la HCL nr.8/30.03.2020
HCL 7/2020 – HCL 7/2020- privind aprobarea modificării Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Harghita
Anexă la HCL nr.7/30.martie 2020 – Anexă la HCL nr.7/30.martie 2020
HCL 6/2020 – HCL 6/2020- privind aprobarea execuției bugetare al anului 2019 a comunei Ciumani
Anexa 6/2020 – Anexa 6/2020
HCL 5/2020 – HCL 5/2020- privind aprobarea normativului pe anul 2020 pentru cheltuielile privind consumul lunar de carburanți pentru autoturismele, mașinile și utilajele aparținând Primăriei comunei Ciumani
Anexa nr.1 la HCL nr. 5 – Anexa nr.1 la HCL nr. 5/2020
HCL 4/2020 – HCL 4/2020- privind aprobarea Programului achiziţiilor publice pe anul 2020 al comunei Ciumani
Program anual al achizițiilor publice pe anul 2020 – Program anual al achizițiilor publice pe anul 2020
HCL 3/2020 – HCL 3/2020- privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli general consolidat al comunei Ciumani pe anul 2020, Anexe
Anexa nr. 6 – Anexa nr. 6
ANEXA nr. 7 la HCL nr. 3/2020. – ANEXA nr. 7 la HCL nr. 3/2020.
HCL 2/2020 – HCL 2/2020- privind aprobarea Rețelei școlare pentru anul școlar 2020-2021 din Comuna Ciumani
ANEXĂ LA HOTĂRÂREA nr.2/2020. – ANEXĂ LA HOTĂRÂREA nr.2/2020.
HCL 1/2020 – HCL 1/2020- privind aprobarea utilizării excedentului bugetului Școlii Gimnaziale „Köllő Miklós” din comuna Ciumani al anilor precedenți, pe anul 2020

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Nevoie de ajutor? Vorbeste cu noi