Membrii consiliului local

MÁRTON LÁSZLÓ-SZILÁRD (RMDSZ)

Márton László-SzilárdPrimar

UDMR

KIRÁLY SZABOLCS (RMDSZ)

Király SzabolcsViceprimar

UDMR

Membru a comisiei pentru buget –finanțe, investiții, administrarea domeniului public și privat, activități de turism și comerț

Pereședinte a comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sport, sănătate, familie, muncă, protecţie socială, protecţia copilului, protecție civilă, juridică și de disciplină

Consilieri local:

BENEDEK ÁRPÁD (RMDSZ)

Benedek Árpád

RMDSZ

Membru a comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sport, sănătate, familie, muncă, protecţie socială, protecţia copilului, protecție civilă, juridică și de disciplină

Czirják Lehel (RMDSZ)

Czirják Lehel

RMDSZ

Președinte a comisiei pentru agricultură, amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului, servicii publice, administrația publică locală, cooperări interinstituționale

CSATA ETELE (RMDSZ

Csata Etele

RMDSZ

Membru a comisiei pentru agricultură, amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului, servicii publice, administrația publică locală, cooperări interinstituționale

Csíki Csaba

CSÍKI CSABA

RMDSZ

Membru a comisiei pentru buget –finanțe, investiții, administrarea domeniului public și privat, activități de turism și comerț

DOMOKOS ÁRPÁD (RMDSZ)

Domokos Árpád

RMDSZ

Secretar a comisiei pentru agricultură, amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului, servicii publice, administrația publică locală, cooperări interinstituționale

GERGELY JÓZSEF

Gergely József

RMDSZ

Membru a comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sport, sănătate, familie, muncă, protecţie socială, protecţia copilului, protecție civilă, juridică și de disciplină

KORPOS LEVENTE

Korpos Levente

EMSZ

Membru a comisiei pentru agricultură, amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului, servicii publice, administrația publică locală, cooperări interinstituționale

KÖLLŐ CSABA (RMDSZ)

Köllő Csaba

RMDSZ

Membru a comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sport, sănătate, familie, muncă, protecţie socială, protecţia copilului, protecție civilă, juridică și de disciplină

NAGY ERZSÉBET (EMSZ)

Nagy Erzsébet

EMSZ

Secretar a comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sport, sănătate, familie, muncă, protecţie socială, protecţia copilului, protecție civilă, juridică și de disciplină

PÉTER LÁSZLÓ (EMSZ)

Péter László

EMSZ

Președinte a comisiei pentru buget –finanțe, investiții, administrarea domeniului public și privat, activități de turism și comerț

SÁNDOR SZILVESZTER (RMDSZ)

Sándor Szilveszter

RMDSZ

Secretar a comisiei pentru buget –finanțe, investiții, administrarea domeniului public și privat, activități de turism și comerț

SZÉKELY ÁLMOS SZILVESZTER (EMSZ)

Székely Álmos-Szilveszter

EMSZ

Membru a comisiei pentru agricultură, amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului, servicii publice, administrația publică locală, cooperări interinstituționale

Membru a comisiei pentru buget –finanțe, investiții, administrarea domeniului public și privat, activități de turism și comerț

Aveți nevoie de ajutor? Contactați-ne!