Gyászjelentők

özv. DOMOKOS FERENCNÉ szül. BARTALIS TERÉZIA

Lelked, amit Teremtőd adott és most visszavitted Hozzá, legyen az Örök Fény része. Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága édesanyánk temetésén részvétükkel próbáltak enyhíteni fájdalmunkon. Külön köszönjük a rokonok és szomszédok önzetlen segítségét. Isten fizesse meg! A gyászoló család

özv. DOMOKOS FERENCNÉ szül. BARTALIS TERÉZIA (1926. november 21.)

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.” (Juhász Gyula) Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, dédnagymama, anyós, sógornő, nagynéni, rokon, szomszéd és jó ismerős, életének 98., özvegységének 51. évében, 2024. június 9-én méltósággal viselt betegség után, csendesen elhunyt. Temetése 2024. június 11-én, kedden 13 órától lesz a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás június 10-én, hétfőn 17 és 18 óra között. Szívünkben örökké velünk marad. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

AMBRUS ANTAL IGNÁC

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

AMBRUS ANTAL IGNÁC (szül. 1942)

„Egy pillanat és mindennek vége Szólni sem tudtál, hogy indulsz a messzeségbe. Maradt a nagy bánat, egy csendes sírhalom Szerető szívekben örök gyász és fájdalom.” Fájdalomtól megtört szívvel, de a jó Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, após, nagyapa, dédnagyapa, testvér, rokon és jó szomszéd, életének 82., házasságának 62. évében, május 23-án rövid szenvedés után, szerető szíve megszűnt dobogni. Drága halottunkat május 25-én, szombaton 13 órakor kísérjük utolsó útjára a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás május 24-én pénteken, 17 és 18 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

AMBRUS LÁSZLÓ

Hálás szívvel köszönjük mindazoknak, akik a temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek. Külön köszönetünket fejezzük ki a segítségért a rokonoknak, komáknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

GÁL JÓZSEFNÉ szül. KÁDÁR ÁGNES

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

AMBRUS LÁSZLÓ (szül. 1955)

Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy életének 69. évében, 2024. május 13-án hosszú betegség után elhunyt. Temetése 2024. május 16-án, csütörtökön 13 órától lesz a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolnából. Virrasztás május 15-én, szerdán 17 és 18 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

GÁL JÓZSEFNÉ szül. KÁDÁR ÁGNES (1953)

„Lelked, mint a fehér galamb, csendesen messzire szállt, hiába keresünk, könnyes szemünk már soha nem talál. De tudjuk, hogy csillagok közt a legfényesebb Te vagy, utat mutatsz, mert szívünkben örökre itt maradsz!” Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó feleség, édesanya, nagymama, testvér, anyós, rokon és jó szomszéd, életének 71., házasságának 51. évében, 2024. május 13-án szerető szíve megszűnt dobogni. Drága halottunkat 2024. május 15-én, szerdán 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából, református szertartás szerint Részvétnyilvánítást május 14-én, kedden 17 és 18 óra között fogadunk. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

CSATA KÁROLY - FERENCZ

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

CSATA KÁROLY - FERENCZ (szül. 1936) erdőmester

„Panasz nélkül befelé könnyeztél, Búcsú nélkül csendesen elmentél. Jóságos szíved pihen a föld alatt, minden érted hulló könnycsepp nyugtassa álmodat.” Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagytata, dédnagyapa, após, apatárs, testvér, rokon, szomszéd és jó barát, életének 88., házasságának 55. évében, szerető szíve megszűnt dobogni. Drága halottunkat 2024. május 9-én, csütörtökön 13 órakor kísérjük utolsó útjára a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából, szentmisével egybekötve. Virrasztás május 8-án, szerdán 17 és 18 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

id. SÁSKA JÓZSEF

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

KIRÁLY GERGELY

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

KIRÁLY GERGELY (szül. 1945)

„Egy pillanat és mindennek vége Szólni sem tudtál, hogy indulsz a messzeségbe. Maradt a nagy bánat, egy csendes sírhalom Szerető szívekben örök gyász és fájdalom.” Fájdalomtól megtört szívvel, de a jó Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagyapa, dédnagyapa, sógor, rokon és jó ismerős, életének 80., házasságának 57. évében, 2024. április 25-én lelkét visszaadta Teremtőjének. Drága halottunk földi maradványait 2024. április 28-án, vasárnap 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás április 27-én, szombaton 17 és 18 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

id. SÁSKA JÓZSEF (szül. 1941)

„Küzdöttél, de már nem lehet, Csend ölel át és szeretet. Csak az hal meg, kit felednek, Örökké él, kit igazán szeretnek”. (Kosztolányi Dezső) Isten akaratában megnyugodva, fájdalommal teli szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, após, nagyapa, dédnagyapa, testvér, rokon, szomszéd és jó barát, türelemmel viselt hosszú betegség után, életének 83., házasságának 55. évében, 2024. április 26-án szerető szíve megszűnt dobogni. Temetése 2024. április 28-án, vasárnap 15 órától lesz a Szent Kereszt kápolna ravatalozójából szentmisével egybekötve. Virrasztás április 27-én, szombaton 17 és 18 óra között. Nyugodjék békében. Emléke szívünkben örökké élni fog! A gyászoló család

özv. BARTALIS IMRE

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

özv. BARTALIS IMRE (szül. 1938)

Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó édesapa, nagyapa, após, rokon és jó szomszéd, életének 86., özvegységének 3. évében, türelemmel viselt betegség után, lelkét visszaadta Teremtőjének. Temetése 2024. április 23-án, kedden 13 órától lesz a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás április 22-én, hétfőn 17 és 18 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

özv. KISS JÓZSEF

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

özv. SZILÁGYI LÁSZLÓNÉ szül. TOFÁN ERZSÉBET

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

özv. SZILÁGYI LÁSZLÓNÉ szül. TOFÁN ERZSÉBET (1941)

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, dédmama, testvér, rokon és szomszéd ,életének 83., özvegységének 4. évében, csendesen elhunyt. Drága halottunkat 2024. április 14-én, vasárnap 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás április 13-án, szombaton 17 és 18 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

özv. KISS JÓZSEF (szül. 1955) Németország

Fájdalomtól megtört szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó édesapa, nagyapa, testvér, rokon, szomszéd és jó ismerős, életének 69. évében, özvegységének 6. hónapjában, szerető szíve megszűnt dobogni. Drága halottunk földi maradványát 2024. április 16-án, kedden 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás április 15-én, hétfőn 17 és 18 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

FEJÉR MIKLÓSNÉ szül. SZILÁGYI MADARÁSZ KLÁRA

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

FEJÉR MIKLÓSNÉ szül. SZILÁGYI MADARÁSZ KLÁRA (1964)

Ó, édes Jézus, Ó, kegyes Jézus, Ó, irgalmas Jézus, imádlak lelkem mélyéből, szeretlek tiszta szívemből. Neked élek, neked halok, tied vagyok életemben és halálomban. Ámen. Mély fájdalommal, de a jó Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó feleség, édesanya, testvér, rokon és szomszéd, életének 60., házasságának 38. évében, rövid szenvedés után, szerető szíve megszűnt dobogni. Drága halottunk földi maradványait 2024. március 20-án, szerdán 13.00 órakor helyezzük örök nyugalomra a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás március 19-én, kedden 16 és 17 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

özv. BARTALIS IMRÉNÉ szül. KOVÁCS ERZSÉBET

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

özv. BARTALIS IMRÉNÉ szül. KOVÁCS ERZSÉBET (1958)

"Csillag volt, mert szívből szeretett, S mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett. Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, De szívünkben él, és örökké ott marad." Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, anyós, testvér, rokon és szomszéd életének 66., özvegységének 5. hónapjában, szerető szíve megszűnt dobogni. Drága halottunkat 2024. március 8-án, pénteken 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás március 7-én, csütörtökön 16 és 17 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

id. SZILÁGYI VILMOSNÉ szül. BORSOS JANKA-ÁGNES

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

id. SZILÁGYI VILMOSNÉ szül. BORSOS JANKA-ÁGNES (1946)

Ó, édes Jézus, Ó, kegyes Jézus, Ó, irgalmas Jézus, imádlak lelkem mélyéből, szeretlek tiszta szívemből. Neked élek, neked halok, tied vagyok életemben és halálomban. Ámen. Mély fájdalommal, de a jó Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó feleség, édesanya, nagymama, anyós, testvér, rokon és szomszéd, életének 78., házasságának 58. évében, 2024. március 1-jén türelemmel viselt betegség után szerető szíve megszűnt dobogni. Drága halottunk földi maradványait 2024. március 3-án, vasárnap 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt-kápolna ravatalozójából. Virrasztás március 2-án, szombaton 16 és 17 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

özv. AMBRUS VINCÉNÉ szül. KÖLLŐ TERÉZIA

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

id. SÁRA KÁLMÁN

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak, valamint a Caritas munkatársainak odaadó munkájukért. A gyászoló család

özv. AMBRUS VINCÉNÉ szül. KÖLLŐ TERÉZIA (1939)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, dédnagymama, testvér, anyós, anyatárs, rokon és szomszéd, életének 85., özvegységének 25. évében türelemmel viselt hosszas betegség után, csendesen elhunyt. Drága halottunkat 2024. február 29-én, csütörtökön 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás február 28-án, szerdán 16 és 17 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

id. SÁRA KÁLMÁN (szül. 1944)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagyapa, após, sógor, rokon és szomszéd, életének 80., házasságának 54. évében türelemmel viselt, hosszas betegség után, csendesen elhunyt. Drága halottunkat 2024. február 28-án, szerdán 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás február 27-én, kedden 16 és 17 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

MOLNÁR ISTVÁN

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

MOLNÁR ISTVÁN (szül. 1938)

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, mindazokkal akik ismerték és szerették, hogy életének 86. évében türelemmel viselt betegség után, visszaadta lelkét Teremtőjének. Drága halottunkat 2024. február 11-én, vasárnap 12 órakor kísérjük utolsó útjára a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás február 10-én, szombaton 16 és 17 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

id. KÖLLŐ PONGRÁCZ LAJOS

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

id. KÖLLŐ PONGRÁCZ LAJOS (szül. 1949)

„Óvtad a családod, mindenkit szerettél, az volt a boldogságod, ha velünk lehettél. Beteg szíveddel is értünk aggódtál, annyira féltettünk, de legyőzött a halál. Az idő nem hoz gyógyulást, marad az emlék és a néma gyász.” Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagyapa, após, apatárs, rokon, szomszéd és jó barát, életének 75., házasságának 53. évében, szerető szíve megszűnt dobogni. Drága halottunkat 2024. február 7-én, szerdán 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás február 6-án, kedden 16 és 17 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

özv. BORSOS ZOLTÁN

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. A gyászoló család

özv. CZIRJÁK PONGRÁCZNÉ szül. CSIKI ROZÁLIA

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

özv. BORSOS ZOLTÁN (szül. 1955)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó édesapa, nagyapa, após, rokon és jó szomszéd, életének 69., özvegységének 2. évében türelemmel viselt betegség után, csendesen elhunyt. Drága halottunkat 2024. január 31-én, szerdán 12 órakor helyezzük örök nyugalomra a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás január 30-án, kedden 16 és 17 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes. A gyászoló család

özv. SZILÁGYI LŐRINCZNÉ szül. BEGE MARGIT

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak és szomszédoknak. A gyászoló család

özv. CZIRJÁK PONGRÁCZNÉ szül. CSIKI ROZÁLIA (1948)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, anyós, testvér, rokon és szomszéd, életének 76., özvegységének 2. évében, türelemmel viselt hosszas betegség után, visszaadta lelkét Teremtőjének. Drága halottunk földi maradványait 2024. január 30-án, kedden 12 órakor helyezzük örök nyugalomra a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás január 29-én, hétfőn 16 és 17 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

CSIKI MÁRTA (GÁL MÁRTA tanító néni)

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Hálásak vagyunk mindazoknak, akik szívvel-lélekkel drága halottunk mellett álltak és segítettek az utolsó napokban. A gyászoló család

özv. SZILÁGYI LŐRINCZNÉ szül. BEGE MARGIT (1934)

Fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk január 26-án csendesen elhunyt. Drága halottunk földi maradványait 2024. január 28-án, vasárnap 12 órakor helyezzük örök nyugalomra a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás január 27-én, szombaton 16 és 17 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

CSIKI MÁRTA (szül. 1946) (GÁL MÁRTA tanító néni)

„Azt hiszem, olykor egy személyiség varázsa annyira jellegzetes, hogy soha nem hagyja el a Földet, hanem szétszórtan örökre megmarad azoknak a szívében, akik szerették.” Szomorúan értesítjük mindazokat, akik ismerték és szerették, hogy rövid szenvedés után, életének 78. évében, csendesen elhunyt. Drága halottunkat 2024. január 27-én, szombaton 14 órakor kísérjük utolsó útjára a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás január 26-án, pénteken 16 és 17 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

AMBRUS TAMÁS (szül. 1939)

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

AMBRUS TAMÁS (szül. 1956)

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

AMBRUS TAMÁS (szül. 1939)

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó édesapa, após, nagyapa, dédnagyapa, testvér, rokon és jó szomszéd, életének 85., özvegységének 9. hónapjában, türelemmel viselt betegség után, csendesen elhunyt. Drága halottunk földi maradványait 2024. január 16-án kedden 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás január 15-én, hétfőn 16 és 17 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

AMBRUS TAMÁS (szül. 1956)

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagyapa, após, testvér, sógor, apatárs, rokon és szomszéd, életének 68., házasságának 43. évében, rövid betegség után, lelkét visszaadta Teremtőjének. Drága halottunk földi maradványait 2024. január 14-én, vasárnap 12 órakor helyezzük örök nyugalomra a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás január 13-án, szombaton 16 és 17 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

KÖLLŐ KRISZTINA (férjezett nevén AMBRUS)

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett elhunytunk, temetésén részt vettek, együttérzésüket kifejezték, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak mély fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és segítségért a rokonoknak, szomszédoknak, barátoknak, kortársaknak. Hálásak vagyunk mindazoknak, akik szívvel-lélekkel drága halottunk mellett álltak és segítettek az utolsó napokban. Isten fizesse mindenkinek! A gyászoló család

KÖLLŐ KRISZTINA, férjezett nevén: AMBRUS

Mély fájdalommal, de a jó Isten akaratát elfogadva tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, anyós, anyatárs, közvetett „nagymama” és „dédmama”, nagynéni, rokon, szomszéd, barát, ismerős, (született 1947. február 7-én, Szentmiklósi utca, 196 szám) életének 77. évében, 2024. január 6-án, Vízkereszt napján, türelemmel viselt betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének. Drága halottunk földi maradványait 2024. január 10-én, szerdán, 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás: január 9-én, kedden, 16-17 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

KIRÁLY ÁRPÁD-ANTAL

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

KIRÁLY ÁRPÁD-ANTAL (szül. 1944)

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagyapa, após, testvér, rokon és szomszéd, életének 80., házasságának 54. évében, lelkét visszaadta Teremtőjének. Drága halottunk földi maradványait 2024. január 4-én, csütörtökön 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás január 3-án, szerdán 16 és 17 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

özv. CSIKI ISTVÁNNÉ szül. SZILÁGYI ÉVA

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. A gyászoló család

özv. CSIKI ISTVÁNNÉ szül. SZILÁGYI ÉVA (1938)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy életének 84., özvegységének 20. évében 2023. december 30-án csendesen elhunyt. Drága halottunkat 2024. január 2-án, kedden 13 órakor kísérjük utolsó útjára a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás 2024. január 1-jén, hétfőn 16 és 17 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család.

özv. BUZÁS JÁNOSNÉ szül. KÖLLŐ KRISZTINA

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. A gyászoló család

BEGE LÁSZLÓ

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. Gyászoló hozzátartozói

BEGE LÁSZLÓ (szül. 1963)

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy életének 60. évében lelkét visszaadta Teremtőjének. Temetése 2023. december 29-én, pénteken 12 órakor lesz a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás december 28-án, csütörtökön 16 és 17 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Gyászoló hozzátartozói

özv. BUZÁS JÁNOSNÉ szül. KÖLLŐ KRISZTINA (1933)

„Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél Nem hagytál itt minket csak álmodni mentél Lelkünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, anyós, nagymama, dédnagymama, testvér, rokon és szomszéd, életének 91-dik, özvegységének 18. évében rövid, de türelemmel viselt betegség után szerető szíve megszűnt dobogni. Drága halottunk földi maradványait 2023. december 29-én, pénteken 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolnából szentmisével egybekötve. Virrasztás december 28-án, csütörtökön 16-tól 17 óráig. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

CSATA ANDRÁS LÁSZLÓ

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

MIHÁLY LAJOS

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

CSATA ANDRÁS LÁSZLÓ (szül. 1962)

„Életünknek egén fénylő csillag voltál, Itthagytál bennünket, még csak nem is szóltál, Most, hogy már kialudt az az áldott fényed, Pótolhatatlan lesz a Te drága lényed.” (Korai Béla) Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nevelőapa, nagyapa, testvér, rokon, szomszéd és jó barát, életének 62. évében hirtelen elhunyt. Drága halottunkat 2023. december 12-én, kedden 13 órakor kísérjük utolsó útjára a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás 2023. december 11-én, hétfőn 16 és 17 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család.

MIHÁLY LAJOS (szül. 1951)

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy életének 73. évében, rövid betegség után elhunyt. Temetése 2023. december 10-én, vasárnap 12 órakor lesz a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás december 9-én, szombaton 16 és 17 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

CSATA ANTAL

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

CSATA ANTAL (szül. 1964)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a drága jó gyermek, testvér, rokon és szomszéd, életének 60. évében, rövid betegség után lelkét visszaadta Teremtőjének. Drága halottunk földi maradványait 2023. december 1-jén, pénteken 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás november 30-án, csütörtökön 16 és 17 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

özv. BORSOS LÁSZLÓ

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

özv. BORSOS LÁSZLÓ (szül. 1940)

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó édesapa, nagyapa, testvér, rokon, szomszéd és jó barát, életének 84., özvegységének első évében, visszaadta lelkét Teremtőjének. Drága halottunk földi maradványait 2023. november 26-án, vasárnap 12 órakor helyezzük örök nyugalomra a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás november 25-én, szombaton 16 és 17 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

SZÉKELY ÁRPÁDNÉ szül. AMBRUS KLÁRA

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és mély fájdalmunkban osztoztak. Külön köszönetünket fejezzük ki a rokonoknak, kortársaknak és mindazoknak, akik a nehéz percekben mellettünk álltak. A gyászoló család

SZÉKELY ÁRPÁDNÉ szül. AMBRUS KLÁRA (1954)

Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a szeretett feleség, édesanya, nagymama, testvér, rokon, szomszéd és jó barát, életének 70., házasságának 48. évében türelemmel viselt betegség után csendesen elhunyt. Temetése 2023. november 23-án, csütörtökön 13 órakor lesz a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolnából szentmisével egybekötve. Virrasztás november 22-én, szerdán 16 és 17 óra között lesz. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

CSATA ÁRPÁD (szül. 1969)

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagyapa, gyermek, testvér, rokon és jó barát, életének 54., házasságának 34. évében, hosszas betegség után, szerető szíve megszűnt dobogni. Szeretett halottunk földi maradványait 2023. november 22-én, szerdán 15 órakor kísérjük utolsó útjára a debreceni temető ravatalozójából, római katolikus szertartás szerint. Halotti mise november 21-én, kedden 18 órától lesz a debreceni Jézus Szíve katolikus templomban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

AMBRUS TIBOR

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak a fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a rokonoknak, kortársaknak és azoknak, akik a nehéz percekben mellettünk álltak. A gyászoló család

AMBRUS TIBOR (szül. 1967)

„Küzdöttél, de már nem lehetett, csend ölel át és szeretet. Csak az hal meg, kit felednek, örökké él, kit igazán szeretnek” (Kosztolányi Dezső) Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy drága jó férj, édesapa, nagyapa, testvér, após, rokon, szomszéd és jó ismerős, életének 56., házasságának 32. évében, 2023. november 16-án, türelemmel viselt betegség után, szerető szíve megszűnt dobogni. Drága halottunkat 2023. november 18-án, szombaton 12.00 órakor helyezzük örök nyugalomra a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás november 17-én, pénteken 16 és 17 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

ORBÁN LEVENTE-ÁGOSTON

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

ORBÁN LEVENTE-ÁGOSTON (szül. 1975)

„Tiéd a csend a nyugalom, miénk a könny a fájdalom. Akartunk mi annyi jót és szépet, de a sors életünkben mindent összetépett.” Mély fájdalommal és megtört szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a szerető gyermek, férj, édesapa, nagyapa, testvér, rokon, szomszéd és jó barát, életének 48., házasságának 26. évében, türelemmel viselt betegsége után szerető szíve megszűnt dobogni. Drága halottunkat november 12-én, vasárnap 12 órakor kísérjük utolsó útjára a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás november 11-én, szombaton 16 és 17 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

SZAKÁCS KLÁRA-MAGDOLNA

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

BARÓTI KRISZTINA

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

SZAKÁCS KLÁRA-MAGDOLNA (szül. 1957.)

“Az arca szép, nem álmodó. Nem kelti fel már ágyúszó. Csak egy hang szól, halk és fáradt. Mint egy régi altató…” (Zorán) Mély fájdalommal, és megtört szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a szerető feleség, édesanya, testvér, rokon, szomszéd és jó barát, életének 66., házasságának 38. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt. Drága halottunkat 2023. november 8-án, szerdán 13 órától kísérjük utolsó útjára a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából a helyi temetőbe. Virrasztás 2023. november 7-én, kedden 16 és 17 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család.

BARÓTI KRISZTINA (szül. 1959)

„Tied a csend a nyugalom, mienk a könny a fájdalom. Akartunk mi annyi jót és szépet, de a sors életünkben, mindent összetépett.” Váci Mihály Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy életének 64., házasságának 43. évében türelemmel viselt betegség után csendesen elhunyt. Drága halottunkat 2023. november 7-én, kedden 13 órától kísérjük utolsó útjára a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás november 6-án, hétfőn 16 és 17 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes. A gyászoló család

ROKALY ANTAL

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

ROKALY ANTAL (szül. 1937)

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagyapa, dédnagyapa, após, testvér, rokon és szomszéd, életének 87., házasságának 61. évében, csendesen elhunyt. Drága halottunk földi maradványait 2023. november 4-én, szombaton 12 órakor helyezzük örök nyugalomra a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás november 3-án, pénteken 16 és 17 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

BEGE LÁSZLÓ

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

BEGE LÁSZLÓ (szül. 1949)

„ Mert ami elmúlt, az csodásan kísért az én dalomban még, mert aki meghalt az időben, úgy van fölöttem, mint az ég.” Kosztolányi Dezső Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a szerető férj, édesapa, nagyapa, rokon és jó barát életének 75., házasságának 49. évében türelemmel viselt betegség után csendesen elhunyt. Drága halottunkat 2023. november 1-jén, szerdán 12 órakor kísérjük utolsó útjára a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás október 31-én, kedden 16 és 17 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes. A gyászoló család

SÁNDOR VILMOS

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

KORPOS LARA

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága kislányunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. A gyászoló család

BORSOS ALBERT

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

SÁNDOR VILMOS (szül. 1937)

„A halállal csak az élet ér véget, A szeretet nem.” Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a szerető férj, édesapa, após, nagyapa, dédnagyapa, rokon és jó szomszéd, életének 86., házasságának 60. évében, csendesen elhunyt. Drága halottunkat 2023. október 19-én, csütörtökön 13 órakor kísérjük utolsó útjára a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából, szentmisével egybekötve. Virrasztás október 18-án, szerdán 17 és 18 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

KORPOS LARA (szül. 2023)

„Minden virágszálban téged látunk. Angyallá lett édes kis leányunk.” Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a drága kis gyermek, testvér és rokon, életének első hónapjában, türelmesen viselt betegség után, 2023. október 13-án visszaadta lelkét Teremtőjének. Drága halottunk földi maradványait október 18-án, szerdán 15 órakor helyezzük örök nyugalomra a szárhegyi római katolikus temetőben. Virrasztás október 17-én, kedden este 19 órától. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

BORSOS ALBERT (szül. 1948)

„Mikor a testemet már roskadozva vittem, Váratlanul csendesen átölelt az Isten.” Fájdalomtól megtört szívvel, de a jó Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, testvér, rokon, szomszéd és jó barát, életének 75., házasságának 48. évében, október 15-én rövid szenvedés után, lelkét visszaadta Teremtőjének. Drága halottunkat október 18-án, szerdán 13 órakor kísérjük utolsó útjára a Szent Kereszt kápolna ravatalozójából, szentmisével egybekötve. Virrasztás október 17-én, kedden 17 és 18 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

BARTALIS BÉLA

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

BARTALIS BÉLA (szül. 1939)

„Óvtad a családod, mindenkit szerettél, az volt a boldogságod, ha velünk lehettél. Beteg szíveddel is értünk aggódtál, annyira féltettünk, de legyőzött a halál. Az idő nem hoz gyógyulást, marad az emlék és a néma gyász. Hogy egy családapa milyen drága kincs, csak az tudja, akinek már nincs.” Mély fájdalommal és megtört szívvel, a jó Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagyapa, dédnagyapa, após, koma, rokon, szomszéd, ismerős és jó barát, életének 85., házasságának 59. évében, türelemmel viselt betegség után, 2023. október 8-án örök nyugovóra tért. Drága halottunkat 2023. október 11-én 13 órakor kísérjük utolsó útjára a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából a helyi temetőbe. Virrasztás 2023. október 10-én, kedden 17 és 18 óra között. Szeretteim Isten veletek!

BARTALIS JENŐ ISTVÁN

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

BARTALIS JENŐ ISTVÁN (szül. 1946)

„Egy gyertya most érted égjen, Ki fent laksz már a magas égen. Ott pihensz, ahol nem fáj semmi, Nyugalmadat nem zavarja senki.” Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagyapa, testvér, rokon és szomszéd, életének 77., házasságának 53. évében, türelemmel viselt betegség után, szerető szíve megszűnt dobogni. Drága halottunk földi maradványait 2023. október 3-án, kedden 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás október 2-án, hétfőn 17 és 18 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

BARTALIS IMRE

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

BARTALIS IMRE (szül. 1945)

„Lelked, mint fehér galamb csendesen messzire szállt, Hiába keresünk, könnyes szemünk többé nem talál. De tudjuk, hogy a csillagok között a legfényesebb Te vagy, Utat mutatsz, mert szívünkben örökre itt maradsz” Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagyapa, após, testvér, sógor, rokon és szomszéd, életének 78., házasságának 48. évében, szerető szíve megszűnt dobogni. Drága halottunk földi maradványait 2023. szeptember 27-én, szerdán 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás 2023. szeptember 26-án, kedden 17 és 18 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

GÁBOR DÉNESNÉ szül. CSATA KRISZTINA

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak és szomszédoknak. A gyászoló család

GÁBOR DÉNESNÉ szül. CSATA KRISZTINA (1937)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó feleség, édesanya, nagymama, dédnagymama, testvér, anyós, sógornő, anyatárs, rokon, barát és jó szomszéd, életének 87-dik, házasságának 60-dik évében, 2023. szeptember 18-án rövid betegség után, szerető szíve megszűnt dobogni. Drága halottunk földi maradványait 2023. szeptember 21-én, csütörtökön 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás szeptember 20-án lesz 17 és 18 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

KISS JÓZSEFNÉ szül. CSIKI ARANKA

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

KISS JÓZSEFNÉ szül. CSIKI ARANKA (1954)

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó feleség, édesanya, nagymama, rokon és szomszéd, életének 69., házasságának 44. évében, hirtelen elhunyt. Drága halottunk földi maradványait 2023. szeptember 13-án, szerdán 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás szeptember 12-én, kedden 17 és 18 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

SZILÁGYI LÁSZLÓ

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

CSALA KRISZTINA

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

SZILÁGYI LÁSZLÓ (szül.1936)

Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó édesapa, nagyapa, dédnagyapa, rokon és jó szomszéd, életének 87., özvegységének 4. évében türelemmel viselt betegsége után visszaadta lelkét a Teremtőnek. Drága halottunk földi maradványait 2023. szeptember 7-én, csütörtökön 15 órakor kísérjük örök nyugalomba a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás szeptember 6-án, szerdán 17 és 18 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes. A gyászoló család

CSALA KRISZTINA (szül. 1950)

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, életének 73. évében hosszas, de türelemmel viselt betegség után, szerető szíve megszűnt dobogni. Drága halottunk földi maradványait 2023. szeptember 5-én, kedden 12 órakor helyezzük örök nyugalomra a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás szeptember 4-én, hétfőn 17 és 18 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

DR. FÜLÖP LÁSZLÓ LEVENTE fogorvos

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

KEDVES JÁNOSNÉ szül. ANTAL JULIÁNNA

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

SZÁSZ FERENCNÉ szül. BÖJTE MARGIT

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

DR. FÜLÖP LÁSZLÓ LEVENTE (szül. 1943) fogorvos

Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, Hiába szállnak árnyak, álmok, évek (Juhász Gyula) Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a drága férj, édesapa, nagyapa, testvér, rokon és jó barát, életének 81., házasságának 52. évében, 2023. augusztus 30-án hosszú, de méltósággal viselt betegség után örökre megpihent. Szeptember 2-án, szombaton délután 1 órakor kísérjük utolsó útjára, református szertartás szerint, a gyergyócsomafalvi temető ravatalozójából. Virrasztás szeptember 1-jén, pénteken 17 és 18 óra között. „A szeretet soha el nem fogy” I Kor. 13 A gyászoló család

KEDVES JÁNOSNÉ szül. ANTAL JULIÁNNA (1950)

Annyira akartam élni, A betegséget legyőzni, Búcsúztam volna tőletek, De erőm nem engedett, Így búcsú nélkül, szívetekben Tovább élhetek!... Isten rendelését engedelmes lélekkel elfogadva és akaratában megnyugodva, szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó feleség, édesanya, nagymama, dédnagymama, anyós, testvér, rokon és szomszéd, életének 73-dik, házasságának 55-dik évében, 2023. augusztus 29-én lelkét visszaadta Teremtőjének. Drága halottunk földi maradványait 2023. szeptember 1-jén, pénteken 13 órakor kísérjük utolsó útjára a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolnából.  Virrasztás 2023. augusztus 31-én, csütörtökön 17-18 óra között.  Szeretetben őrizzük az emlékedet! A gyászoló család

SZÁSZ FERENCNÉ szül. BÖJTE MARGIT (1949)

Te, aki annyi szeretet adtál, Te, aki mindig mellettünk álltál, Te, aki sosem kértél, csak adtál Örökre itt hagytál. Elfelejteni téged sosem lehet, Te voltál a jóság, a szeretet. Csak egy sugarat hagytál, az emlékedet Arany volt a szíved, munka az életed. Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó feleség, édesanya, nagymama, anyós, testvér, rokon és szomszéd, életének 75., házasságának 55. évében, türelemmel viselt betegség után, szerető szíve megszűnt dobogni. Drága halottunk földi maradványait 2023. augusztus 31-én, csütörtökön 15 órakor helyezzük örök nyugalomra a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás augusztus 30-án, szerdán 17 és 18 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

özv. BARÓTI LAJOSNÉ szül. KELEMEN KAROLINA

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

özv. BARÓTI LAJOSNÉ szül. KELEMEN KAROLINA (1950)

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, testvér, anyós, rokon és szomszéd, életének 73., özvegységének 11. évében, 2023. augusztus 7-én, türelemmel viselt hosszas betegség után, szerető szíve megszűnt dobogni. Drága halottunk földi maradványait 2023. augusztus 10-én, csütörtökön 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás augusztus 9-én, szerdán 17 és 18 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

KIRÁLY MIKLÓS

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

KIRÁLY MIKLÓS (szül. 1943)

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagyapa, dédnagyapa, após, rokon és szomszéd, életének 80., házasságának 56. évében, türelemmel viselt betegség után, szerető szíve megszűnt dobogni. Drága halottunk földi maradványait 2023. augusztus 4-én, pénteken 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás augusztus 3-án, csütörtökön 17 és 18 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

özv. BARTALIS VILMOSNÉ szül. BORSOS GIZELLA

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

özv. BARTALIS VILMOSNÉ szül. BORSOS GIZELLA (1938)

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, dédnagymama, testvér, anyós, rokon és szomszéd, életének 85., özvegységének 10. évében, türelemmel viselt betegség után elhunyt. Drága halottunk földi maradványait 2023. augusztus 2-án, szerdán 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás augusztus 1-jén, kedden 17 és 18 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

özv. KÖLLŐ ANDRÁSNÉ szül. FEHÉR ERZSÉBET

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

BARTALIS PÁL

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

özv. KÖLLŐ ANDRÁSNÉ szül. FEHÉR ERZSÉBET (1939)

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, dédnagymama, testvér, anyós, rokon és szomszéd, életének 84., özvegységének 16. évében, hirtelen elhunyt. Drága halottunk földi maradványait 2023. július 30-án, vasárnap 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás július 29-én, szombaton 17 és 18 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

BARTALIS PÁL (szül. 1945)

Küzdöttél, de már nem lehet, Csend ölel át és szeretet. Csak az hal meg, kit felednek, Örökké él, kit igazán szeretnek.” Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a szerető férj, édesapa, nagyapa, dédnagyapa, após, rokon és szomszéd, életének 78., házasságának 56. évében, türelemmel viselt betegség után, július 27-én szerető szíve megszűnt dobogni. Drága halottunk földi maradványait 2023. július 30-án, vasárnap 12 órakor helyezzük örök nyugalomra a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás július 29-én, szombaton 17 és18 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

DOMOKOS JÓZSEF

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

PAP SÁNDOR

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és mély fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló család

DOMOKOS JÓZSEF (szül. 1947)

„Nem fogjuk már elgyengült kezed, nem simogatjuk őszülő fejed. Nem tekint ránk aggódó szemed, marad a csend... Mindent köszönünk neked.” Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagytata, após, apatárs, koma, testvér, szomszéd és jó barát, életének 77., házasságának 50. évében, 2023. július 16-án, türelemmel viselt betegség után szerető szíve megszűnt dobogni. Drága halottunk földi maradványait 2023. július 19-én, szerdán 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás július 18-án, kedden 17 és 18 óra között. Nyugodjál békében, emléked szívünkben örökké élni fog! A gyászoló család

PAP SÁNDOR (szül. 1961)

„Imádtad a családod, mindenkit szerettél, az volt a boldogságod, ha velünk lehettél. Beteg szíveddel is értünk aggódtál, annyira féltettünk, de legyőzött a halál. Az idő nem hoz gyógyulást, marad az emlék és a néma gyász. Hogy egy édesapa és férj milyen drága kincs, csak az tudja, akinek már nincs.” Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nevelőapa, rokon, barát és jó szomszéd, életének 61., házasságának 31. évében, rövid betegség után, szerető szíve megszűnt dobogni. Utolsó útjára kísérjük 2023. július 18-án, kedden 12 órakor a Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás július 17-én, hétfőn 17 és 18 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

SÖVÉR SÁNDORNÉ (ROKALY MAGDUS)

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

SÖVÉR SÁNDORNÉ (ROKALY MAGDUS)

„Csipkék, selymek, színes szalagok, ezekből szőjük most puha takaród, hogy álmod szép legyen az ősi honban, s egyszer majd koccintunk fent a Nagy Titokban...” Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a szerető anya és nagymama, életének 85. évében, Budapesten álmában visszaadta lelkét Teremtőjének. Utolsó útjára kísérjük 2023. július 1-jén, szombaton 11 órakor a gyergyócsomafalvi temető ravatalozójából. Virrasztás 2023. június 30-án 17 órától lesz a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolnában. Koszorú helyett 1 szál virággal búcsúzunk! Nyugodjék békében!

CSIKI ÉVA

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

CSIKI ÉVA (szül. 1959)

„Lelked, mint a fehér galamb, csendesen messzire szállt, hiába keresünk, könnyes szemünk már soha nem talál. De tudjuk, hogy csillagok közt a legfényesebb Te vagy, utat mutatsz, mert szívünkben örökre itt maradsz!” Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, anyós, testvér, rokon, barát és szomszéd, életének 64. évében, Magyarországon hirtelen elhunyt. Drága halottunk földi maradványait 2023. június 28-án, szerdán 13 órakor kísérjük utolsó útjára a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás június 27-én, kedden 17 és 18 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

özv. SZILÁGYI MÁRTONNÉ szül. PÉTER ANNA

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

özv. ORBÁN JÁNOSNÉ szül. KÖLLŐ ANNA

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

özv. SZILÁGYI MÁRTONNÉ szül. PÉTER ANNA (1934)

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, dédnagymama, anyós, rokon és jó szomszéd, életének 89., özvegységének 37. évében csendesen elhunyt. Drága halottunkat 2023. június 24-én, szombaton 14 órakor kísérjük utolsó útjára a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás június 23-án, pénteken 17 és 18 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

özv. ORBÁN JÁNOSNÉ szül. KÖLLŐ ANNA (1940)

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, dédnagymama, testvér, anyós, rokon és jó szomszéd, életének 83., özvegységének 21. évében hirtelen elhunyt. Drága halottunkat 2023. június 23-án, pénteken 13 órakor kísérjük utolsó útjára a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás június 22-én, csütörtökön 17 és 18 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

DOMOKOS VINCZÉNÉ szül. KOVÁCS TERÉZIA

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak és szomszédoknak. A gyászoló család

CSATA MÁRTON

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

DOMOKOS VINCZÉNÉ szül. KOVÁCS TERÉZIA (1930)

„Amikor Isten látta, hogy az út túl hosszú, a domb túl meredek, a légzés túl nehéz lett, átölelt és mondta: gyere haza.” Megrendülten és Isten akaratát elfogadva tudatjuk, hogy a szerető édesanya, gondoskodó nagymama és dédmama, testvér, nagynéni, anyós, rokon, barát és szomszéd, szeretetben gazdag életének 93., özvegységének 21. évében méltósággal viselt, rövid betegség után, június 14-én hazatért a mennyei Atyához. Utolsó földi útján június 17-én 13 órakor, szentmisével egybekötve kísérjük a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás június 16-án, pénteken 17 és 18 óra között. Pihenése legyen csendes, emléke áldott! A gyászoló család

özv. SÁRA ERZSÉBET

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

CSATA MÁRTON (szül. 1949)

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy életének 74. évében, rövid betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése június 15-én, csütörtökön 13 órakor lesz a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás június 14-én, szerdán 17 és 18 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

özv. SÁRA ERZSÉBET

"Olyan csönd van így nélküled, hogy szinte hallani, amit még utoljára akartál mondani." Teremtőnk akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy életének 84. évében, június 11-én az örök életet választotta. Mindazok, akik ismerték és szerették, részvétüket június 13-án, kedden délután 5 órától nyilváníthatják ki a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolnában. Utolsó útjára június 14-én, szerdán kísérjük, ahol együtt emlékezünk életének szép napjaira. A gyászoló család

özv. ORBÁN GERGELY-VILMOS

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

özv. ORBÁN GERGELY-VILMOS (szül. 1957)

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó édesapa, gyermek, nagytata, após, apatárs, barát, rokon és szomszéd életének 66., özvegységének 7. évében, szerető szíve hirtelen megszűnt dobogni. Drága halottunk földi maradványait 2023. június 1-jén, csütörtökön 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás május 31-én, szerdán 17 és 18 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

BEGE TIBOR

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

BEGE TIBOR (TIBIKE) szül. 1975

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó gyermek, családapa, testvér, sógor, rokon, jóbarát, életének 48. évében türelemmel viselt betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének. Drága halottunk földi maradványait 2023. május 22-én, hétfőn 13.00 órakor kísérjük utolsó útjára a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás május 21-én 17 és 18 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

özv. SZÉKELY IRÉN szül. CZIRJÁK IRÉN

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, fájdalmunkban osztoztak, sírjára koszorút, virágot helyeztek. Külön köszönetünket fejezzük ki a sok-sok segítségért a rokonoknak, szomszédoknak. A gyászoló család

özv. KIRÁLY PÉTER

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

özv. SZÉKELY IRÉN szül. CZIRJÁK IRÉN (1935)

„Minden nap készen vagyok meghalni, Urunkban, Jézus Krisztusban” (1.Kor. 15,31) Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, dédnagymama, anyós, nagynéni, rokon és szomszéd, életének 87., özvegységének 30. évében hosszan tartó, de türelemmel viselt betegsége után, lelkét visszaadta Teremtőjének. Drága halottunkat 2023. május 10-én, szerdán13 órakor kísérjük utolsó útjára a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás május 9-én, kedden 17 és 18 óra között. Az örök világosság fényeskedjék neki, emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

özv. KIRÁLY PÉTER (szül. 1942)

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó édesapa, nagytata, dédnagytata, após, apatárs, nagybácsi, rokon és szomszéd, életének 81., özvegységének 25. évében, türelemmel viselt betegség után, csendesen elhunyt. Drága halottunkat 2023. május 9-én, kedden 14 órakor kísérjük utolsó útjára a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás május 8-án, hétfőn 17 és 18 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

özv. DOMOKOS JÓZSEFNÉ szül. MADARÁSZ ANNA

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

BARICZ FERENC

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

özv. DOMOKOS JÓZSEFNÉ szül. MADARÁSZ ANNA (1940)

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, dédnagymama, anyós, anyatárs, nagynéni, rokon és szomszéd, életének 83., özvegységének 11. évében elhunyt. Drága halottunkat 2023. május 6-án, szombaton, 13 órakor kísérjük utolsó útjára a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás május 5-én, pénteken, 17 és 18 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

BARICZ FERENC (szül. 1947)

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy életének 76. évében, rövid betegség után elhunyt. Drága halottunk földi maradványait 2023. május 5-én, pénteken 13 órakor kísérjük utolsó útjára a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás május 4-én, csütörtökön 17 és 18 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

KIRÁLY MÁRTON LÁSZLÓ

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

özv. TŐKE JÓZSEFNÉ szül. AMBRUS ANNA

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak és szomszédoknak. A gyászoló család

KIRÁLY MÁRTON LÁSZLÓ (szül. 1965)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó gyermek, édesapa, nagyapa, testvér, rokon és jó szomszéd, életének 58. évében rövid betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének. Drága halottunk földi maradványait 2023. április 22-én, szombaton 14 órakor kísérjük utolsó útjára a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás április 21-én, pénteken 17 és 18 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

özv. TŐKE JÓZSEFNÉ szül. AMBRUS ANNA (1933)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, anyós, nagymama, dédnagymama, rokon és szomszéd, életének 91., özvegységének 17. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Drága halottunk földi maradványait 2023. április 20-án, csütörtökön 13 órakor kísérjük utolsó útjára a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás április 19-én, szerdán 17 és 18 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

SÁNDOR ÁRPÁD

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

SÁNDOR ÁRPÁD (szül. 1954)

„Megpihenni tértél, fájdalmat elhagyva, melyet türelemmel viseltél magadban. Hiányod elviselni nagyon nehéz, szívünkben marad az örök emlékezés.” Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó férj, szerető édesapa, nagyapa, testvér, após, vej, rokon, szomszéd és jó barát, életének 69., házasságának 37. évében, türelemmel és méltósággal viselt betegség után, csendesen elhunyt. Drága halottunkat április 14-én, pénteken 13 órakor kísérjük utolsó útjára a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás április 13-án, csütörtökön 17 és 18 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

AMBRUS TAMÁSNÉ szül. KOSZTA TERÉZ

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

özv. VASZI MIKLÓSNÉ szül. BARÓTI ERZSÉBET

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

özv. VASZI MIKLÓSNÉ szül. BARÓTI ERZSÉBET (1931)

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, dédnagymama, testvér, rokon és ismerős, életének 92., özvegységének 9. évében csendesen elhunyt. Drága halottunk földi maradványait 2023. április 5-én,szerdán 12 órakor helyezzük örök nyugalomra a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás április 4-én, kedden 17 és 18 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes. A gyászoló család

AMBRUS TAMÁSNÉ szül. KOSZTA TERÉZ (1945)

„Lelked, mint a fehér galamb, csendesen messzire szállt, hiába keresünk, könnyes szemünk már soha nem talál. De tudjuk, hogy csillagok közt a legfényesebb Te vagy, utat mutatsz, mert szívünkben örökre itt maradsz!” Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó feleség, édesanya, nagymama, dédnagymama, testvér, anyós, anyatárs, rokon és szomszéd, életének 78., házasságának 59. évében, szerető szíve megszűnt dobogni. Drága halottunk földi maradványait 2023. április 5-én, szerdán 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás április 4-én, kedden 17 és 18 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

MOGA ZOLTÁN-PÁL

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

CSIKI LÁSZLÓNÉ szül. TŐKE KLÁRA

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

KIRÁLY KRISZTINA

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

CSIKI LÁSZLÓNÉ szül. TŐKE KLÁRA (1951)

Amikor Isten látta, hogy az út túl hosszú, a domb túl meredek, a légzés túl nehéz lett, átölelt és mondta: gyere haza. Megrendülten és Isten akaratát elfogadva tudatjuk, hogy a drága jó feleség, szerető édesanya, gondoskodó nagymama, testvér, nagynéni, sógornő, anyós, anyatárs, barát és szomszéd szeretetben gazdag életének 72., házasságának 51. évében, méltósággal viselt, rövid betegség után, március 29-én hazatért a mennyei Atyához. Utolsó földi útján április 1-jén 13 órakor, szentmisével egybekötve kísérjük, a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozóból. Virrasztás 2023. március 31-én, pénteken 17 és 18 óra között. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. A gyászoló család

MOGA ZOLTÁN-PÁL (szül. 1951)

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagyapa, após, testvér, sógor, rokon, szomszéd és jó barát, életének 72., házasságának 43. évében, rövid szenvedés után, szerető szíve megszűnt dobogni. Drága halottunk földi maradványait 2023. április 1-jén, szombaton 15 órakor helyezzük örök nyugalomra a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás március 31-én, pénteken 17 és 18 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

KIRÁLY KRISZTINA (szül. 1959)

„Küzdöttél, de már nem lehet, Csend ölel át és szeretet, Csak az hal meg, kit felednek, Örökké él, kit igazán szeretnek.” Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, gyermek, testvér, rokon és ismerős, életének 64., özvegységének 14. évében hosszú, de türelemmel viselt betegség után, szerető szíve megszűnt dobogni. Drága halottunk földi maradványait 2023. április 1-jén, szombaton 11.30 órakor helyezzük örök nyugalomra a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás március 31-én, pénteken 17 és 18 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes. A gyászoló család

SZÉKELY DÉNESNÉ szül. CSATA REGINA

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

SZÉKELY DÉNESNÉ szül. CSATA REGINA (1944)

„Lelked, mint a fehér galamb, csendesen messzire szállt, hiába keresünk, könnyes szemünk már soha nem talál. De tudjuk, hogy csillagok közt a legfényesebb Te vagy, utat mutatsz, mert szívünkben örökre itt maradsz!” Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó feleség, édesanya, nagymama, dédnagymama, testvér, anyós, anyatárs, rokon és szomszéd életének 79., házasságának 59. évében, szerető szíve megszűnt dobogni. Drága halottunk földi maradványait 2023. március 24-én, pénteken 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás március 23-án, csütörtökön 16 és 17 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

ÖRDÖG ATTILÁNÉ szül. AMBRUS MELINDA

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

ÖRDÖG ATTILÁNÉ szül. AMBRUS MELINDA (1974)

„Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi S nyugalmadat nem zavarja senki, Életed elszállt, mint a virágillat, De emléked ragyog, mint a fényes csillag.” Szívünk mély fájdalmával tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a drága jó feleség, szerető édesanya, gyermek, testvér, rokon és ismerős életének 49., házasságának 25. évében, 2023. március 19-én lelkét visszaadta Teremtőjének. Drága halottunkat 2023. március 21-én, kedden 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás március 20-án, hétfőn 16 és 17 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

ORBÁN MÁRTON

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

ORBÁN MÁRTON (szül. 1943)

"Küzdöttél, de már nem lehet. Csend ölel át és szeretet. Csak az hal meg, kit felednek. Örökké él, kit igazán szeretnek." Szívünk mély fájdalmával tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy életének 80. évében, rövid betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének. Drága halottunk földi maradványait 2023. március 16-án, csütörtökön 15 órakor kísérjük örök nyugalomra a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás 2023. március 15-én, szerdán 16 és 17 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

CZIRJÁK MÁRTONNÉ szül. SZŐCS EDIT

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. A gyászoló család

CZIRJÁK MÁRTONNÉ szül. SZŐCS EDIT

„Lám ennyi az élet. Gondoltad-e? Egy pillanat és mindennek vége. Szólni sem tudtál, hogy indulsz a messzeségbe. Maradt a nagy bánat, egy csendes sírhalom. Szerető szívekben örök gyász és fájdalom!” Szívünk mély fájdalmával tudatjuk mindazokkal akik ismerték és szerették, hogy a drága jó feleség, szerető édesanya, nagymama, anyós, gyermek, testvér, anyatárs, rokon és ismerős életének 63-ik évében, 2023. március 5-én csendesen elhunyt. Drága halottunkat 2023. március 8-án, szerdán 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a gyergyókilyénfalvi római katolikus temető ravatalozójából. Részvétnyilvánítást március 7-én 12 órától a ravatalozóban fogadunk. Virrasztás 2023. március 7-én, 18 órától a templomban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes. A gyászoló család

özv. BARÓTI LÁSZLÓNÉ szül. SZÉKELY ROZÁLIA

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

id. BARÓTI FERENC

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. A gyászoló család

id. BARÓTI FERENC (szül. 1943)

„Hirtelen halálod nagy fájdalmat okozott, De Jóságod és Szereteted szívünkben örökké élni fog.” Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a drága jó férj, jó édesapa, nagyapa, testvér, rokon és szomszéd életének 81-dik, házasságának 56-dik évében, rövid betegség után szerető szíve hirtelen megszűnt dobogni. Drága halottunk földi maradványait 2023. március 1-jén, szerdán 13 órakor kísérjük örök nyugalomra a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás 2023. február 28-án lesz 16-17 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

BORSOS PÉTER

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

FARKAS SÁNDOR

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

özv. BARÓTI BÉLA

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

SIMON BÉLA

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

FARKAS SÁNDOR (szül. 1939)

„Ott nyugszik, hol nem fáj semmi, Nyugalmát nem zavarja senki .” Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy életének 84. évében, türelemmel viselt betegség után csendesen elhunyt. Drága halottunk földi maradványait 2023. február 20-án, hétfőn 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás február 19-én, vasárnap 16 és 17 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

BORSOS PÉTER (szül. 1934)

,,Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok… Én megnyugvást adok nektek.” (Mt 11,28) Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, após, nagytata, dédnagytata, életének 89., házasságának 61-ik évében, rövid betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének. Drága halottunk földi maradványait 2023. február 21-én (kedden) 13:00 órakor helyezzük örök nyugalomra a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt Kápolna ravatalozójából. A virrasztás február 20-án (hétfőn) 16:00 – 17:00 óra között lesz. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

özv. BARÓTI BÉLA (szül. 1935)

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó édesapa, nagytata, dédnagytata, após, koma, testvér, szomszéd és jó barát életének 88., özvegységének 3. évében, hirtelen elhunyt. Drága halottunk földi maradványait 2023. február 18-án, szombaton 15 órakor helyezzük örök nyugalomra a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás február 17-én, pénteken 16 és 17 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

SIMON BÉLA (szül. 1948)

„Fáradt a tested, nyomja a sírhalom, Tied a csend a nyugalom, mienk a könny a fájdalom. Akartunk mi annyi jót és szépet, De a sors életünkben, mindent összetépett.”  Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó édesapa, testvér, rokon és jó szomszéd életének 75. évében, visszaadta lelkét Teremtőjének. Drága halottunk földi maradványait 2023. február 18-án, szombaton 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás február 17-én, pénteken 16 és 17 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

özv. CSATA LAJOSNÉ szül. BARTALIS RÓZÁLIA

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

özv. CSATA LAJOSNÉ szül. BARTALIS RÓZÁLIA (1944)

„Elhalt a szó, a mosoly megfagyott. Csend lett, fájó, tehetetlen állapot! Szemünkben tükrözik tekintete még, fölissza lelkünk, mint virág a napfényt. És ő él tovább, szép gondolatként!” Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a szeretett, drága jó édesanya, nagymama, dédnagymama, anyós, anyatárs, rokon és jó szomszéd fáradhatatlan és szeretetben gazdag életének 79., özvegységének 16. esztendejében, türelemmel viselt szenvedés után nemes lelkét visszaadta Teremtőjének. Drága halottunkat február 15-én, szerdán 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás 14-én, kedden 16 és 17 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

özv. ANDRÁS SÁNDORNÉ szül. SÁNDOR ERZSÉBET

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

özv. ANDRÁS SÁNDORNÉ szül. SÁNDOR ERZSÉBET (1941)

„Megpihenni tértél, fájdalmat elhagyva, melyet türelemmel viseltél magadban. Hiányod elviselni nagyon nehéz, szívünkben marad az örök emlékezés.” Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, dédnagymama, anyós, testvér, rokon és jó szomszéd életének 82., özvegységének 32. évében, rövid betegség után, szerető szíve megszűnt dobogni. Drága halottunk földi maradványait 2023. február 9-én, csütörtökön 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás február 8-án, szerdán 16 és 17 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

BIRO ISTVÁNNÉ szül. MADARÁSZ ÉVA (1971)

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó feleség, édesanya, gyermek, testvér, sógornő, rokon, szomszéd és jó barát életének 52., házasságának 27. évében rövid, türelemmel viselt betegség után, szerető szíve megszűnt dobogni. Drága halottunk földi maradványait 2023. február 8-án, szerdán 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a szilágysomlyói református ravatalozótól, római katolikus szertartás szerint. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

KÖLLŐ FERENC

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család