Gyászjelentők

GÁBOR DÉNESNÉ szül. CSATA KRISZTINA

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak és szomszédoknak. A gyászoló család

GÁBOR DÉNESNÉ szül. CSATA KRISZTINA (1937)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó feleség, édesanya, nagymama, dédnagymama, testvér, anyós, sógornő, anyatárs, rokon, barát és jó szomszéd, életének 87-dik, házasságának 60-dik évében, 2023. szeptember 18-án rövid betegség után, szerető szíve megszűnt dobogni. Drága halottunk földi maradványait 2023. szeptember 21-én, csütörtökön 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás szeptember 20-án lesz 17 és 18 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

KISS JÓZSEFNÉ szül. CSIKI ARANKA

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

KISS JÓZSEFNÉ szül. CSIKI ARANKA (1954)

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó feleség, édesanya, nagymama, rokon és szomszéd, életének 69., házasságának 44. évében, hirtelen elhunyt. Drága halottunk földi maradványait 2023. szeptember 13-án, szerdán 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás szeptember 12-én, kedden 17 és 18 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

SZILÁGYI LÁSZLÓ

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

CSALA KRISZTINA

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

SZILÁGYI LÁSZLÓ (szül.1936)

Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó édesapa, nagyapa, dédnagyapa, rokon és jó szomszéd, életének 87., özvegységének 4. évében türelemmel viselt betegsége után visszaadta lelkét a Teremtőnek. Drága halottunk földi maradványait 2023. szeptember 7-én, csütörtökön 15 órakor kísérjük örök nyugalomba a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás szeptember 6-án, szerdán 17 és 18 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes. A gyászoló család

CSALA KRISZTINA (szül. 1950)

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, életének 73. évében hosszas, de türelemmel viselt betegség után, szerető szíve megszűnt dobogni. Drága halottunk földi maradványait 2023. szeptember 5-én, kedden 12 órakor helyezzük örök nyugalomra a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás szeptember 4-én, hétfőn 17 és 18 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

DR. FÜLÖP LÁSZLÓ LEVENTE fogorvos

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

KEDVES JÁNOSNÉ szül. ANTAL JULIÁNNA

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

SZÁSZ FERENCNÉ szül. BÖJTE MARGIT

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

DR. FÜLÖP LÁSZLÓ LEVENTE (szül. 1943) fogorvos

Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, Hiába szállnak árnyak, álmok, évek (Juhász Gyula) Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a drága férj, édesapa, nagyapa, testvér, rokon és jó barát, életének 81., házasságának 52. évében, 2023. augusztus 30-án hosszú, de méltósággal viselt betegség után örökre megpihent. Szeptember 2-án, szombaton délután 1 órakor kísérjük utolsó útjára, református szertartás szerint, a gyergyócsomafalvi temető ravatalozójából. Virrasztás szeptember 1-jén, pénteken 17 és 18 óra között. „A szeretet soha el nem fogy” I Kor. 13 A gyászoló család

KEDVES JÁNOSNÉ szül. ANTAL JULIÁNNA (1950)

Annyira akartam élni, A betegséget legyőzni, Búcsúztam volna tőletek, De erőm nem engedett, Így búcsú nélkül, szívetekben Tovább élhetek!... Isten rendelését engedelmes lélekkel elfogadva és akaratában megnyugodva, szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó feleség, édesanya, nagymama, dédnagymama, anyós, testvér, rokon és szomszéd, életének 73-dik, házasságának 55-dik évében, 2023. augusztus 29-én lelkét visszaadta Teremtőjének. Drága halottunk földi maradványait 2023. szeptember 1-jén, pénteken 13 órakor kísérjük utolsó útjára a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolnából.  Virrasztás 2023. augusztus 31-én, csütörtökön 17-18 óra között.  Szeretetben őrizzük az emlékedet! A gyászoló család

SZÁSZ FERENCNÉ szül. BÖJTE MARGIT (1949)

Te, aki annyi szeretet adtál, Te, aki mindig mellettünk álltál, Te, aki sosem kértél, csak adtál Örökre itt hagytál. Elfelejteni téged sosem lehet, Te voltál a jóság, a szeretet. Csak egy sugarat hagytál, az emlékedet Arany volt a szíved, munka az életed. Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó feleség, édesanya, nagymama, anyós, testvér, rokon és szomszéd, életének 75., házasságának 55. évében, türelemmel viselt betegség után, szerető szíve megszűnt dobogni. Drága halottunk földi maradványait 2023. augusztus 31-én, csütörtökön 15 órakor helyezzük örök nyugalomra a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás augusztus 30-án, szerdán 17 és 18 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

özv. BARÓTI LAJOSNÉ szül. KELEMEN KAROLINA

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

özv. BARÓTI LAJOSNÉ szül. KELEMEN KAROLINA (1950)

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, testvér, anyós, rokon és szomszéd, életének 73., özvegységének 11. évében, 2023. augusztus 7-én, türelemmel viselt hosszas betegség után, szerető szíve megszűnt dobogni. Drága halottunk földi maradványait 2023. augusztus 10-én, csütörtökön 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás augusztus 9-én, szerdán 17 és 18 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

KIRÁLY MIKLÓS

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

KIRÁLY MIKLÓS (szül. 1943)

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagyapa, dédnagyapa, após, rokon és szomszéd, életének 80., házasságának 56. évében, türelemmel viselt betegség után, szerető szíve megszűnt dobogni. Drága halottunk földi maradványait 2023. augusztus 4-én, pénteken 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás augusztus 3-án, csütörtökön 17 és 18 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

özv. BARTALIS VILMOSNÉ szül. BORSOS GIZELLA

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

özv. BARTALIS VILMOSNÉ szül. BORSOS GIZELLA (1938)

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, dédnagymama, testvér, anyós, rokon és szomszéd, életének 85., özvegységének 10. évében, türelemmel viselt betegség után elhunyt. Drága halottunk földi maradványait 2023. augusztus 2-án, szerdán 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás augusztus 1-jén, kedden 17 és 18 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

özv. KÖLLŐ ANDRÁSNÉ szül. FEHÉR ERZSÉBET

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

BARTALIS PÁL

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

özv. KÖLLŐ ANDRÁSNÉ szül. FEHÉR ERZSÉBET (1939)

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, dédnagymama, testvér, anyós, rokon és szomszéd, életének 84., özvegységének 16. évében, hirtelen elhunyt. Drága halottunk földi maradványait 2023. július 30-án, vasárnap 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás július 29-én, szombaton 17 és 18 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

BARTALIS PÁL (szül. 1945)

Küzdöttél, de már nem lehet, Csend ölel át és szeretet. Csak az hal meg, kit felednek, Örökké él, kit igazán szeretnek.” Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a szerető férj, édesapa, nagyapa, dédnagyapa, após, rokon és szomszéd, életének 78., házasságának 56. évében, türelemmel viselt betegség után, július 27-én szerető szíve megszűnt dobogni. Drága halottunk földi maradványait 2023. július 30-án, vasárnap 12 órakor helyezzük örök nyugalomra a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás július 29-én, szombaton 17 és18 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

DOMOKOS JÓZSEF

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

PAP SÁNDOR

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és mély fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló család

DOMOKOS JÓZSEF (szül. 1947)

„Nem fogjuk már elgyengült kezed, nem simogatjuk őszülő fejed. Nem tekint ránk aggódó szemed, marad a csend... Mindent köszönünk neked.” Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagytata, após, apatárs, koma, testvér, szomszéd és jó barát, életének 77., házasságának 50. évében, 2023. július 16-án, türelemmel viselt betegség után szerető szíve megszűnt dobogni. Drága halottunk földi maradványait 2023. július 19-én, szerdán 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás július 18-án, kedden 17 és 18 óra között. Nyugodjál békében, emléked szívünkben örökké élni fog! A gyászoló család

PAP SÁNDOR (szül. 1961)

„Imádtad a családod, mindenkit szerettél, az volt a boldogságod, ha velünk lehettél. Beteg szíveddel is értünk aggódtál, annyira féltettünk, de legyőzött a halál. Az idő nem hoz gyógyulást, marad az emlék és a néma gyász. Hogy egy édesapa és férj milyen drága kincs, csak az tudja, akinek már nincs.” Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nevelőapa, rokon, barát és jó szomszéd, életének 61., házasságának 31. évében, rövid betegség után, szerető szíve megszűnt dobogni. Utolsó útjára kísérjük 2023. július 18-án, kedden 12 órakor a Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás július 17-én, hétfőn 17 és 18 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

SÖVÉR SÁNDORNÉ (ROKALY MAGDUS)

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

SÖVÉR SÁNDORNÉ (ROKALY MAGDUS)

„Csipkék, selymek, színes szalagok, ezekből szőjük most puha takaród, hogy álmod szép legyen az ősi honban, s egyszer majd koccintunk fent a Nagy Titokban...” Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a szerető anya és nagymama, életének 85. évében, Budapesten álmában visszaadta lelkét Teremtőjének. Utolsó útjára kísérjük 2023. július 1-jén, szombaton 11 órakor a gyergyócsomafalvi temető ravatalozójából. Virrasztás 2023. június 30-án 17 órától lesz a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolnában. Koszorú helyett 1 szál virággal búcsúzunk! Nyugodjék békében!

CSIKI ÉVA

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

CSIKI ÉVA (szül. 1959)

„Lelked, mint a fehér galamb, csendesen messzire szállt, hiába keresünk, könnyes szemünk már soha nem talál. De tudjuk, hogy csillagok közt a legfényesebb Te vagy, utat mutatsz, mert szívünkben örökre itt maradsz!” Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, anyós, testvér, rokon, barát és szomszéd, életének 64. évében, Magyarországon hirtelen elhunyt. Drága halottunk földi maradványait 2023. június 28-án, szerdán 13 órakor kísérjük utolsó útjára a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás június 27-én, kedden 17 és 18 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

özv. SZILÁGYI MÁRTONNÉ szül. PÉTER ANNA

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

özv. ORBÁN JÁNOSNÉ szül. KÖLLŐ ANNA

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

özv. SZILÁGYI MÁRTONNÉ szül. PÉTER ANNA (1934)

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, dédnagymama, anyós, rokon és jó szomszéd, életének 89., özvegységének 37. évében csendesen elhunyt. Drága halottunkat 2023. június 24-én, szombaton 14 órakor kísérjük utolsó útjára a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás június 23-án, pénteken 17 és 18 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

özv. ORBÁN JÁNOSNÉ szül. KÖLLŐ ANNA (1940)

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, dédnagymama, testvér, anyós, rokon és jó szomszéd, életének 83., özvegységének 21. évében hirtelen elhunyt. Drága halottunkat 2023. június 23-án, pénteken 13 órakor kísérjük utolsó útjára a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás június 22-én, csütörtökön 17 és 18 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

DOMOKOS VINCZÉNÉ szül. KOVÁCS TERÉZIA

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak és szomszédoknak. A gyászoló család

CSATA MÁRTON

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

DOMOKOS VINCZÉNÉ szül. KOVÁCS TERÉZIA (1930)

„Amikor Isten látta, hogy az út túl hosszú, a domb túl meredek, a légzés túl nehéz lett, átölelt és mondta: gyere haza.” Megrendülten és Isten akaratát elfogadva tudatjuk, hogy a szerető édesanya, gondoskodó nagymama és dédmama, testvér, nagynéni, anyós, rokon, barát és szomszéd, szeretetben gazdag életének 93., özvegységének 21. évében méltósággal viselt, rövid betegség után, június 14-én hazatért a mennyei Atyához. Utolsó földi útján június 17-én 13 órakor, szentmisével egybekötve kísérjük a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás június 16-án, pénteken 17 és 18 óra között. Pihenése legyen csendes, emléke áldott! A gyászoló család

özv. SÁRA ERZSÉBET

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

CSATA MÁRTON (szül. 1949)

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy életének 74. évében, rövid betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése június 15-én, csütörtökön 13 órakor lesz a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás június 14-én, szerdán 17 és 18 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

özv. SÁRA ERZSÉBET

"Olyan csönd van így nélküled, hogy szinte hallani, amit még utoljára akartál mondani." Teremtőnk akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy életének 84. évében, június 11-én az örök életet választotta. Mindazok, akik ismerték és szerették, részvétüket június 13-án, kedden délután 5 órától nyilváníthatják ki a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolnában. Utolsó útjára június 14-én, szerdán kísérjük, ahol együtt emlékezünk életének szép napjaira. A gyászoló család

özv. ORBÁN GERGELY-VILMOS

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

özv. ORBÁN GERGELY-VILMOS (szül. 1957)

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó édesapa, gyermek, nagytata, após, apatárs, barát, rokon és szomszéd életének 66., özvegységének 7. évében, szerető szíve hirtelen megszűnt dobogni. Drága halottunk földi maradványait 2023. június 1-jén, csütörtökön 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás május 31-én, szerdán 17 és 18 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

BEGE TIBOR

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

BEGE TIBOR (TIBIKE) szül. 1975

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó gyermek, családapa, testvér, sógor, rokon, jóbarát, életének 48. évében türelemmel viselt betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének. Drága halottunk földi maradványait 2023. május 22-én, hétfőn 13.00 órakor kísérjük utolsó útjára a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás május 21-én 17 és 18 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

özv. SZÉKELY IRÉN szül. CZIRJÁK IRÉN

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, fájdalmunkban osztoztak, sírjára koszorút, virágot helyeztek. Külön köszönetünket fejezzük ki a sok-sok segítségért a rokonoknak, szomszédoknak. A gyászoló család

özv. KIRÁLY PÉTER

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

özv. SZÉKELY IRÉN szül. CZIRJÁK IRÉN (1935)

„Minden nap készen vagyok meghalni, Urunkban, Jézus Krisztusban” (1.Kor. 15,31) Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, dédnagymama, anyós, nagynéni, rokon és szomszéd, életének 87., özvegységének 30. évében hosszan tartó, de türelemmel viselt betegsége után, lelkét visszaadta Teremtőjének. Drága halottunkat 2023. május 10-én, szerdán13 órakor kísérjük utolsó útjára a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás május 9-én, kedden 17 és 18 óra között. Az örök világosság fényeskedjék neki, emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

özv. KIRÁLY PÉTER (szül. 1942)

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó édesapa, nagytata, dédnagytata, após, apatárs, nagybácsi, rokon és szomszéd, életének 81., özvegységének 25. évében, türelemmel viselt betegség után, csendesen elhunyt. Drága halottunkat 2023. május 9-én, kedden 14 órakor kísérjük utolsó útjára a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás május 8-án, hétfőn 17 és 18 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

özv. DOMOKOS JÓZSEFNÉ szül. MADARÁSZ ANNA

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

BARICZ FERENC

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

özv. DOMOKOS JÓZSEFNÉ szül. MADARÁSZ ANNA (1940)

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, dédnagymama, anyós, anyatárs, nagynéni, rokon és szomszéd, életének 83., özvegységének 11. évében elhunyt. Drága halottunkat 2023. május 6-án, szombaton, 13 órakor kísérjük utolsó útjára a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás május 5-én, pénteken, 17 és 18 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

BARICZ FERENC (szül. 1947)

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy életének 76. évében, rövid betegség után elhunyt. Drága halottunk földi maradványait 2023. május 5-én, pénteken 13 órakor kísérjük utolsó útjára a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás május 4-én, csütörtökön 17 és 18 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

KIRÁLY MÁRTON LÁSZLÓ

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

özv. TŐKE JÓZSEFNÉ szül. AMBRUS ANNA

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak és szomszédoknak. A gyászoló család

KIRÁLY MÁRTON LÁSZLÓ (szül. 1965)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó gyermek, édesapa, nagyapa, testvér, rokon és jó szomszéd, életének 58. évében rövid betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének. Drága halottunk földi maradványait 2023. április 22-én, szombaton 14 órakor kísérjük utolsó útjára a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás április 21-én, pénteken 17 és 18 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

özv. TŐKE JÓZSEFNÉ szül. AMBRUS ANNA (1933)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, anyós, nagymama, dédnagymama, rokon és szomszéd, életének 91., özvegységének 17. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Drága halottunk földi maradványait 2023. április 20-án, csütörtökön 13 órakor kísérjük utolsó útjára a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás április 19-én, szerdán 17 és 18 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

SÁNDOR ÁRPÁD

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

SÁNDOR ÁRPÁD (szül. 1954)

„Megpihenni tértél, fájdalmat elhagyva, melyet türelemmel viseltél magadban. Hiányod elviselni nagyon nehéz, szívünkben marad az örök emlékezés.” Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó férj, szerető édesapa, nagyapa, testvér, após, vej, rokon, szomszéd és jó barát, életének 69., házasságának 37. évében, türelemmel és méltósággal viselt betegség után, csendesen elhunyt. Drága halottunkat április 14-én, pénteken 13 órakor kísérjük utolsó útjára a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás április 13-án, csütörtökön 17 és 18 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

AMBRUS TAMÁSNÉ szül. KOSZTA TERÉZ

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

özv. VASZI MIKLÓSNÉ szül. BARÓTI ERZSÉBET

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

özv. VASZI MIKLÓSNÉ szül. BARÓTI ERZSÉBET (1931)

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, dédnagymama, testvér, rokon és ismerős, életének 92., özvegységének 9. évében csendesen elhunyt. Drága halottunk földi maradványait 2023. április 5-én,szerdán 12 órakor helyezzük örök nyugalomra a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás április 4-én, kedden 17 és 18 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes. A gyászoló család

AMBRUS TAMÁSNÉ szül. KOSZTA TERÉZ (1945)

„Lelked, mint a fehér galamb, csendesen messzire szállt, hiába keresünk, könnyes szemünk már soha nem talál. De tudjuk, hogy csillagok közt a legfényesebb Te vagy, utat mutatsz, mert szívünkben örökre itt maradsz!” Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó feleség, édesanya, nagymama, dédnagymama, testvér, anyós, anyatárs, rokon és szomszéd, életének 78., házasságának 59. évében, szerető szíve megszűnt dobogni. Drága halottunk földi maradványait 2023. április 5-én, szerdán 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás április 4-én, kedden 17 és 18 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

MOGA ZOLTÁN-PÁL

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

CSIKI LÁSZLÓNÉ szül. TŐKE KLÁRA

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

KIRÁLY KRISZTINA

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

CSIKI LÁSZLÓNÉ szül. TŐKE KLÁRA (1951)

Amikor Isten látta, hogy az út túl hosszú, a domb túl meredek, a légzés túl nehéz lett, átölelt és mondta: gyere haza. Megrendülten és Isten akaratát elfogadva tudatjuk, hogy a drága jó feleség, szerető édesanya, gondoskodó nagymama, testvér, nagynéni, sógornő, anyós, anyatárs, barát és szomszéd szeretetben gazdag életének 72., házasságának 51. évében, méltósággal viselt, rövid betegség után, március 29-én hazatért a mennyei Atyához. Utolsó földi útján április 1-jén 13 órakor, szentmisével egybekötve kísérjük, a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozóból. Virrasztás 2023. március 31-én, pénteken 17 és 18 óra között. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. A gyászoló család

MOGA ZOLTÁN-PÁL (szül. 1951)

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagyapa, após, testvér, sógor, rokon, szomszéd és jó barát, életének 72., házasságának 43. évében, rövid szenvedés után, szerető szíve megszűnt dobogni. Drága halottunk földi maradványait 2023. április 1-jén, szombaton 15 órakor helyezzük örök nyugalomra a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás március 31-én, pénteken 17 és 18 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

KIRÁLY KRISZTINA (szül. 1959)

„Küzdöttél, de már nem lehet, Csend ölel át és szeretet, Csak az hal meg, kit felednek, Örökké él, kit igazán szeretnek.” Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, gyermek, testvér, rokon és ismerős, életének 64., özvegységének 14. évében hosszú, de türelemmel viselt betegség után, szerető szíve megszűnt dobogni. Drága halottunk földi maradványait 2023. április 1-jén, szombaton 11.30 órakor helyezzük örök nyugalomra a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás március 31-én, pénteken 17 és 18 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes. A gyászoló család

SZÉKELY DÉNESNÉ szül. CSATA REGINA

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

SZÉKELY DÉNESNÉ szül. CSATA REGINA (1944)

„Lelked, mint a fehér galamb, csendesen messzire szállt, hiába keresünk, könnyes szemünk már soha nem talál. De tudjuk, hogy csillagok közt a legfényesebb Te vagy, utat mutatsz, mert szívünkben örökre itt maradsz!” Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó feleség, édesanya, nagymama, dédnagymama, testvér, anyós, anyatárs, rokon és szomszéd életének 79., házasságának 59. évében, szerető szíve megszűnt dobogni. Drága halottunk földi maradványait 2023. március 24-én, pénteken 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás március 23-án, csütörtökön 16 és 17 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

ÖRDÖG ATTILÁNÉ szül. AMBRUS MELINDA

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

ÖRDÖG ATTILÁNÉ szül. AMBRUS MELINDA (1974)

„Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi S nyugalmadat nem zavarja senki, Életed elszállt, mint a virágillat, De emléked ragyog, mint a fényes csillag.” Szívünk mély fájdalmával tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a drága jó feleség, szerető édesanya, gyermek, testvér, rokon és ismerős életének 49., házasságának 25. évében, 2023. március 19-én lelkét visszaadta Teremtőjének. Drága halottunkat 2023. március 21-én, kedden 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás március 20-án, hétfőn 16 és 17 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

ORBÁN MÁRTON

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

ORBÁN MÁRTON (szül. 1943)

"Küzdöttél, de már nem lehet. Csend ölel át és szeretet. Csak az hal meg, kit felednek. Örökké él, kit igazán szeretnek." Szívünk mély fájdalmával tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy életének 80. évében, rövid betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének. Drága halottunk földi maradványait 2023. március 16-án, csütörtökön 15 órakor kísérjük örök nyugalomra a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás 2023. március 15-én, szerdán 16 és 17 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

CZIRJÁK MÁRTONNÉ szül. SZŐCS EDIT

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. A gyászoló család

CZIRJÁK MÁRTONNÉ szül. SZŐCS EDIT

„Lám ennyi az élet. Gondoltad-e? Egy pillanat és mindennek vége. Szólni sem tudtál, hogy indulsz a messzeségbe. Maradt a nagy bánat, egy csendes sírhalom. Szerető szívekben örök gyász és fájdalom!” Szívünk mély fájdalmával tudatjuk mindazokkal akik ismerték és szerették, hogy a drága jó feleség, szerető édesanya, nagymama, anyós, gyermek, testvér, anyatárs, rokon és ismerős életének 63-ik évében, 2023. március 5-én csendesen elhunyt. Drága halottunkat 2023. március 8-án, szerdán 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a gyergyókilyénfalvi római katolikus temető ravatalozójából. Részvétnyilvánítást március 7-én 12 órától a ravatalozóban fogadunk. Virrasztás 2023. március 7-én, 18 órától a templomban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes. A gyászoló család

özv. BARÓTI LÁSZLÓNÉ szül. SZÉKELY ROZÁLIA

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

id. BARÓTI FERENC

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. A gyászoló család

id. BARÓTI FERENC (szül. 1943)

„Hirtelen halálod nagy fájdalmat okozott, De Jóságod és Szereteted szívünkben örökké élni fog.” Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a drága jó férj, jó édesapa, nagyapa, testvér, rokon és szomszéd életének 81-dik, házasságának 56-dik évében, rövid betegség után szerető szíve hirtelen megszűnt dobogni. Drága halottunk földi maradványait 2023. március 1-jén, szerdán 13 órakor kísérjük örök nyugalomra a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás 2023. február 28-án lesz 16-17 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

BORSOS PÉTER

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

FARKAS SÁNDOR

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

özv. BARÓTI BÉLA

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

SIMON BÉLA

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

FARKAS SÁNDOR (szül. 1939)

„Ott nyugszik, hol nem fáj semmi, Nyugalmát nem zavarja senki .” Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy életének 84. évében, türelemmel viselt betegség után csendesen elhunyt. Drága halottunk földi maradványait 2023. február 20-án, hétfőn 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás február 19-én, vasárnap 16 és 17 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

BORSOS PÉTER (szül. 1934)

,,Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok… Én megnyugvást adok nektek.” (Mt 11,28) Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, após, nagytata, dédnagytata, életének 89., házasságának 61-ik évében, rövid betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének. Drága halottunk földi maradványait 2023. február 21-én (kedden) 13:00 órakor helyezzük örök nyugalomra a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt Kápolna ravatalozójából. A virrasztás február 20-án (hétfőn) 16:00 – 17:00 óra között lesz. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

özv. BARÓTI BÉLA (szül. 1935)

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó édesapa, nagytata, dédnagytata, após, koma, testvér, szomszéd és jó barát életének 88., özvegységének 3. évében, hirtelen elhunyt. Drága halottunk földi maradványait 2023. február 18-án, szombaton 15 órakor helyezzük örök nyugalomra a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás február 17-én, pénteken 16 és 17 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

SIMON BÉLA (szül. 1948)

„Fáradt a tested, nyomja a sírhalom, Tied a csend a nyugalom, mienk a könny a fájdalom. Akartunk mi annyi jót és szépet, De a sors életünkben, mindent összetépett.”  Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó édesapa, testvér, rokon és jó szomszéd életének 75. évében, visszaadta lelkét Teremtőjének. Drága halottunk földi maradványait 2023. február 18-án, szombaton 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás február 17-én, pénteken 16 és 17 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

özv. CSATA LAJOSNÉ szül. BARTALIS RÓZÁLIA

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

özv. CSATA LAJOSNÉ szül. BARTALIS RÓZÁLIA (1944)

„Elhalt a szó, a mosoly megfagyott. Csend lett, fájó, tehetetlen állapot! Szemünkben tükrözik tekintete még, fölissza lelkünk, mint virág a napfényt. És ő él tovább, szép gondolatként!” Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a szeretett, drága jó édesanya, nagymama, dédnagymama, anyós, anyatárs, rokon és jó szomszéd fáradhatatlan és szeretetben gazdag életének 79., özvegységének 16. esztendejében, türelemmel viselt szenvedés után nemes lelkét visszaadta Teremtőjének. Drága halottunkat február 15-én, szerdán 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás 14-én, kedden 16 és 17 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

özv. ANDRÁS SÁNDORNÉ szül. SÁNDOR ERZSÉBET

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

özv. ANDRÁS SÁNDORNÉ szül. SÁNDOR ERZSÉBET (1941)

„Megpihenni tértél, fájdalmat elhagyva, melyet türelemmel viseltél magadban. Hiányod elviselni nagyon nehéz, szívünkben marad az örök emlékezés.” Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, dédnagymama, anyós, testvér, rokon és jó szomszéd életének 82., özvegységének 32. évében, rövid betegség után, szerető szíve megszűnt dobogni. Drága halottunk földi maradványait 2023. február 9-én, csütörtökön 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás február 8-án, szerdán 16 és 17 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

BIRO ISTVÁNNÉ szül. MADARÁSZ ÉVA (1971)

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó feleség, édesanya, gyermek, testvér, sógornő, rokon, szomszéd és jó barát életének 52., házasságának 27. évében rövid, türelemmel viselt betegség után, szerető szíve megszűnt dobogni. Drága halottunk földi maradványait 2023. február 8-án, szerdán 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a szilágysomlyói református ravatalozótól, római katolikus szertartás szerint. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

KÖLLŐ FERENC

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

KÖLLŐ FERENC (1946)

"Elmegyek, mert el kell mennem. Szólítottak, nincs mit tennem. Vár Reám egy hosszú, ismeretlen álom, Isten veled földi élet és családom!" Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk azokkal, akik ismerték és szerették, hogy életének 77-dik, házasságának 53-dik évében, január 27-én rövid szenvedés után, lelkét visszaadta Teremtőjének. Drága halottunkat 2023. január 29-én, vasárnap 12 órakor kísérjük utolsó útjára a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás január 28-án, szombaton 16 és 17 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

AMBRUS ÁRPÁD JÁNOS

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

AMBRUS ÁRPÁD JÁNOS (szül. 1943)

Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, após, nagytata, testvér, rokon és szomszéd, életének 80., házasságának 57. évében, 2023 január 21-én szerető szíve megszűnt dobogni. Drága halottunkat 2023. január 25-én 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a gyergyócsomafalvi római katolikus temetőbe a Szent Kereszt-kápolna ravatalozójából, szentmisével egybekötve. Virrasztás január 24-én, kedden 16 és 17 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

ERŐS FÉLIX

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

BORSOS LÁSZLÓNÉ szül. MIKLÓS ZSUZSANNA

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

Id. CSIKI-BEGE LAJOS

Panasz nélkül befelé könnyeztél, Búcsúzás nélkül, csendesen elmentél. Jóságos szíved, pihen a föld alatt, Minden érted hulló könnycsepp nyugtassa álmodat. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a drága jó Férj, Édesapa, Após, Nagypapa, Dédipapa és Testvér 81 évesen, 58 évnyi házasság után 2023. 01. 12-én, türelemmel viselt betegsége után csendesen elhunyt. A gyászszertartást követően 2023. január 20-án, 10 órakor helyezzük örök nyugalomba a veresegyházi római katolikus temetőben. Virrasztás: 2023. 01. 19-én 17.00 órakor a veresegyházi Szentlélek templomban. A gyászoló család

ERŐS FÉLIX (szül. 1943)

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagyapa, após, rokon és szomszéd életének 80., házasságának 46. évében szerető szíve megszűnt dobogni. Drága halottunk földi maradványait 2023. január 19-én, csütörtökön 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás január 18-án, szerdán 16 órától 17 óráig. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

BORSOS LÁSZLÓNÉ szül. MIKLÓS ZSUZSANNA (1947)

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó feleség, édesanya, nagymama, anyós, rokon, szomszéd és jó barát életének 76., házasságának 57. évében, szerető szíve megszűnt dobogni. Drága halottunk földi maradványait 2023. január 18-án, szerdán 12 órakor helyezzük örök nyugalomra a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás január 17-én, kedden 16 és 17 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

CSATA EMIL

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

özv. BAJKÓ JÓZSEFNÉ szül. CSIKI AMÁLIA

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

CSATA EMIL (szül.1964)

Lám ennyi az élet, gondoltad-e? Egy pillanat és mindenek vége. Szólni sem tudtál, hogy indulsz a messzeségbe. Maradt a nagy bánat, egy csendes sírhalom. Szerető szívekben örök gyász és fájdalom! Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó férj, gyermek, édesapa, nagyapa, testvér, koma, rokon, szomszéd és jó barát életének 59., házasságának 37. évében szerető szíve megszűnt dobogni. Drága halottunk földi maradványait 2023. január 13-án, pénteken 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás január 12-én, csütörtökön 16 órától 17 óráig. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

özv. BAJKÓ JÓZSEFNÉ szül. CSIKI AMÁLIA (1936)

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, dédmama, rokon és jó szomszéd életének 87., özvegységének 18. évében türelemmel viselt betegség után, szerető szíve megszűnt dobogni. Drága halottunk földi maradványait 2023. január 11-én, szerdán 12 órakor helyezzük örök nyugalomra a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás január 10-én, kedden 16 és 17 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

DEÁK VENCEL

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

DEÁK VENCEL (szül.1946)

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó édesapa, nagytata, após, rokon és szomszéd életének 76. évében rövid betegség után, szerető szíve megszűnt dobogni. Drága halottunk földi maradványait 2023. január 5-én, csütörtökön 12 órakor helyezzük örök nyugalomra a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás január 4-én, szerdán 16 és 17 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

CSATA ÁRPÁD

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

DOMOKOS CSABÁNÉ szül. SÁNDOR TERÉZ

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

CSATA ÁRPÁD (szül. 1933)

„Megpihenni tértél, fájdalmat elhagyva, melyet türelemmel viseltél magadban. Hiányod elviselni nagyon nehéz, szívünkben marad az örök emlékezés.” Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó édesapa, testvér, koma, rokon és szomszéd életének 90-dik, özvegységének 6-dik évében, türelemmel viselt betegség után, szerető szíve megszűnt dobogni. Drága halottunkat 2023. január 3-án, kedden 12 órakor helyezzük örök nyugalomra a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás január 2-án, hétfőn 16 és 17 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

DOMOKOS CSABÁNÉ szül. SÁNDOR TERÉZ (1968)

„Hiányzol közülünk, a helyed üres lett, egy váratlan pillanat a sírba temetett. Úgy mentél el, hogy nem is búcsúztál, csak a sok emlék maradt, amit itt hagytál. Nap mint nap elfogadtad a sors baját, kérjük a jó Istent, adja meg jutalmát.” Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett jó feleség, édesanya, nagymama, testvér, anyós, anyatárs, rokon és jó szomszéd életének 54., házasságának 22. évében, szerető szíve megszűnt dobogni. Drága halottunk földi maradványait 2023. január 2-án, hétfőn 12 órakor helyezzük örök nyugalomra a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás január 1-jén, vasárnap 16 és 17 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

KOSZTA BÉLA

Hálásan köszönjük mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

KOSZTA BÉLA (szül. 1942)

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy életének 81- ik évében csendesen elhunyt. Drága halottunk földi maradványait 2022. december 27-én, kedden 12 órától helyezzük örök nyugalomra a Hámori Temetőben. Virrasztás december 26-án, hétfőn 16 és 17 óra között a gyegyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójában. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

özv. SZŐCS LÁSZLÓNÉ szül. GÁL MARGIT

Hálásan köszönjük mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

özv. SZŐCS LÁSZLÓNÉ szül. GÁL MARGIT (1959)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a jó édesanya, nagymama, dédnagymama, testvér, anyós, rokon és jó szomszéd életének 63., özvegységének 8. évében hirtelen elhunyt. Drága halottunk földi maradványait 2022. december 24-én, szombaton 12 órától kísérjük utolsó útjára a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás december 23-án, pénteken 16 és 17 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

SZAKÁCS SAROLTÁRA (szül. Oláh Sarolta)

"Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, nem örülsz már nekünk szerető szíveddel. De egy könnycsepp szemünkben Érted él, egy gyertya az asztalon Érted ég. S bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet, amit tőlünk soha senki el nem vehet. Telhetnek hónapok, múlhatnak évek, szívből szeretünk s nem feledünk Téged." Fájó szívvel emlékezünk Édesanyánkra a sepsiszentgyörgyi SZAKÁCS SAROLTÁRA (szül. Oláh Sarolta) volt csomafalvi lakosra, halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Lányai és családja Sepsiszentgyörgyről

özv. SZŐCS IGNÁCZNÉ szül. KOSZTA GIZELLA

Hálásan köszönjük mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

özv. VASZI PÉTERNÉ szül. ZSIGMOND AMÁLIA

Hálásan köszönjük mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

özv. VASZI PÉTERNÉ szül. ZSIGMOND AMÁLIA

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, rokon és jó szomszéd életének 80., özvegységének 19. évében 2022. november 20-án szerető szíve megszűnt dobogni. Drága jó halottunkat 2022. november 23-án, szerdán 12 órakor kísérjük el utolsó földi útjára a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás november 22-én, kedden 16 és 17 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

özv. SZŐCS IGNÁCZNÉ szül. KOSZTA GIZELLA (1934)

Szívünk mély fájdalmával, de a jó Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, dédnagymama, testvér, rokon, szomszéd és jó ismerős életének 89., özvegységének 44. évében, türelemmel viselt betegség után, csendesen elhunyt. Drága halottunk földi maradványait 2022. november 23-án, szerdán 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás november 22-én, kedden 16 órától 17 óráig. Emléke szívünkben örökké élni fog. A gyászoló család

id. CZIRJÁK PONGRÁCZ

Hálásan köszönjük mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

id. CZIRJÁK PONGRÁCZ (1945)

Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy életének 78. évében türelemmel viselt betegség után, 2022. november 13-án elhunyt. Drága halottunktól 2022. november 15-én, kedden 13 órától veszünk búcsút a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából, szentmisével egybekötve. Virrasztás november 14-én, hétfőn 16 órától 17 óráig. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

BARTALIS IMRE

Hálásan köszönjük mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

özv. LUKÁCS ÁRPÁDNÉ szül. CSIKI ERZSÉBET

Hálásan köszönjük mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

BARTALIS IMRE (1941)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagyapa, testvér, após, rokon és jó szomszéd életének 81., házasságának 44. évében türelemmel viselt betegség után, csendesen elhunyt. Temetése november 13-án, vasárnap 12 órakor lesz a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás november 12-én, szombaton 16 és 17 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

özv. LUKÁCS ÁRPÁDNÉ szül. CSIKI ERZSÉBET (1944)

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, testvér, anyós, nagymama, dédnagymama, rokon és jó szomszéd életének 78. évében türelemmel viselt betegség után, csendesen elhunyt. Temetése november 11-én, pénteken 13 órakor lesz a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás november 10-én, csütörtökön 16 és 17 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

MADARÁSZ ERNŐ

Hálásan köszönjük mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

MADARÁSZ ERNŐ (szül. 1969)

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó gyermek, testvér, sógor, nagybácsi, rokon, szomszéd és jó barát életének 54. évében szerető szíve megszűnt dobogni. Drága halottunk földi maradványait 2022. november 5-én, szombaton 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás november 4-én, pénteken 16 és 17 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

özv. AMBRUS MIKLÓSNÉ szül. ZSIGMOND TERÉZ

Hálásan köszönjük mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

özv. AMBRUS MIKLÓSNÉ szül. ZSIGMOND TERÉZ (1938)

Mély fájdalommal és szomorú szívvel tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, testvér, anyós, rokon és jó szomszéd életének 84., özvegységének 45. évében hosszas, de méltósággal viselt betegség után elhunyt. Drága halottunk földi maradványait 2022. október 29-én, szombaton 13 órától kísérjük utolsó útjára a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás október 28-án, pénteken 17 és 18 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

Dr. KUNA TIBOR orvos

Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, Hiába szállnak árnyak, álmok, évek. (Juhász Gyula) Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a drága férj, édesapa, nagyapa, testvér, rokon, jó barát életének 87., házasságának 57. évében 2022. október 25-én, hosszú, de méltósággal viselt betegség után örökre megpihent. Október 28-án, pénteken délután 3 órakor kísérjük utolsó útjára a gyergyócsomafalvi temető ravatalozójából. Lelki üdvéért október 27-én, 18 órától a csíktaplocai templomban imádkozunk. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

GERGELY JÓZSEF (ROKALY)

Hálásan köszönjük mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

FEJÉR SÁNDORNÉ szül. BARÓTI ERZSÉBET

Hálásan köszönjük mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

GERGELY JÓZSEF (ROKALY) (szül. 1971)

Mély fájdalommal és szomorú szívvel tudatjuk, hogy a drága jó testvér, sógor, bátya, rokon és jó szomszéd életének 51. évében hirtelen elhunyt. Drága halottunk földi maradványait 2022. október 26-án, szerdán 15 órától kísérjük utolsó útjára a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás október 25-én, kedden 17 és 18 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

FEJÉR SÁNDORNÉ szül. BARÓTI ERZSÉBET

Mély fájdalommal és szomorú szívvel tudatjuk, hogy a drága jó feleség, édesanya, nagymama, anyós, rokon és jó szomszéd életének 79., házasságának 57. évében hosszas, de méltósággal viselt betegség után elhunyt. Drága halottunk földi maradványait 2022. október 25-én, kedden 13 órától kísérjük utolsó útjára a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás október 24-én, hétfőn 17 és 18 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

SZILÁGYI GÉZA

Hálásan köszönjük mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

SZILÁGYI GÉZA (szül. 1952)

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy életének 71. évében rövid szenvedés után elhunyt. Temetése 2022. szeptember 30-án, pénteken 13 órakor lesz a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás 2022. szeptember 29-én, csütörtökön 17-18 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

KOSZTA JULIANNA (szül. 1943)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, testvér, nagymama, rokon és jó szomszéd életének 79. évében hirtelen elhunyt. Temetése szeptember 28-án, szerdán 14 órakor lesz a Galambod-i (Maros megye) református temetőben. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló testvérei

SZILÁGYI ISTVÁN (Fákó)

Hálásan köszönjük mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

BARÓTI ÁRPÁD

Hálásan köszönjük mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

SZILÁGYI ISTVÁN (Fákó) (szül. 1944)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó édesapa, nagyapa, após, rokon és jó szomszéd életének 79., özvegységének 3. évében elhunyt. Temetése szeptember 25-én, vasárnap 13 órától lesz a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás szeptember 24-én, szombaton 17 és 18 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

BARÓTI ÁRPÁD (szül. 1964)

„Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi, s nyugalmadat nem zavarja senki. Életed elszállt, mint a virágillat, de emléked ragyog, mint a fényes csillag.” Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó gyermek, férj, édesapa, testvér, rokon és jó barát életének 58. évében, rövid betegség után, Magyarországon elhunyt. Temetése szeptember 25-én, vasárnap 12 órától lesz a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Részvétnyilvánítás szeptember 24-én, szombaton 17 és 18 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

özv. KIRÁLY LAJOSNÉ szül. KÖLLŐ JULIÁNNA

Hálásan köszönjük mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak és szomszédoknak. A gyászoló család

özv. KIRÁLY LAJOSNÉ szül. KÖLLŐ JULIÁNNA (1932)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, dédnagymama, rokon és jó szomszéd életének 90, özvegységének 53. évében, türelemmel viselt betegség után, csendesen elhunyt. Temetése 2022. augusztus 28-án, vasárnap 12 órától lesz a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás augusztus 27-én szombaton, 17 és 18 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

SZŐCS JUDIT

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága halottunk temetésén részt vettek és fájdalmunkban osztoztak. Köszönjük a rokonok, ismerősök és kortársak segítségét. Isten fizesse meg! A gyászoló család

id. KÖLLŐ ÁRPÁD

Hálásan köszönjük mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

SZŐCS ENDRÉNÉ szül. CSATA JUDIT (1958)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett feleség, édesanya, gyermek, testvér, rokon és ismerős életének 64., házasságának 32. évében hirtelen elhunyt. Temetése augusztus 26-án, pénteken délután 13 órakor lesz a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából szentmisével egybekötve. Virrasztása augusztus 25-én, csütörtökön lesz, 17 és 18 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

id. KÖLLŐ ÁRPÁD (1943)

„Édes jó Istenem, kinek kezébe adtam életemet, Vezéreld tovább lelkemet.” Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal akik ismerték és szerették, hogy életének 79. évében, rövid szenvedés után elhunyt. Temetése 2022. augusztus 25-én csütörtökön, 13 órakor lesz a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás 2022. augusztus 24-én, szerdán 17-18 óra között. A Teremtő szeretete kísérje útján. A gyászoló család

özv. SZAKÁCS PÁL

Hálásan köszönjük mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

özv. SZAKÁCS PÁL (szül.1950)

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy életének 72, özvegységének első évében, rövid szenvedés után csendesen elhunyt. Temetése augusztus 18-án, csütörtökön délután 13 órakor lesz a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás augusztus 17-én, szerdán 17 és 18 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

KOVÁCS FERENC

Hálásan köszönjük mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

KOVÁCS FERENC (1967)

„Egy könnycsepp a szemünkben Érted él, egy gyertya az asztalon Érted ég. Egy fénykép, mely őrzi emléked, s egy út, mely elvitte az életed. A bánat, a fájdalom örökre megmarad, mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad.” Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó testvér, édesapa, sógor, koma és jó szomszéd életének 55. évében, augusztus 1-jén rövid betegség után, visszaadta lelkét a Teremtőjének. Drága halottunk földi maradványait 2022. augusztus 4-én, csütörtökön 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás augusztus 3-án, szerdán 17 órától 18 óráig. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

özv. SZÉKELY FERENCNÉ szül. FEHÉR MARGIT

Hálásan köszönjük mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

özv. SZÉKELY FERENCNÉ szül. FEHÉR MARGIT (1939)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, dédnagymama, anyós, rokon és jó szomszéd, életének 83, özvegységének első évében, rövid szenvedés után, csendesen elhunyt. Temetése 2022. augusztus 1-jén hétfőn, 13 órakor lesz a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás július 31-én vasárnap, 17 órától. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

SZILÁGYI-MADARÁSZ JENŐ

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

SZILÁGYI-MADARÁSZ JENŐ (1973)

„Egy könnycsepp a szemünkben Érted él, egy gyertya az asztalon Érted ég. Egy fénykép, mely őrzi emléked, s egy út, mely elvitte az életed. A bánat, a fájdalom örökre megmarad, mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad.” Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó gyermek, testvér, édesapa, sógor, nagybácsi, koma, rokon és jó szomszéd életének 49. évében, július 23-án hirtelen elhunyt. Drága halottunk földi maradványait 2022. július 27-én, szerdán 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás július 26-án kedden, 17 órától. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

özv. BARTALIS ALBERTNÉ szül. BARICZ MARGIT

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

özv. BARTALIS ALBERTNÉ szül. BARICZ MARGIT (1942)

„Amikor Isten látta, hogy az út túl hosszú, a domb túl meredek, a lélegzés túl nehéz lett, átölelt és mondta: Gyere Haza” Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, dédnagymama, unokatestvér és rokon életének 80. évében rövid, de türelemmel viselt betegség után július 14-én visszaadta lelkét a teremtőjének. Drága halottunk földi maradványait 2022. július 17-én 12 órakor helyezzük örök nyugalomra a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás július 16-án szombaton, 17 órától. Pihenése legyen csendes, emléke áldott! A gyászoló család

özv. SZÉKELY DÉNESNÉ szül. FERENCZ GIZELLA

Hálásan köszönjük mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

özv. SZÉKELY DÉNESNÉ szül. FERENCZ GIZELLA (1933)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, dédnagymama, anyós, rokon és jó szomszéd életének 89., özvegységének 11. évében csendesen elhunyt. Temetése 2022. július 15-én, pénteken 12 órától lesz a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás július 14-én, csütörtökön 17 és 18 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

özv. DOMOKOS IGNÁCNÉ szül. BARTALIS ERZSÉBET (1941)

Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, rokon és jó szomszéd, életének 81., özvegységének 13. évében, türelemmel viselt betegség után visszaadta lelkét teremtőjének.Temetése 2022. július 11-én, 13 órakor lesz a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás 2022. július 10-én 17 és 18 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

FERENCZI VILMOSNÉ szül. SÁNDOR JOLÁN

Hálásan köszönjük mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak mély fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, a szomszédoknak és a kortársaknak. A gyászoló család

Szász Pongrác

Hálásan köszönjük mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak mély fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, a szomszédoknak és a kortársaknak. A gyászoló család

Özv. Fehér Jánosné, szül. Szász Margit (Regina)

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy életének 89 évében, türelemmel viselt betegség után, lelkét visszaadta Teremtőjének. Temetése 2022 július 1-én, pénteken 13 órakor lesz a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás 2022 június 30-án, csütörtökön 16 -17 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes. A gyászoló család

ifj. DOMOKOS LÁSZLÓ

Hálásan köszönjük mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásukért és a segítségükért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

ifj. DOMOKOS LÁSZLÓ szül. 1975

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó édesapa, gyermek, testvér, rokon és ismerős, életének 47. évében tragikus körülmények közt elhunyt. Drága halottunkat utolsó útjára június 7-én 12 órakor kísérjük a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztása június 6-án délután 17 és 18 óra között lesz. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

özv. CSATA JÁNOSNÉ szül. NAGY ERZSÉBET (1933) BÖZSI

Hálásan köszönjük mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásukért és a segítségükért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

BENŐ VILMOS szül. 1937

„Tiéd a csend és a nyugalom, miénk a könny és az örök fájdalom.” Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagypapa, dédnagypapa, rokon és jó szomszéd, életének 85., házasságának 59. évében 2022. május 25-én visszaadta lelkét teremtőjének. Drága halottunkat május 29-én, vasárnap 12 órakor kísérjük utolsó útjára a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztása május 28-án, szombaton délután 5 és 6 óra között lesz. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászló család

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk édesanyánkra a sepsiszentgyörgyi szül. OLÁH SAROLTA, csomafalvi volt lakos SZAKÁCS SAROLTÁRA halálának 6 hónapjában. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Lányai és a család Sepsiszentgyörgyről „Virágerdő sűrűjében, Pihen egy szív csendesen Rég nem dobbant családjáért, Messze vitted istenem. Telhetnek a hónapok Múlhatnak az évek, Mi örökké szeretünk, És nem feledünk téged.”

özv. BARTALIS ANTALNÉ szül. CSATA MARGIT (1934)

Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, testvér, nagymama, dédnagymama, rokon és jó szomszéd életének 88., özvegységének 17. évében, 2022. május 25-én türelemmel viselt betegség után, szerető szíve megszűnt dobogni.   Drága halottunkat 2022. május 27-én, pénteken 12 órakor helyezzük örök nyugalomra a Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás május 26-án, csütörtökön 17 és18 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család 

CSIKI FERENCNÉ - NAGY JÚLIANNA Buba néni

Fájdalommal megtört szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, anyós, rokon, szomszéd és jó barát életének 87. évében, április 22-én, Kecskeméten lelkét visszaadta Teremtőjének. Drága halottunk földi maradványait hamvasztás után, kívánsága szerint lánya mellé helyezzük örök nyugalomra, 2022. május 15-én, vasárnap 13 órától a csomafalvi ravatalozóból, szentmisével egybekötve. Virrasztás május 14-én, szombaton 17-18 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

id. SZÉKELY LÁSZLÓ

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik Ó temetésén részt vettek, gyászunkban őszinte részvéttel osztoztak. Isten fizesse ! A gyászoló család

id. SZÉKELY LÁSZLÓ (1962)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szerető férj, édesapa, nagyapa, testvér, rokon, szomszéd  életének 60., házasságának 38. évében 2022. április 1-jén visszaadta lelkét Teremtőjének.  Temetése 2022. április 6-án 13 órától lesz, a Szent Kereszt kápolna ravatalozójából.  Virrasztás 5-én 17-18 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család 

BORSOS ZOLTÁNNÉ szül. SIMON OLGA

Hálánkat fejezzük ki mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és mély fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló család

 FERENCZI VILMOS

Hálásan köszönjük mindazoknak, akik drága halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, a szomszédoknak és a kortársaknak. A gyászoló család

 FERENCZI VILMOS (1955)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagyapa, testvér, após, apatárs, szomszéd és jó barát: életének 67., házasságának 42. évében rövid betegség után lelkét vissza adta teremtőjének. Temetése 2022 március 21-én, hétfőn 13 órakor lesz a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás március 20-án 16-17 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család.

BORSOS ZOLTÁNNÉ szül. SIMON OLGA (1959)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett feleség, édesanya, nagymama, anyós, testvér, anyatárs, rokon és jó szomszéd életének 63., házasságának 42. évében csendesen elhunyt. Temetése 2022. március 21-én, hétfőn 15 órakor lesz a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából, szent misével egybekötve. Virrasztás március 20-án 16 és 17 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

Sándor Péter 1932

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó édesapa, nagyapa, dédnagyapa, rokon és jó szomszéd életének 90., özvegységének 22. évében, csendesen távozott szerettei köréből. Temetése 2022. március 13-án vasárnap 12 órakor lesz a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából, szent misével egybekötve. Virrasztás szombaton délután 4 és 5óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

CSATA JÁNOS

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk, temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és fájdalmunkban osztoztak. Külön köszönetünket fejezzük ki a rokonoknak, a szomszédoknak, az egyházi kórusnak, a tűzoltóknak és az ápolóknak a fáradozásukért és a segítségükért. A gyászoló család

CSATA JÁNOS szül. 1929

Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagyapa, dédnagyapa, testvér, após, sógor, koma, keresztapa, rokon és jó szomszéd életének 93., házasságának 67. évében, 2022. március 8-án családja körében csendesen elhunyt. Utolsó útjára 2022. március 11-én 13 órakor kísérjük a Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás 2022. március 10-én 16 és17 óra között a temető ravatalozójában. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

özv. SIMON ANDRÁSNÉ szül. TRÉFÁN ANNA

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk, temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a rokonoknak, szomszédoknak, kortársaknak a fáradozásukért és a segítségükért. A gyászoló család

özv. SIMON ANDRÁSNÉ szül. TRÉFÁN ANNA (1948)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szerető édesanya, anyós, nagymama, dédnagymama, rokon és jó szomszéd életének 74., özvegységének 20. évében, február 16-án hosszas betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése 2022. február 19-én, szombaton 13 órától lesz a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából, szertartással egybekötve. Virrasztás pénteken 16 és 17 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

CSALA FERENC

Hálánkat fejezzük ki mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, fájdalmunkban osztoztak. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak, tűzoltóknak és kortársaknak. A gyászoló család

CSALA FERENC (1936)

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a szerető férj és édesapa, nagyapa, dédnagyapa, rokon és szomszéd életének 86., házasságának 59. évében, február 14-én, hosszas betegség után lelkét visszaadta teremtőjének. Temetése szerdán, 2022. február 16-án, 13 órától lesz a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából, szentmisével egybekötve. Virrasztás kedden 16 és 17 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes. A gyászoló család

SZÉKELY MIHÁLY

Hálánkat fejezzük ki mindazoknak, akik szeretett halottunk, temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak mély fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

SZÉKELY MIHÁLY szül. 1936

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó férj, szerető édesapa, nagyapa, após, testvér, sógor, rokon és jó szomszéd életének 86., házasságának 56. évében, szerető szíve megszűnt dobogni. Drága halottunkat 2022. február 12-én, szombaton 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás február 11-én, pénteken 16 és17 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

özv. AMBRUS BERTA

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk, temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, a szomszédoknak és a kortársaknak. A gyászoló család

Szőcs Károly

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és mély fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló család

id. AMBRUS MIKLÓS

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk, temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, a szomszédoknak és a kortársaknak. A gyászoló család

BORSOS VENCEL

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk, temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a rokonoknak, szomszédoknak, kortársaknak a fáradozásukért és a segítségükért. A gyászoló család

id. AMBRUS MIKLÓS (1933)

Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagytata, dédnagytata, rokon és jó szomszéd életének 89. házasságának 62. évében, rövid szenvedés után 2022. február 4-én szerető szíve megszűnt dobogni. Drága halottunk földi maradványait 2022. február 7-én 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás február 6-án 16-17 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

Szőcs Károly (1938-2022)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó édesapa, nagyapa, dédnagyapa, testvér, sógor, após, rokon, jó szomszéd életének 84. évében, özvegységének 22. évében, 2022. február 6-án csendesen elhunyt.Drága halottunkat 2022. február 8-án 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás február 7-én 16-17 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

BORSOS VENCEL (1950)

Mély fájdalommal, megtört szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, testvér, sógor, koma, rokon, szomszéd és jó barát életének 72., házasságának 43. évében, 2022. február 4-én rövid betegség után, szerető szíve hirtelen megszűnt dobogni. Drága halottunk földi maradványait 2022. február 6-án, 12 órakor helyezzük öröknyugalomra a Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás február 5-én, 16 és 17 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

özv. BARTALIS KÁROLY

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk, temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a rokonoknak, a szomszédoknak és a kortársaknak a fáradozásukért és a segítségükért. A gyászoló család

id. AMBRUS LÁSZLÓ

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik szeretett halottunk, temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak mély fájdalmunkban. Köszönetünket fejezzük ki a rokonoknak, a szomszédoknak és a kortársaknak. A gyászoló család

BARÓTI TIBOR

Hálánkat fejezzük ki mindazoknak, akik szeretett halottunk, temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak mély fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

özv. BARTALIS KÁROLY (1932)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó édesapa, nagyapa, dédnagyapa, testvér, após, rokon és jó szomszéd életének 90., özvegységének 12. évében rövid betegség után csendesen elhunyt. Temetése 2022. január 27-én, csütörtökön 13 órakor lesz a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás január 26-án, szerdán 16 és 17 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

id. AMBRUS LÁSZLÓ (1947)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó férj, szerető édesapa, nagyapa, dédnagyapa, após, testvér, sógor, koma, rokon és jó szomszéd életének 75., házasságának 54. évében szerető szíve megszűnt dobogni. Drága halottunkat 2022. január 26-án, szerdán 13 órakor kísérjük utolsó útjára a Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás január 25-én, kedden 16 és 17 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

Ambrus Ilona

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk, temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a rokonoknak, szomszédoknak, kortársaknak a fáradozásukért és a segítségükért. A gyászoló család

BARÓTI TIBOR (1967)

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó férj, szerető édesapa, nagytata, testvér, sógor, koma, rokon és jó szomszéd életének 54., házasságának 36. évében, szerető szíve megszűnt dobogni. Drága halottunkat 2022. január 25-én, 13 órakor kísérjük utolsó útjára a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás január 24-én, 16 és 17 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

BARTALIS JÓZSEF

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, fájdalmunkban osztoztak. Külön köszönetünket fejezzük ki a rokonoknak, a kortársaknak, és a szomszédoknak a fáradozásukért. A gyászoló hozzátartozói ozói

Ambrus Ilona (1969)

„Annyira akartam élni, a betegséget legyőzni, / Búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett, Most szívemből csak azt kérem tőletek, / Úgy szeressétek egymást, ahogy én szeretettelek titeket!” Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, testvér, rokon és jó szomszéd özv. AMBRUS MIKLÓSNÉ szül. KULCSÁR ILONA (1969) életének 52., özvegységének 24. évében, türelemmel viselt betegség után csendesen elhunyt. Temetése január 23-án, vasárnap 12 órakor lesz a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás január 22-én, szombaton 16 és 17 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

LUKÁCS ANTAL nyugalmazott kórházigazgató

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagyapa, testvér és rokon életének 64., házasságának 42. évében, 2022. január 15-én rövid betegség után szerető szíve megszűnt dobogni. Drága halottunkat 2022. január 19-én, du. 2 órakor helyezzük örök nyugalomra a római katolikus egyház szertartása szerint, Csíkszeredában a csíktapolcai ravatalozóból a helyi temetőben. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. A gyászoló család

BARTALIS JÓZSEF

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, fájdalmunkban osztoztak. Külön köszönetünket fejezzük ki a rokonoknak, a kortársaknak, és a szomszédoknak a fáradozásukért. A gyászoló hozzátartozói ozói

BARTALIS JÓZSEF (1948)

Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy életének 74. évében türelemmel viselt betegség után lelkét visszaadta Teremtőjének. Temetése 2022. január 6-án, csütörtökön 13 órakor lesz a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás 2022. január 5-én, szerdán 16 és 17 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Gyászoló hozzátartozói

BENEDEK FERENC

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága halottunk temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek és fájdalmunkban osztoztak. Különösen hálásak vagyunk a rokonoknak, szomszédoknak és hozzátartozóknak önzetlen segítségükért. A gyászoló család

BENEDEK FERENC

Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, nagyapa, dédapa, após, nagybácsi, sógor, rokon, barát és jó szomszéd életének 90, özvegységének 4. évében hirtelen elhunyt. Drága halottunkat 2021. december 29-én, szerdán 13 órakor kísérjük utolsó útjára a gyergyócsomafalvi Szent kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás december 28-án délután 16-17 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes A gyászoló család

BARÓTI ANTAL

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk, temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a rokonoknak, szomszédoknak, kortársaknak a fáradozásukért és a segítségükért. A gyászoló család

MADARÁSZ LÁSZLÓ

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága halottunk, temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és fájdalmunkban osztoztak. Külön köszönet a rokonoknak, szomszédoknak és a kortársaknak a fáradozásukért és a segítségükért. A gyászoló család

ERŐSS MIKLÓS

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönet a rokonoknak, a kortársaknak, a szomszédoknak a fáradozásukért és a Caritasos nővéreknek a segítségükért. A gyászoló család

BARÓTI ANTAL (1953)

„Mindent nekünk adtál, mindent értünk tettél, szívünkben élni fogsz, mert nagyon szerettél. ” Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó férj, szerető édesapa, testvér, sógor, rokon, szomszéd és jó barát életének 68., házasságának 39. évben visszaadta lelkét Teremtőjének. Drága halottunkat 2021. december 23-án, csütörtökön 13 órakor kísérjük utolsó útjára a gyergyócsomafalvi római katolikus Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás december 22-én, szerdán 16 és 17 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

ERŐSS MIKLÓS (1940)

„Édes jó Istenem, kinek kezébe adtam életemet, vezéreld tovább lelkemet.” Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagyapa, testvér, sógor, após, rokon és jó szomszéd életének 81., házasságának 56. évében lelkét visszaadta Teremtőjének. Temetése 2021. december 18-án, szombaton 12 órakor lesz a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából, szentmisével egybekötve. Virrasztás december 17-én pénteken 16 és 17 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

CSIKI JÁNOSHálás szívvel köszönjük mindazoknak, akik drága halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló hozzátartozói

MADARÁSZ LÁSZLÓ (1942)

Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagytata, após, rokon és jó szomszéd életének 80-dik, házasságának 53-dik évében 2021. december 19-én türelemmel viselt betegség után csendesen elhunyt. Drága halottunk földi maradványait 2021. december 21-én, 14:00 órakor kísérjük utolsó útjára a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából, szentmisével egybekötve. Virrasztás 2021. december 20-án lesz 16:00-17:00 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

özv. CSIKI JÁNOS (1942)

Mély fájdalommal, de a jó Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó édesapa, nagyapa, dédnagyapa, testvér, apatárs, rokon, szomszéd és jó barát életének 79., özvegységének 3. évében rövid betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének. Drága halottunk földi maradványait 2021. december 9-én, csütörtökön 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás december 8-án szerdán, 16 és 17 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Szükség van segítségre? Beszéljen velünk