Gyászjelentők

Özv. Fehér Jánosné, szül. Szász Margit (Regina)

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy életének 89 évében, türelemmel viselt betegség után, lelkét visszaadta Teremtőjének. Temetése 2022 július 1-én, pénteken 13 órakor lesz a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás 2022 június 30-án, csütörtökön 16 -17 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes. A gyászoló család

ifj. DOMOKOS LÁSZLÓ

Hálásan köszönjük mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásukért és a segítségükért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

ifj. DOMOKOS LÁSZLÓ szül. 1975

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó édesapa, gyermek, testvér, rokon és ismerős, életének 47. évében tragikus körülmények közt elhunyt. Drága halottunkat utolsó útjára június 7-én 12 órakor kísérjük a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztása június 6-án délután 17 és 18 óra között lesz. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

özv. CSATA JÁNOSNÉ szül. NAGY ERZSÉBET (1933) BÖZSI

Hálásan köszönjük mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásukért és a segítségükért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

BENŐ VILMOS szül. 1937

„Tiéd a csend és a nyugalom, miénk a könny és az örök fájdalom.” Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagypapa, dédnagypapa, rokon és jó szomszéd, életének 85., házasságának 59. évében 2022. május 25-én visszaadta lelkét teremtőjének. Drága halottunkat május 29-én, vasárnap 12 órakor kísérjük utolsó útjára a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztása május 28-án, szombaton délután 5 és 6 óra között lesz. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászló család

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk édesanyánkra a sepsiszentgyörgyi szül. OLÁH SAROLTA, csomafalvi volt lakos SZAKÁCS SAROLTÁRA halálának 6 hónapjában. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Lányai és a család Sepsiszentgyörgyről „Virágerdő sűrűjében, Pihen egy szív csendesen Rég nem dobbant családjáért, Messze vitted istenem. Telhetnek a hónapok Múlhatnak az évek, Mi örökké szeretünk, És nem feledünk téged.”

özv. BARTALIS ANTALNÉ szül. CSATA MARGIT (1934)

Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, testvér, nagymama, dédnagymama, rokon és jó szomszéd életének 88., özvegységének 17. évében, 2022. május 25-én türelemmel viselt betegség után, szerető szíve megszűnt dobogni.   Drága halottunkat 2022. május 27-én, pénteken 12 órakor helyezzük örök nyugalomra a Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás május 26-án, csütörtökön 17 és18 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család 

CSIKI FERENCNÉ - NAGY JÚLIANNA Buba néni

Fájdalommal megtört szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, anyós, rokon, szomszéd és jó barát életének 87. évében, április 22-én, Kecskeméten lelkét visszaadta Teremtőjének. Drága halottunk földi maradványait hamvasztás után, kívánsága szerint lánya mellé helyezzük örök nyugalomra, 2022. május 15-én, vasárnap 13 órától a csomafalvi ravatalozóból, szentmisével egybekötve. Virrasztás május 14-én, szombaton 17-18 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

id. SZÉKELY LÁSZLÓ

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik Ó temetésén részt vettek, gyászunkban őszinte részvéttel osztoztak. Isten fizesse ! A gyászoló család

id. SZÉKELY LÁSZLÓ (1962)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szerető férj, édesapa, nagyapa, testvér, rokon, szomszéd  életének 60., házasságának 38. évében 2022. április 1-jén visszaadta lelkét Teremtőjének.  Temetése 2022. április 6-án 13 órától lesz, a Szent Kereszt kápolna ravatalozójából.  Virrasztás 5-én 17-18 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család 

BORSOS ZOLTÁNNÉ szül. SIMON OLGA

Hálánkat fejezzük ki mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és mély fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló család

 FERENCZI VILMOS

Hálásan köszönjük mindazoknak, akik drága halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, a szomszédoknak és a kortársaknak. A gyászoló család

 FERENCZI VILMOS (1955)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagyapa, testvér, após, apatárs, szomszéd és jó barát: életének 67., házasságának 42. évében rövid betegség után lelkét vissza adta teremtőjének. Temetése 2022 március 21-én, hétfőn 13 órakor lesz a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás március 20-án 16-17 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család.

BORSOS ZOLTÁNNÉ szül. SIMON OLGA (1959)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett feleség, édesanya, nagymama, anyós, testvér, anyatárs, rokon és jó szomszéd életének 63., házasságának 42. évében csendesen elhunyt. Temetése 2022. március 21-én, hétfőn 15 órakor lesz a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából, szent misével egybekötve. Virrasztás március 20-án 16 és 17 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

Sándor Péter 1932

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó édesapa, nagyapa, dédnagyapa, rokon és jó szomszéd életének 90., özvegységének 22. évében, csendesen távozott szerettei köréből. Temetése 2022. március 13-án vasárnap 12 órakor lesz a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából, szent misével egybekötve. Virrasztás szombaton délután 4 és 5óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

CSATA JÁNOS

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk, temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és fájdalmunkban osztoztak. Külön köszönetünket fejezzük ki a rokonoknak, a szomszédoknak, az egyházi kórusnak, a tűzoltóknak és az ápolóknak a fáradozásukért és a segítségükért. A gyászoló család

CSATA JÁNOS szül. 1929

Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagyapa, dédnagyapa, testvér, após, sógor, koma, keresztapa, rokon és jó szomszéd életének 93., házasságának 67. évében, 2022. március 8-án családja körében csendesen elhunyt. Utolsó útjára 2022. március 11-én 13 órakor kísérjük a Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás 2022. március 10-én 16 és17 óra között a temető ravatalozójában. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

özv. SIMON ANDRÁSNÉ szül. TRÉFÁN ANNA

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk, temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a rokonoknak, szomszédoknak, kortársaknak a fáradozásukért és a segítségükért. A gyászoló család

özv. SIMON ANDRÁSNÉ szül. TRÉFÁN ANNA (1948)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szerető édesanya, anyós, nagymama, dédnagymama, rokon és jó szomszéd életének 74., özvegységének 20. évében, február 16-án hosszas betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése 2022. február 19-én, szombaton 13 órától lesz a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából, szertartással egybekötve. Virrasztás pénteken 16 és 17 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

CSALA FERENC

Hálánkat fejezzük ki mindazoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, fájdalmunkban osztoztak. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak, tűzoltóknak és kortársaknak. A gyászoló család

CSALA FERENC (1936)

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a szerető férj és édesapa, nagyapa, dédnagyapa, rokon és szomszéd életének 86., házasságának 59. évében, február 14-én, hosszas betegség után lelkét visszaadta teremtőjének. Temetése szerdán, 2022. február 16-án, 13 órától lesz a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából, szentmisével egybekötve. Virrasztás kedden 16 és 17 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes. A gyászoló család

SZÉKELY MIHÁLY

Hálánkat fejezzük ki mindazoknak, akik szeretett halottunk, temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak mély fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

SZÉKELY MIHÁLY szül. 1936

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó férj, szerető édesapa, nagyapa, após, testvér, sógor, rokon és jó szomszéd életének 86., házasságának 56. évében, szerető szíve megszűnt dobogni. Drága halottunkat 2022. február 12-én, szombaton 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás február 11-én, pénteken 16 és17 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

özv. AMBRUS BERTA

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk, temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, a szomszédoknak és a kortársaknak. A gyászoló család

Szőcs Károly

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és mély fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló család

id. AMBRUS MIKLÓS

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk, temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, a szomszédoknak és a kortársaknak. A gyászoló család

BORSOS VENCEL

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk, temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a rokonoknak, szomszédoknak, kortársaknak a fáradozásukért és a segítségükért. A gyászoló család

id. AMBRUS MIKLÓS (1933)

Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagytata, dédnagytata, rokon és jó szomszéd életének 89. házasságának 62. évében, rövid szenvedés után 2022. február 4-én szerető szíve megszűnt dobogni. Drága halottunk földi maradványait 2022. február 7-én 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás február 6-án 16-17 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

Szőcs Károly (1938-2022)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó édesapa, nagyapa, dédnagyapa, testvér, sógor, após, rokon, jó szomszéd életének 84. évében, özvegységének 22. évében, 2022. február 6-án csendesen elhunyt.Drága halottunkat 2022. február 8-án 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás február 7-én 16-17 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

BORSOS VENCEL (1950)

Mély fájdalommal, megtört szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, testvér, sógor, koma, rokon, szomszéd és jó barát életének 72., házasságának 43. évében, 2022. február 4-én rövid betegség után, szerető szíve hirtelen megszűnt dobogni. Drága halottunk földi maradványait 2022. február 6-án, 12 órakor helyezzük öröknyugalomra a Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás február 5-én, 16 és 17 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

özv. BARTALIS KÁROLY

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk, temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a rokonoknak, a szomszédoknak és a kortársaknak a fáradozásukért és a segítségükért. A gyászoló család

id. AMBRUS LÁSZLÓ

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik szeretett halottunk, temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak mély fájdalmunkban. Köszönetünket fejezzük ki a rokonoknak, a szomszédoknak és a kortársaknak. A gyászoló család

BARÓTI TIBOR

Hálánkat fejezzük ki mindazoknak, akik szeretett halottunk, temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak mély fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a fáradozásért és a segítségért a rokonoknak, szomszédoknak és kortársaknak. A gyászoló család

özv. BARTALIS KÁROLY (1932)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó édesapa, nagyapa, dédnagyapa, testvér, após, rokon és jó szomszéd életének 90., özvegységének 12. évében rövid betegség után csendesen elhunyt. Temetése 2022. január 27-én, csütörtökön 13 órakor lesz a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás január 26-án, szerdán 16 és 17 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

id. AMBRUS LÁSZLÓ (1947)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó férj, szerető édesapa, nagyapa, dédnagyapa, após, testvér, sógor, koma, rokon és jó szomszéd életének 75., házasságának 54. évében szerető szíve megszűnt dobogni. Drága halottunkat 2022. január 26-án, szerdán 13 órakor kísérjük utolsó útjára a Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás január 25-én, kedden 16 és 17 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

Ambrus Ilona

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk, temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a rokonoknak, szomszédoknak, kortársaknak a fáradozásukért és a segítségükért. A gyászoló család

BARÓTI TIBOR (1967)

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó férj, szerető édesapa, nagytata, testvér, sógor, koma, rokon és jó szomszéd életének 54., házasságának 36. évében, szerető szíve megszűnt dobogni. Drága halottunkat 2022. január 25-én, 13 órakor kísérjük utolsó útjára a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás január 24-én, 16 és 17 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

BARTALIS JÓZSEF

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, fájdalmunkban osztoztak. Külön köszönetünket fejezzük ki a rokonoknak, a kortársaknak, és a szomszédoknak a fáradozásukért. A gyászoló hozzátartozói ozói

Ambrus Ilona (1969)

„Annyira akartam élni, a betegséget legyőzni, / Búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett, Most szívemből csak azt kérem tőletek, / Úgy szeressétek egymást, ahogy én szeretettelek titeket!” Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, testvér, rokon és jó szomszéd özv. AMBRUS MIKLÓSNÉ szül. KULCSÁR ILONA (1969) életének 52., özvegységének 24. évében, türelemmel viselt betegség után csendesen elhunyt. Temetése január 23-án, vasárnap 12 órakor lesz a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás január 22-én, szombaton 16 és 17 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

LUKÁCS ANTAL nyugalmazott kórházigazgató

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagyapa, testvér és rokon életének 64., házasságának 42. évében, 2022. január 15-én rövid betegség után szerető szíve megszűnt dobogni. Drága halottunkat 2022. január 19-én, du. 2 órakor helyezzük örök nyugalomra a római katolikus egyház szertartása szerint, Csíkszeredában a csíktapolcai ravatalozóból a helyi temetőben. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. A gyászoló család

BARTALIS JÓZSEF

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, fájdalmunkban osztoztak. Külön köszönetünket fejezzük ki a rokonoknak, a kortársaknak, és a szomszédoknak a fáradozásukért. A gyászoló hozzátartozói ozói

BARTALIS JÓZSEF (1948)

Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy életének 74. évében türelemmel viselt betegség után lelkét visszaadta Teremtőjének. Temetése 2022. január 6-án, csütörtökön 13 órakor lesz a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás 2022. január 5-én, szerdán 16 és 17 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Gyászoló hozzátartozói

BENEDEK FERENC

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága halottunk temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek és fájdalmunkban osztoztak. Különösen hálásak vagyunk a rokonoknak, szomszédoknak és hozzátartozóknak önzetlen segítségükért. A gyászoló család

BENEDEK FERENC

Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, nagyapa, dédapa, após, nagybácsi, sógor, rokon, barát és jó szomszéd életének 90, özvegységének 4. évében hirtelen elhunyt. Drága halottunkat 2021. december 29-én, szerdán 13 órakor kísérjük utolsó útjára a gyergyócsomafalvi Szent kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás december 28-án délután 16-17 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes A gyászoló család

BARÓTI ANTAL

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk, temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetünket fejezzük ki a rokonoknak, szomszédoknak, kortársaknak a fáradozásukért és a segítségükért. A gyászoló család

MADARÁSZ LÁSZLÓ

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága halottunk, temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és fájdalmunkban osztoztak. Külön köszönet a rokonoknak, szomszédoknak és a kortársaknak a fáradozásukért és a segítségükért. A gyászoló család

ERŐSS MIKLÓS

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönet a rokonoknak, a kortársaknak, a szomszédoknak a fáradozásukért és a Caritasos nővéreknek a segítségükért. A gyászoló család

BARÓTI ANTAL (1953)

„Mindent nekünk adtál, mindent értünk tettél, szívünkben élni fogsz, mert nagyon szerettél. ” Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó férj, szerető édesapa, testvér, sógor, rokon, szomszéd és jó barát életének 68., házasságának 39. évben visszaadta lelkét Teremtőjének. Drága halottunkat 2021. december 23-án, csütörtökön 13 órakor kísérjük utolsó útjára a gyergyócsomafalvi római katolikus Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás december 22-én, szerdán 16 és 17 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

CSIKI JÁNOSHálás szívvel köszönjük mindazoknak, akik drága halottunk temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló hozzátartozói

ERŐSS MIKLÓS (1940)

„Édes jó Istenem, kinek kezébe adtam életemet, vezéreld tovább lelkemet.” Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagyapa, testvér, sógor, após, rokon és jó szomszéd életének 81., házasságának 56. évében lelkét visszaadta Teremtőjének. Temetése 2021. december 18-án, szombaton 12 órakor lesz a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából, szentmisével egybekötve. Virrasztás december 17-én pénteken 16 és 17 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

MADARÁSZ LÁSZLÓ (1942)

Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagytata, após, rokon és jó szomszéd életének 80-dik, házasságának 53-dik évében 2021. december 19-én türelemmel viselt betegség után csendesen elhunyt. Drága halottunk földi maradványait 2021. december 21-én, 14:00 órakor kísérjük utolsó útjára a gyergyócsomafalvi Szent Kereszt kápolna ravatalozójából, szentmisével egybekötve. Virrasztás 2021. december 20-án lesz 16:00-17:00 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

özv. CSIKI JÁNOS (1942)

Mély fájdalommal, de a jó Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó édesapa, nagyapa, dédnagyapa, testvér, apatárs, rokon, szomszéd és jó barát életének 79., özvegységének 3. évében rövid betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének. Drága halottunk földi maradványait 2021. december 9-én, csütörtökön 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a Szent Kereszt kápolna ravatalozójából. Virrasztás december 8-án szerdán, 16 és 17 óra között. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Szükség van segítségre? Beszéljen velünk