Köllő Miklós Általános Iskola

A csomafalvi oktatás első bizonyítékai az 1614-es oklevelek, melyek már említik Máthé Deák oktatómestert.

Az első, egytantermes iskola az 1730-as években jött létre. Egyházi fennhatóság alatt állott és a mindenkori igazgatója a helyi plébános volt. Egy tanítóval és 60 tanulóval működött. Az oktatás, mint mindig, anyanyelven, magyarul történt.

 • 1820-ban két tantermes iskola („Régi iskola”) épült.
 • 1871-ben felépül egy három tantermes iskola a község északi részén (Temető utca szádában).
 • 1847-ben három tanító oktatott. 1894-ben 589 tanköteles gyermek volt, ebből 270 járt iskolába.
 • 1912-ben épült fel a ma is álló legrégebbi tanintézmény, a Marosparti iskola.
 • 1929-ben egyházi támogatással készül el a Szilágyi iskola. Ekkor 8 tanító és 577 tanköteles gyermek volt.
 • 1937-ben épült a Faiskola.
 • 1942-től bérelt házban, majd 1966-tól saját épületben működött a Somlyóvölgyi iskola.
 • 1952-ben kezdték építeni a mai központi I-IV. osztályos iskolát.
 • 1964-ben 10 helyiséget átadnak az iskolának az egykori néptanács épületéből. Ekkor 35 tanerőt és 621 tanköteles gyermeket tartanak számon.
 • 1969-ben megkezdték az iskolai sportbázis (jégkorong pálya) építését.
 • 1982. október 10.-én avatták, az 1990-től Köllő Miklós szobrász-művész nevét viselő, városi típusú 16 tantermes új iskolát, mely ma is a csomafalvi oktatás központja.
 • 1984-ben készült el, az eredetileg úszómedencének tervezett, korszerű tornaterem.
Köllő Miklós Általános Iskola

1990 után, a szabadabb légkörben, új lendületet kapott az iskola, ugyanakkor olyan problémákkal is meg kellett küzdjön, amelyek azelőtt nem léteztek (pl. anyagi gondok). Az új körülményekhez alkalmazkodva tovább folytatja hagyományos tevékenységét és a sikerek ma sem maradnak el.

Szükség van segítségre? Beszéljen velünk