Ügyosztályok és ügyfélfogadási program

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási programja:​

Fogadóórák

Polgármester: Hétfő 10:00-13:00
Alpolgármester: Csütörtök 10:00-13:00
Községi jegyző: Kedd, Szerda 10:00-13:00

Ügyfélfogadási program

Hétfő-Csütörtök: 09:00-12:00; 13:00-15.00
Péntek: 09:00-12:00

Terepmunka

Földmérő: Kedd: 08:00-16:00 / Csütörtök: 08:00-16:00
Urbanisztika: Csütörtök 08:00-13:00
Adóosztály: Szerda: 10:00-12:00
Csütörtök 12:00-15:00

Ügyosztályok

MÁRTON LÁSZLÓ-SZILÁRD (RMDSZ)

Márton László-SzilárdPolgármester

Feladatkörök

 • Az államhatóság helyi képviselője,  felel az érvényben levő jogszabályok és törvények betartásáért és betartatásáért települési szinten. Anyakönyvvezetői tisztséget lát el. 
 • Helyi intézkedéseket, normákat kezdeményez  a település adminisztrálása, gazdaságos és hatékony működése, valamint fejlesztése érdekében, ezeket határozattervezet formájában  a Helyi Tanács elé terjeszti jóváhagyásra. 
 • A község végrehajtó hatósága, nincs alá- vagy fölé rendelve a Helyi Tanács testületének. A rendelkezésére álló apparátussal végrehatja a Helyi Tanács által hozott határozatokat.
 • Kidolgozza a helyi költségvetés tervezetét. Végrehajtja az éves költségvetés határozatát, első rendű hitelutalványozó.
 • Megtervezi, irányítja és felügyeli a községi beruházások kivitelezését, lebonyolítását.
 • A helyi közigazgatás vezetője: biztosítja, megszervezi és felügyeli a polgármesteri hivatal személyzetének munkáját, kinevezi és tisztségéből felmenti az apparátus alkalmazottait. Meghatározza az alkalmazottak feladatköreit. Közvetlenül irányítja a pénzügy, közbeszerzés, belső audit, turisztika, fejlesztés-projektimplementálás, valamint az adó- és illeték osztályokat.
 • A helyi Járványügyi, Polgárvédelmi, valamint a Föld tulajdonba helyező bizottság elnöke.
 • A község törvényes képviselője minden szinten.
KIRÁLY SZABOLCS (RMDSZ)

Király SzabolcsAlpolgármester

Feladatkörök

 • Koordinálja a helyi közszolgálatokat: szemétgazdálkodás, közvilágítás, köz- és magánvagyon gazdálkodás terén, közvetlen kapcsolattartó a helyi víz és csatornázási közszolgálattal.
 • Megszervezi és irányítja a községi szelektív hulladékgyűjtést, a lomtalanítási akciókat, valamint az állati eredetű tetemek elszállítását.
 • Megszervezi a legeltetést Gyergyócsomafalva adminisztratív területén.
 • Biztosítja a község közvagyonában szereplő ingatlanok karbantartását:  községi utak, közterületek, önkormányzat tulajdonában lévő területek és épületek.
 • Biztosítja a község magánvagyonába tartozó, a gépparkban szereplő járművek működését.
 • Felel a közrendért és a környezetvédelemért.
 • Megszervezi a heti piacot és felügyel mindennemű mozgóárusítást a faluban.
 • Megszervezi az iskolabusz tevékenységét.
 • Megszervezi a közmunkákat.
balogh zita

Balogh ZitaJegyző

Feladatkörök

 • Felügyeli a Helyi Tanács munkálatait, ellenjegyzi a tanácshatározatokat.
 • Polgármesteri rendeleteket készít és ellenjegyzi azokat.
 • Koordinálja a mezőgazdasági, urbanisztika, szociális, anyakönyv, kultúra osztályokat.
 • Jogilag felügyeli a Polgármesteri hivatal minden osztályát.
 • Humán erőforrás-menedzser.
 • Megszervezi a mezőgazdasági számlálást, a népszámlálást, a választásokat és referendumokat.
 • A helyi Gyámhatóság elnöke.
 • Felel a gazdasági nyilvántartó helyes és törvényes kitöltéséért.
 • Polgárvédelmi felügyelő és az operatív törzs vezetője.
 • Anyakönyvvezetői tisztséget is ellát.
 • A közérdekű információk jogszabályok szerinti kiadását, illetve megjelenését biztosítja.

Baricz JúliaTitkárság

Feladatkörök

 • Elősegíti a polgármester tevékenységét, belső adminisztrációs munkát végez.

 • Elektonikus postafiókok kezelése.

 • Levelezések.

 • Fogadóórák megszervezése.

 • Külföldi munkavállalással kapcsolatos iratok kezelése.

 • Felel a protokollért.

 • Tanácsosokkal való kapcsolattartás

 • Szociális, kulturális, közösségi események és megemlékező ünnepségek teljes körű szervezése és lebonyolítása.

 • Kapcsolattartás és közös munka iskolával és közösségek közötti fejlesztési egyesületekkel.

 • Közönség- és közösségszervezés.

 • Testvértelepülésekkel való kapcsolattartás.

 • Önkéntesek koordinálása

Ambrus LászlóPolgármesteri kabinet (Polgármesteri tanácsadó)

Feladatkörök

 • A Polgármester személyes tanácsadójaként részt vesz Gyergyócsomafalva Helyi Tanácsának ülésein, biztosítja az ülések filmezését.
 • Részt vesz a helyi projektek megvalósításában.
 • Kisebb projekteket kezdeményez, fejleszt és valósít meg.
 • Felelős az e-ügyintézés bevezetéséért Gyergyócsomafalván.
 • Digitális adminisztráció, projektmenedzsment és településfejlesztési tanácsadó.
 • Tartja a kapcsolatot a tervezőkkel, a rendszerkarbantartókkal, valamint az internet- és telefonszolgáltatást nyújtó szolgáltatókkal.
 • Felelős a telefon és internet-szolgáltatási szerződések lebonyolításáért.
 • Részt vesz a projektek, beruházások megvalósításában, lebonyolításában, ellenőrzésében.
 • IT hálózat kezelése
andras csilla

András CsillaAnyakönyv

Feladatkörök

 • Anyakönyvelés: születés, házasság, halálesetek beírása, bizonyítványok átírása, javítása, elveszett bizonyítványok esetén újak kiadása.
 • Hagyatékok indítása.
 • Az archívum kezelése, beleértve a kollektív gazdaság irattárát is. Igazolásokat ad ki a munkaévekről.
 • Az alkalmazottak nyilvántartása, személyi dossziék kezelése.
 • Súlyos fogyatékkal élő személyek gondozóinak nyilvántartása.

 • Gyermeksegély, gyermeknevelési juttatások.

 • Környezettanulmányok készítése

 • Ingyenes parkolójegyek kibocsájtása fogyatékkal élő személyeknek, igénylés alapján.

denes ibolya

Dénes IbolyaKönyvelőség

Feladatkörök

 • Költségvetéssel kapcsolatos feladatok.
 • Könyvelés.
 • Bankszámlák kezelése.
 • Az önkormányzat vagyonának nyilvántartása.

Pál Mădălina AnișoaraÜgyfélfogadás

Feladatkörök

 • Lakossági kérések fogadása: írásban és szóban is, azok eljuttatása az iktatóba.
 • Lakossági panaszok fogadása a közszolgáltatásokkal kapcsolatosan, azok továbbítása az alpolgármester, valamint a gyergyócsomafalvi Víz és Szennyvíz közszolgálat részére.
 • Segítségnyújtás a kérések és formanyomtatványok kitöltéséhez.
 • Ügyfelek eligazítása.
 • Hirdetések kifüggesztése.
 • Telefonszolgálat, faxkészülék kezelése.
 • Fénymásolások.
 • Dokumentumok beolvasása.
baroti levente

Baróti LeventeAdó- és illeték osztály

Feladatkörök

 • Adónyilvántartó kezelése, adózandó javak beírása, törlése, igazolások kiadása.
 • Az adóbevallások ellenőrzése, terepen is, kihágás megállapítása, büntetések kiróvása.
 • Adók és illetékek megállapítása, kiközlése, nyomon követése, beszedése (terepen is) – jogi személyeknél.
 • Felel az adótartozások felszámolásáért, végrehajtási eljárásokat indít.
 • Büntetések beszedése, visszaigazolása.
 • Járművek adónyilvántartásának kezelése: beírás, átírás.
 • Tartozások felosztása.
 • Piacilleték beszedése. Piacrendezés.
 • Segítség a 212-es egységes nyilatkozat kitöltésében.

Pop SzidoniaAdó- és illeték osztály

Feladatkörök

 • Adónyilvántartó kezelése, adózandó javak beírása, törlése, igazolások kiadása.
 • Az adóbevallások ellenőrzése, kihágás megállapítása, büntetések kiróvása.
 • Adók és illetékek megállapítása, nyomon követése, beszedése –fizikai személyeknél.
 • Felel az adótartozások felszámolásáért, végrehajtási eljárásokat indít.
 • Büntetések beszedése , visszaigazolása.
 • Járművek adónyilvántartásának kezelése: beírás, átírás .
 • Csökkentések, adómentesítések, kérések és igazoló akták alapján.

Baróti Zsolt Mezőgazdasági osztály

Feladatkörök

 • A gazdasági nyilvántartó vezetése. Felel a település adataiért az Országos Elektronikus Utcanévjegyzéknél – RENNS.
 • A földtörvények végrehajtása: mellékletek előkészítése validálásra, kapcsolattartás a Megyei Földosztó Bizottsággal, tulajdonlaphoz szükséges dokumentációk összeállítása, mellékletek, tulajdonlapok módosításának előkészítése, területtisztázások.
 • Igazolások kibocsájtása a telekkönyvek kiigazításához, beírásokhoz.
 • A mezőgazdasági külterületek adásvétele – a 17/2014-es törvény alkalmazása.
madarasz zsombor jános

Madarász Zsombor-János Mezőgazdasági osztály

Feladatkörök

 • A gazdasági nyilvántartó vezetése. Felel a település adataiért az Országos Elektronikus Mezőgazdasági Nyilvántartóban– RAN.
 • Területeket azonosít be térképen és helyszínen. Méréseket végez.
 • Földalapú támogatásoknál területeket azonosít be és igazolásokat ad ki.
 • Igazolásokat ad ki mindennemű támogatáshoz.

Madarász Csilla Mezőgazdasági osztály

Feladatkörök

 • A gazdasági nyilvántartó vezetése.
 • Termelői lapok kiállítása.
 • Bérleti szerződések iktatása és nyilvántartása.
 • Adásvételi szerződések nyilvántartása és beírása.
 • Igazolások kiadása szociális jutattásokhoz: ösztöndíj, fűtéspótlék , stb.
 • Szociális juttatások kezelése: szociális segélyek, családi pótlékok, óvodás jegyek, fűtés- és energiapótlékok.

moga melinda

Moga MelindaUrbanisztika és területrendezés

Feladatkörök

 • Urbanisztika és területrendezési feladatokat lát el.
 • Építkezési törvény betartásának ellenőrzése, engedély nélküli építketzések leállítása, büntetések alkalmazása.
 • Faluszépítés.
 • A közélelmezési egységek engedélyeinek kibocsájtása.
 • Engedélyek kibocsájtása villany, víz, csatornázási rácsatlakozásokhoz.
 • Járművek beiktatása és sárga számtáblák kiadása.
 • Reklámok, hirdetések engedélyezése.
 • Közkapcsolatok.
 • Lakossági panaszok kivizsgálása.
 • Katasztrófa utáni kárfelmérés.
 • Az utcai árusítások engedélyezése.
 • Közterületek ideiglenes elfoglalásának engedélyezése.
kollo hunor

Köllő HunorKözbeszerzés és projekt kivitelezések

Feladatkörök

 • Közbeszerzés: direkt vásárlások és licitek.
 • Licitek megszervezése.
 • Projektmanagement: finanszírozási kérések összeállítása és leadása, szerződéskötések, elszámolások.
 • Uniós és kormányzati finanszírozások ügykezelése.

Erős BoglárkaKözbeszerzés és projekt kivitelezések

Feladatkörök

 • Gyereknevelés
andras sandor

András SándorPolgárvédelem

Feladatkörök

 • Polgárvédelemi, árvízvédelmi és tűzvédelmi feladatok ellátása.
 • Parlagfű elleni védelem megszervezése.
 • Vadkárok kezelése.
 • Állati tetemek elszállításának megszervezése.
 • Nitrátszennyezés megelőzésének biztosítása.
rokaly aranka

Rokaly ArankaBelső ellenőr

Feladatkörök

 • A jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelés, valamint a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség vizsgálata, a Polgármesteri hivatalnál, a Víz és csatornázási Közszolgálatnál, a Gospod Serv Kft-nél és az iskolánál.
 • Elemzések készítése, ajánlások tétele és tanácsok adása a költségvetési szerv vezetője számára a vizsgált folyamatokra vonatkozóan.
 • A költségvetési szerv vezetőjének tájékoztatása, a tudomására jutott jelentős kockázati kitettségről, eseményről, kontrollhiányosságról.
 • Az ellenőrzések során történő megállapítások, következtetések, javaslatok megfogalmazása.
 • A belső ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedések nyomon követése.
 • Etikai tanácsadó.
 • Kapcsolattartás az Igazságügyi Minisztérium keretén belül működő Nemzeti Korrupcióellenes Stratégia Technikai Titkárságával.
sover adel

Sövér AdélNapfény Szociális Központ

Feladatkörök

 • A Napfény Szociális Központ tevékenységeinek koordinálása.
 • Közösségi segítő szolgálat:

- Hátrányos helyzetű egyének, családok, közösségek azonosítása, nyilvántartása és követése, segítése a társadalomba való visszailleszkedésbe

- Tanácsadás: szenvedélybetegeknek és családtagjainak, emberkereskedelem áldozatainak, krízisben levő személyeknek, fogyatékkal élőknek és családjaiknak, családon belüli erőszak áldozatainak.

- Munkanélküliek támogatása az álláskeresésben.

- Gyermekek családból való kiemelésének a megelőzése, védelmet nyújtó intézkedések biztosítása  

- Egyedülálló, idős személyek mindennapi tevékenységeinek segítése, támogatása a megfelelő szolgáltatások elérésében, intézményben való elhelyezésének segítése

- Fogyatékkal élő gyermekek és felnőttek segítése a szolgáltatások elérésében

- Érzékenyítő, tájékoztató illetve egészséges életmód kialakítását célzó programok szervezése különböző célcsoportoknak (idősek, édesanyák, stb.)

- Kirándulások, táborok szervezése.

- Adománygyűjtés és osztás (élelmiszer, ruhanemű)

- Önkéntesek koordinálása.

 • Külföldön dolgozó szülők gyermekei helyzetének kezelése.
 • Sürgősségi segélyek ügyiratainak kezelése.
bege szidonia

Bege SzidóniaKözösségi egészségügyi asszisztencia
(Egészségügyi feladatkörök)

Feladatkörök

 • Preventív tevékenység, egészségnevelés, tisztasági ellenőrzés, szűrővizsgálatok az oktatási intézményekben.
 • Sérült, krónikus betegek, idősek szociomedikális nyilvántartása, egészségügyi alapellátása.
 • Hátrányos helyzetű személyek, családok azonosítása, segítségnyújtás az egészségügyi szolgáltatások elérésében.
 • Megelőző intézkedések a járványhelyzetek ideje alatt.
 • Részt vesz a szociális alapellátásban, a gyermekvédelemben és a karitatív szférában.
 • Terhesgondozás - életviteli tanácsok, felkészítés az újszülött fogadására.
 • Csecsemőgondozásban, szoptatási tanácsadásban, csecsemőápolásban tanácsadás, segítségnyújtás.
 • Fogyatékkal élők segítése juttatások, szolgáltatások elérésében.
kiraly zsolt

Király ZsoltSportbázis

Feladatkörök

 • A Sportbázis és a Sportcsarnok adminisztrálása.
 • A sportbázisban zajló programok koordinálása, felügyelete és megszervezése.
 • A Napfény Szociális Központ adminisztrálása.
 • A szociális központban zajló tevékenységek, programok működésének segítése.
 • A jégpályán zajló programok koordinálása.
farago eniko

Faragó EnikőTurisztikai iroda

Feladatkörök

 • Gyereknevelés
lacatusu julia

Baróti JúliaTurisztikai iroda

Feladatkörök

 • A turisztikai iroda koordinálása: turisztikai programok szervezése, turisztikai börzék szervezése, a települési turizmus szervezése, a község turisztikai értékesítése, reklámanyagok készítése, idegenvezetés, szállásfoglalások, kirándulások szervezése.
 • A Tájház menedzselése.
 • Kapcsolattartás vendéglátó egységekkel.
 • Segítségnyújtás a vendéglátó egységek engedélyeztetésénél.
 • Szociál-kulturális-sport rendezvények szervezése, fesztiválok szervezése, táborok szervezése.
 • Kapcsolattartás turisztikai nonprofit szervezetekkel, turinfo irodákkal és közösségek közötti fejlesztési egyesületekkel.
 • Vakációs jegyekről tájékoztatás, szállásfoglalás.
eros gabriella

Erős GabriellaKönyvtár

Feladatkörök

 • Könyvtárosi feladatok:  a könyvtári állomány gyarapítása, dokumentumok beszerzése, nyilvántartásba vétele, leltározás, adatbázis kezelés, kölcsönzés, tájékoztatás, információszolgáltatás, témafigyelés, irodalomkutatás, bibliográfia, az állomány védelme, gondozása, könyvtárismertető órák szervezése.
 • A helyi vissza nem térítendő támogatások kezelése.
 • A Díszpolgári címek, Csomafalváért díjak és Önkormányzati érdemdíjak kezelése.
 • A lakosság elégedettségének felmérése.
 • Helyi újság szerkesztése.
 • Községi honlap adminisztrálása és tartalommal való megtöltése.

 • Hirdetések készítése, kezelése.

csiki tibor

Csiki TiborKultúrotthon

Feladatkörök

 • A kultúrotthon adminisztrálása.
 • Kulturális események és előadások beszerzése, lebonyolítása
bartalis jozsef

Bartalis JózsefIskolabusz és tűzoltóautó-sofőr

Feladatkörök

kedves imola

Kedves ImolaKézbesítő

Feladatkörök

szasz iren

Szász IrénkeTakarítónő

Feladatkörök

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Szükség van segítségre? Beszéljen velünk