Ügyosztályok és ügyfélfogadási program

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási programja:​

Fogadóórák

Polgármester: Hétfő 10:00-13:00
Alpolgármester: Csütörtök 10:00-13:00
Községi jegyző: Kedd, Szerda 10:00-13:00

Ügyfélfogadási program

Hétfő-Csütörtök: 09:00-12:00; 13:00-15.00
Péntek: 09:00-12:00

Ügyosztályok

MÁRTON LÁSZLÓ-SZILÁRD (RMDSZ)

Márton László-SzilárdPolgármester

Feladatkörök

 • Az államhatóság helyi képviselője,  felel az érvényben levő jogszabályok és törvények betartásáért és betartatásáért települési szinten. Anyakönyvvezetői tisztséget lát el. 
 • Helyi intézkedéseket, normákat kezdeményez  a település adminisztrálása, gazdaságos és hatékony működése, valamint fejlesztése érdekében, ezeket határozattervezet formájában  a Helyi Tanács elé terjeszti jóváhagyásra. 
 • A község végrehajtó hatósága, nincs alá- vagy fölé rendelve a Helyi Tanács testületének. A rendelkezésére álló apparátussal végrehatja a Helyi Tanács által hozott határozatokat.
 • Kidolgozza a helyi költségvetés tervezetét. Végrehajtja az éves költségvetés határozatát, első rendű hitelutalványozó.
 • Megtervezi, irányítja és felügyeli a községi beruházások kivitelezését, lebonyolítását.
 • A helyi közigazgatás vezetője: biztosítja, megszervezi és felügyeli a polgármesteri hivatal személyzetének munkáját, kinevezi és tisztségéből felmenti az apparátus alkalmazottait. Meghatározza az alkalmazottak feladatköreit. Közvetlenül irányítja a pénzügy, közbeszerzés, belső audit, turisztika, fejlesztés-projektimplementálás, valamint az adó- és illeték osztályokat.
 • A helyi Járványügyi, Polgárvédelmi, valamint a Föld tulajdonba helyező bizottság elnöke.
 • A község törvényes képviselője minden szinten.
KIRÁLY SZABOLCS (RMDSZ)

Király SzabolcsAlpolgármester

Feladatkörök

 • Koordinálja a helyi közszolgálatokat: szemétgazdálkodás, közvilágítás, köz- és magánvagyon gazdálkodás terén, közvetlen kapcsolattartó a helyi víz és csatornázási közszolgálattal.
 • Megszervezi és irányítja a községi szelektív hulladékgyűjtést, a lomtalanítási akciókat, valamint az állati eredetű tetemek elszállítását.
 • Megszervezi a legeltetést Gyergyócsomafalva adminisztratív területén.
 • Biztosítja a község közvagyonában szereplő ingatlanok karbantartását:  községi utak, közterületek, önkormányzat tulajdonában lévő területek és épületek.
 • Biztosítja a község magánvagyonába tartozó, a gépparkban szereplő járművek működését.
 • Felel a közrendért és a környezetvédelemért.
 • Megszervezi a heti piacot és felügyel mindennemű mozgóárusítást a faluban.
 • Megszervezi az iskolabusz tevékenységét.
 • Megszervezi a közmunkákat.
balogh zita

Balogh ZitaJegyző

Feladatkörök

 • Felügyeli a Helyi Tanács munkálatait, ellenjegyzi a tanácshatározatokat.
 • Polgármesteri rendeleteket készít és ellenjegyzi azokat.
 • Koordinálja a mezőgazdasági, urbanisztika, szociális, anyakönyv, kultúra osztályokat.
 • Jogilag felügyeli a Polgármesteri hivatal minden osztályát.
 • Humán erőforrás-menedzser.
 • Megszervezi a mezőgazdasági számlálást, a népszámlálást, a választásokat és referendumokat.
 • A helyi Gyámhatóság elnöke.
 • Felel a gazdasági nyilvántartó helyes és törvényes kitöltéséért.
 • Polgárvédelmi felügyelő és az operatív törzs vezetője.
 • Anyakönyvvezetői tisztséget is ellát.
 • A közérdekű információk jogszabályok szerinti kiadását, illetve megjelenését biztosítja.

Baricz JúliaTitkárság

Feladatkörök

 • Elősegíti a polgármester tevékenységét, belső adminisztrációs munkát végez.

 • Elektonikus postafiókok kezelése.

 • Levelezések.

 • Fogadóórák megszervezése.

 • Külföldi munkavállalással kapcsolatos iratok kezelése.

 • Felel a protokollért.

 • Tanácsosokkal való kapcsolattartás

 • Szociális, kulturális, közösségi események és megemlékező ünnepségek teljes körű szervezése és lebonyolítása.

 • Kapcsolattartás és közös munka iskolával és közösségek közötti fejlesztési egyesületekkel.

 • Közönség- és közösségszervezés.

 • Testvértelepülésekkel való kapcsolattartás.

 • Önkéntesek koordinálása

Ambrus LászlóPolgármesteri kabinet (Polgármesteri tanácsadó)

Feladatkörök

 • A Polgármester személyes tanácsadójaként részt vesz Gyergyócsomafalva Helyi Tanácsának ülésein, biztosítja az ülések filmezését.
 • Részt vesz a helyi projektek megvalósításában.
 • Kisebb projekteket kezdeményez, fejleszt és valósít meg.
 • Felelős az e-ügyintézés bevezetéséért Gyergyócsomafalván.
 • Digitális adminisztráció, projektmenedzsment és településfejlesztési tanácsadó.
 • Tartja a kapcsolatot a tervezőkkel, a rendszerkarbantartókkal, valamint az internet- és telefonszolgáltatást nyújtó szolgáltatókkal.
 • Felelős a telefon és internet-szolgáltatási szerződések lebonyolításáért.
 • Részt vesz a projektek, beruházások megvalósításában, lebonyolításában, ellenőrzésében.
 • IT hálózat kezelése
andras csilla

András CsillaAnyakönyv

Feladatkörök

 • Anyakönyvelés: születés, házasság, halálesetek beírása, bizonyítványok átírása, javítása, elveszett bizonyítványok esetén újak kiadása.
 • Hagyatékok indítása.
 • Az archívum kezelése, beleértve a kollektív gazdaság irattárát is. Igazolásokat ad ki a munkaévekről.
 • Az alkalmazottak nyilvántartása, személyi dossziék kezelése.
 • Súlyos fogyatékkal élő személyek gondozóinak nyilvántartása.

 • Gyermeksegély, gyermeknevelési juttatások.

 • Környezettanulmányok készítése

 • Ingyenes parkolójegyek kibocsájtása fogyatékkal élő személyeknek, igénylés alapján.

denes ibolya

Dénes IbolyaKönyvelőség

Feladatkörök

 • Költségvetéssel kapcsolatos feladatok.
 • Könyvelés.
 • Bankszámlák kezelése.
 • Az önkormányzat vagyonának nyilvántartása.

Pál Mădălina AnișoaraÜgyfélfogadás

Feladatkörök

 • Lakossági kérések fogadása: írásban és szóban is, azok eljuttatása az iktatóba.
 • Lakossági panaszok fogadása a közszolgáltatásokkal kapcsolatosan, azok továbbítása az alpolgármester, valamint a gyergyócsomafalvi Víz és Szennyvíz közszolgálat részére.
 • Segítségnyújtás a kérések és formanyomtatványok kitöltéséhez.
 • Ügyfelek eligazítása.
 • Hirdetések kifüggesztése.
 • Telefonszolgálat, faxkészülék kezelése.
 • Fénymásolások.
 • Dokumentumok beolvasása.
baroti levente

Baróti LeventeAdó- és illeték osztály

Feladatkörök

 • Adónyilvántartó kezelése, adózandó javak beírása, törlése, igazolások kiadása.
 • Az adóbevallások ellenőrzése, terepen is, kihágás megállapítása, büntetések kiróvása.
 • Adók és illetékek megállapítása, kiközlése, nyomon követése, beszedése (terepen is) – jogi személyeknél.
 • Felel az adótartozások felszámolásáért, végrehajtási eljárásokat indít.
 • Büntetések beszedése, visszaigazolása.
 • Járművek adónyilvántartásának kezelése: beírás, átírás.
 • Tartozások felosztása.
 • Piacilleték beszedése. Piacrendezés.
 • Segítség a 212-es egységes nyilatkozat kitöltésében.

Pop SzidoniaAdó- és illeték osztály

Feladatkörök

 • Adónyilvántartó kezelése, adózandó javak beírása, törlése, igazolások kiadása.
 • Az adóbevallások ellenőrzése, kihágás megállapítása, büntetések kiróvása.
 • Adók és illetékek megállapítása, nyomon követése, beszedése –fizikai személyeknél.
 • Felel az adótartozások felszámolásáért, végrehajtási eljárásokat indít.
 • Büntetések beszedése , visszaigazolása.
 • Járművek adónyilvántartásának kezelése: beírás, átírás .
 • Csökkentések, adómentesítések, kérések és igazoló akták alapján.

Baróti Zsolt Mezőgazdasági osztály

Feladatkörök

 • A gazdasági nyilvántartó vezetése. Felel a település adataiért az Országos Elektronikus Utcanévjegyzéknél – RENNS.
 • A földtörvények végrehajtása: mellékletek előkészítése validálásra, kapcsolattartás a Megyei Földosztó Bizottsággal, tulajdonlaphoz szükséges dokumentációk összeállítása, mellékletek, tulajdonlapok módosításának előkészítése, területtisztázások.
 • Igazolások kibocsájtása a telekkönyvek kiigazításához, beírásokhoz.
 • A mezőgazdasági külterületek adásvétele – a 17/2014-es törvény alkalmazása.
madarasz zsombor jános

Madarász Zsombor-János Mezőgazdasági osztály

Feladatkörök

 • A gazdasági nyilvántartó vezetése. Felel a település adataiért az Országos Elektronikus Mezőgazdasági Nyilvántartóban– RAN.
 • Területeket azonosít be térképen és helyszínen. Méréseket végez.
 • Földalapú támogatásoknál területeket azonosít be és igazolásokat ad ki.
 • Igazolásokat ad ki mindennemű támogatáshoz.

Madarász Csilla Mezőgazdasági osztály

Feladatkörök

 • A gazdasági nyilvántartó vezetése.
 • Termelői lapok kiállítása.
 • Bérleti szerződések iktatása és nyilvántartása.
 • Adásvételi szerződések nyilvántartása és beírása.
 • Igazolások kiadása szociális jutattásokhoz: ösztöndíj, fűtéspótlék , stb.
 • Szociális juttatások kezelése: szociális segélyek, családi pótlékok, óvodás jegyek, fűtés- és energiapótlékok.

moga melinda

Moga MelindaUrbanisztika és területrendezés

Feladatkörök

 • Urbanisztika és területrendezési feladatokat lát el.
 • Építkezési törvény betartásának ellenőrzése, engedély nélküli építketzések leállítása, büntetések alkalmazása.
 • Faluszépítés.
 • A közélelmezési egységek engedélyeinek kibocsájtása.
 • Engedélyek kibocsájtása villany, víz, csatornázási rácsatlakozásokhoz.
 • Járművek beiktatása és sárga számtáblák kiadása.
 • Reklámok, hirdetések engedélyezése.
 • Közkapcsolatok.
 • Lakossági panaszok kivizsgálása.
 • Katasztrófa utáni kárfelmérés.
 • Az utcai árusítások engedélyezése.
 • Közterületek ideiglenes elfoglalásának engedélyezése.
kollo hunor

Köllő HunorKözbeszerzés és projekt kivitelezések

Feladatkörök

 • Közbeszerzés: direkt vásárlások és licitek.
 • Licitek megszervezése.
 • Projektmanagement: finanszírozási kérések összeállítása és leadása, szerződéskötések, elszámolások.
 • Uniós és kormányzati finanszírozások ügykezelése.

Erős BoglárkaKözbeszerzés és projekt kivitelezések

Feladatkörök

 • Gyereknevelés
andras sandor

András SándorPolgárvédelem

Feladatkörök

 • Polgárvédelemi, árvízvédelmi és tűzvédelmi feladatok ellátása.
 • Parlagfű elleni védelem megszervezése.
 • Vadkárok kezelése.
 • Állati tetemek elszállításának megszervezése.
 • Nitrátszennyezés megelőzésének biztosítása.
rokaly aranka

Rokaly ArankaBelső ellenőr

Feladatkörök

 • A jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelés, valamint a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség vizsgálata, a Polgármesteri hivatalnál, a Víz és csatornázási Közszolgálatnál, a Gospod Serv Kft-nél és az iskolánál.
 • Elemzések készítése, ajánlások tétele és tanácsok adása a költségvetési szerv vezetője számára a vizsgált folyamatokra vonatkozóan.
 • A költségvetési szerv vezetőjének tájékoztatása, a tudomására jutott jelentős kockázati kitettségről, eseményről, kontrollhiányosságról.
 • Az ellenőrzések során történő megállapítások, következtetések, javaslatok megfogalmazása.
 • A belső ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedések nyomon követése.
 • Etikai tanácsadó.
 • Kapcsolattartás az Igazságügyi Minisztérium keretén belül működő Nemzeti Korrupcióellenes Stratégia Technikai Titkárságával.
sover adel

Sövér AdélNapfény Szociális Központ

Feladatkörök

 • A Napfény Szociális Központ tevékenységeinek koordinálása.
 • Közösségi segítő szolgálat:

- Hátrányos helyzetű egyének, családok, közösségek azonosítása, nyilvántartása és követése, segítése a társadalomba való visszailleszkedésbe

- Tanácsadás: szenvedélybetegeknek és családtagjainak, emberkereskedelem áldozatainak, krízisben levő személyeknek, fogyatékkal élőknek és családjaiknak, családon belüli erőszak áldozatainak.

- Munkanélküliek támogatása az álláskeresésben.

- Gyermekek családból való kiemelésének a megelőzése, védelmet nyújtó intézkedések biztosítása  

- Egyedülálló, idős személyek mindennapi tevékenységeinek segítése, támogatása a megfelelő szolgáltatások elérésében, intézményben való elhelyezésének segítése

- Fogyatékkal élő gyermekek és felnőttek segítése a szolgáltatások elérésében

- Érzékenyítő, tájékoztató illetve egészséges életmód kialakítását célzó programok szervezése különböző célcsoportoknak (idősek, édesanyák, stb.)

- Kirándulások, táborok szervezése.

- Adománygyűjtés és osztás (élelmiszer, ruhanemű)

- Önkéntesek koordinálása.

 • Külföldön dolgozó szülők gyermekei helyzetének kezelése.
 • Sürgősségi segélyek ügyiratainak kezelése.
bege szidonia

Bege SzidóniaKözösségi egészségügyi asszisztencia
(Egészségügyi feladatkörök)

Feladatkörök

 • Preventív tevékenység, egészségnevelés, tisztasági ellenőrzés, szűrővizsgálatok az oktatási intézményekben.
 • Sérült, krónikus betegek, idősek szociomedikális nyilvántartása, egészségügyi alapellátása.
 • Hátrányos helyzetű személyek, családok azonosítása, segítségnyújtás az egészségügyi szolgáltatások elérésében.
 • Megelőző intézkedések a járványhelyzetek ideje alatt.
 • Részt vesz a szociális alapellátásban, a gyermekvédelemben és a karitatív szférában.
 • Terhesgondozás - életviteli tanácsok, felkészítés az újszülött fogadására.
 • Csecsemőgondozásban, szoptatási tanácsadásban, csecsemőápolásban tanácsadás, segítségnyújtás.
 • Fogyatékkal élők segítése juttatások, szolgáltatások elérésében.
kiraly zsolt

Király ZsoltSportbázis

Feladatkörök

 • A Sportbázis és a Sportcsarnok adminisztrálása.
 • A sportbázisban zajló programok koordinálása, felügyelete és megszervezése.
 • A Napfény Szociális Központ adminisztrálása.
 • A szociális központban zajló tevékenységek, programok működésének segítése.
 • A jégpályán zajló programok koordinálása.
farago eniko

Faragó EnikőTurisztikai iroda

Feladatkörök

 • Gyereknevelés
lacatusu julia

Baróti JúliaTurisztikai iroda

Feladatkörök

 • A turisztikai iroda koordinálása: turisztikai programok szervezése, turisztikai börzék szervezése, a települési turizmus szervezése, a község turisztikai értékesítése, reklámanyagok készítése, idegenvezetés, szállásfoglalások, kirándulások szervezése.
 • A Tájház menedzselése.
 • Kapcsolattartás vendéglátó egységekkel.
 • Segítségnyújtás a vendéglátó egységek engedélyeztetésénél.
 • Szociál-kulturális-sport rendezvények szervezése, fesztiválok szervezése, táborok szervezése.
 • Kapcsolattartás turisztikai nonprofit szervezetekkel, turinfo irodákkal és közösségek közötti fejlesztési egyesületekkel.
 • Vakációs jegyekről tájékoztatás, szállásfoglalás.
eros gabriella

Erős GabriellaKönyvtár

Feladatkörök

 • Könyvtárosi feladatok:  a könyvtári állomány gyarapítása, dokumentumok beszerzése, nyilvántartásba vétele, leltározás, adatbázis kezelés, kölcsönzés, tájékoztatás, információszolgáltatás, témafigyelés, irodalomkutatás, bibliográfia, az állomány védelme, gondozása, könyvtárismertető órák szervezése.
 • A helyi vissza nem térítendő támogatások kezelése.
 • A Díszpolgári címek, Csomafalváért díjak és Önkormányzati érdemdíjak kezelése.
 • A lakosság elégedettségének felmérése.
 • Helyi újság szerkesztése.
 • Községi honlap adminisztrálása és tartalommal való megtöltése.

 • Hirdetések készítése, kezelése.

csiki tibor

Csiki TiborKultúrotthon

Feladatkörök

 • A kultúrotthon adminisztrálása.
 • Kulturális események és előadások beszerzése, lebonyolítása
bartalis jozsef

Bartalis JózsefIskolabusz és tűzoltóautó-sofőr

Feladatkörök

kedves imola

Kedves ImolaKézbesítő

Feladatkörök

szasz iren

Szász IrénkeTakarítónő

Feladatkörök

Szükség van segítségre? Beszéljen velünk