Határozatok - 2024

2024/33-as számú tanácshatározattal költségvetés-módosítást hagyott jóvá a Helyi Tanács

2024/32-es számú tanácshatározattal a Helyi Tanács jóváhagyta Gyergyócsomafalva község csatlakozását a Gyerbusz – közös fejlesztési társuláshoz Gyergyószentmiklós, Gyergyóújfalu, Gyergyóalfalu és Gyergyószárhegy önkormányzataival közösen

2024/31-es számú tanácshatározattal a Helyi Tanács a negyedéves költségvetés-megvalósítást hagyta jóvá

2024/30-as számú tanácshatározattal a a Kicsiloki Kőbánya hosszú távú bérleti szerződésének meghosszabbítását hagyta jóvá a Helyi Tanács

2024/29-es számú tanácshatározattal a Helyi Tanács a Víz és csatornázási közszolgálatnak a 296/2023-as Törvény XXIX. cikkelyének első bekezdése alól való kivételezését hagyta jóvá

2024/28-as számú tanácshatározattal a vissza nem térítendő helyi támogatásokat hagyta jóvá a Helyi Tanács

2024/27-es számú tanácshatározattal a Helyi Tanács a szemétgazdálkodási szabályzatot hagyta jóvá

2024/26-os számú tanácshatározattal az adók és illetékek indexálását hagyta jóvá a Helyi Tanács a 2025-ös évre

2024/25-ös számú tanácshatározattal a Helyi Tanács “A szennyvízhálózat korszerűsítése és bővítése”  című projektet hagyta jóvá

2024/24-es számú tanácshatározattal „A szennyvízhálózat korszerűsítése és bővítése” című beruházás aktualizált műszaki-gazdasági mutatóit hagyta jóvá a Helyi Tanács

2024/23-as számú tanácshatározattal költségvetés-módosítást hagyott jóvá a Helyi Tanács

2024/22-es számú tanácshatározattal a Helyi Tanács a 2023-as évi költségvetés végrehajtását hagyta jóvá

2024/21-es számú tanácshatározattal a szelektív hulladék elszállítására kötött szerződést hagyta jóvá a Helyi Tanács

2024/20-as számú tanácshatározattal a Helyi Tanács két tanácsos jelölését hagyta jóvá annak érdekében, hogy megalakuljon az a bizottság, amely a községi jegyző 2023-as évi munkáját kiértékeli 

2024/19-es számú tanácshatározattal a 2024-es szociális szolgáltatások akciótervét hagyta jóvá a Helyi Tanács

2024/18-as számú tanácshatározattal a Helyi Tanács de minimis támogatást hagyott jóvá a Víz és csatornázási közszolgálat javára

2024/17-es számú tanácshatározattal „A Csalóka óvoda felújítása és felszerelése” című projekt műszaki-gazdasági dokumentációit és aktualizált műszaki-gazdasági mutatóit hagyta jóvá a Helyi Tanács

2024/16-os számú tanácshatározattal a Helyi Tanács „A Csalóka óvoda felújítása és felszerelése” című projekt aktualizált költségeit hagyta jóvá

2024/15-ös számú tanácshatározattal ügyvédi szolgáltatásokra kötött szerződést hagyott jóvá a Helyi Tanács

2024/14-es számú tanácshatározattal a Helyi Tanács a helyi vissza nem térítendő támogatások szabályzatának módosítását hagyta jóvá

2024/13-as számú tanácshatározattal a község 2024-es évi költségvetését hagyta jóvá a Helyi Tanács

2024/12-es számú tanácshatározattal a Helyi Tanács jóváhagyta a teljesítménykritériumok megállapítását a Víz és csatornázási közszolgálat adminisztrátorának a 2024-es évre, valamint a management szerződés módosítását

2024/11-es számú tanácshatározattal a Helyi Tanács a gazdasági nyilvántartóba beírt adatok elemzését és olyan intézkedéseket hagyott jóvá, amik a nyilvántartó kitöltését segítik

2024/10-es számú tanácshatározattal a polgármesteri apparátus személyzetének fizetését hagyta jóvá a Helyi Tanács

2024/9-es számú tanácshatározattal a Helyi Tanács a DC 61, DC 62 és DC 63-as minősített községi utak technikai paramétereinek módosítását hagyta jóvá

2024/8-as számú tanácshatározattal a Polgármesteri hivatal gépparkjában szereplő járművek üzemanyag kvótáinak megállapítását hagyta jóvá a Helyi Tanács

2024/7-es számú tanácshatározattal a Helyi Tanács jóváhagyta a közmunkák listáját

2024/6-os számú tanácshatározattal a szemétlerakó teleppel kötött szerződést hagyta jóvá a Helyi Tanács

2024/5-ös számú tanácshatározattal a Helyi tanács egy Zonális területrendezési tervet hagyott jóvá

2024/4-es számú tanácshatározattal a “Helyi utak modernizálása” című projekt megvalósítását hagyta jóvá a Helyi Tanács

2024/3-as számú tanácshatározattal a Helyi Tanács jóváhagyta  a Helyi utak modernizálására elkészített dokumentációt

2024/2-es számú tanácshatározattal a 2023-as költségvetési többlet felhasználását hagyta jóvá a Helyi Tanács

2024/1-es számú tanácshatározattal a Helyi Tanács jóváhagyta a 2024-2025-ös tanév iskolahálózatát

Szükség van segítségre? Beszéljen velünk