Határozatok - 2022

98/2022-es számú tanácshatározattal a Helyi Tanács azon munkákat, amit a szociális segélyben részesülők és az elítéltek dolgozhatnak a köz javára 2023-ban

Melléklet a 98/2022-es számú tanácshatározathoz

97/2022-es számú tanácshatározattal a Helyi Tanács jóváhagyta a 2023-as évi adókat és illetékeket 

Melléklet a 97/2022-es számú tanácshatározathoz

96/2022-es számú tanácshatározattal a Helyi Tanács költségvetés- módosítást hagyott jóvá

95/2022-es számú tanácshatározattal a Helyi Tanács jóváhagyta az új szemétszállítási illetékeket 

Melléklet a 95/2022-es számú tanácshatározathoz

94/2022-es számú tanácshatározattal a Helyi Tanács azon otthoni beteggondozók számát hagyta jóvá, akiket alkalmazni tudunk 2023-ban

93/2022-es számú tanácshatározattal a Helyi Tanács jóváhagyta a kóbor kutyák helyzetének kezelésére létrehozott közszolgálatot

Melléklet 1. a 93/2022-es számú tanácshatározathoz

Melléklet 2. a 93/2022-es számú tanácshatározathoz

Melléklet 3. a 93/2022-es számú tanácshatározathoz

92/2022 számú tanácshatározattal a Helyi Tanács jóváhagyta Gyergyócsomafalva község részvételét a “Kerékpárút építése Maros, Hargita és Kovászna megyében” elnevezésű finanszírozási pályázat benyújtásához és a projekt megvalósításához 

91/2022 számú tanácshatározattal a Helyi Tanács jóváhagyta a  75/2022-es tanácshatározat visszavonását

90/2022 számú tanácshatározattal a Helyi Tanács jóváhagyta a polgármesteri apparátusban levő közhivatalnokok és munkaszerződéses személyzet fizetésének megállapítását

Melléklet a 90/2022-es számú tanácshatározathoz

89/2022 számú tanácshatározattal a Helyi Tanács jóváhagyta a Csalóka óvoda műszaki tervének jóváhagyását

88/2022 számú tanácshatározattal a Helyi Tanács  költségvetés-módosítást hagyott jóvá

87/2022 számú tanácshatározattal a Helyi Tanács jóváhagyta a közvagyonban található egyes építmények műszaki adatainak kiigazítására és ezek telekkönyvezési dokumentációjának beszerzését

Melléklet a 87/2022-es számú tanácshatározathoz

86/2022 számú tanácshatározattal a Helyi Tanács jóváhagyta a Fogászati rendelő bérbeadási procedúráját

Melléklet a 86/2022- es számú tanácshatározathoz

85/2022 számú tanácshatározattal a Helyi Tanács jóváhagyta az 1566 szám alatti ingatlan megvásárlását annak érdekében, hogy beruházásokat valósíthassunk meg

84/2022 számú tanácshatározattal a Helyi Tanács jóváhagyta a sürgősségi segélyek szabályzatából egyes szabályok hatályon kívül helyezését

83/2022 számú tanácshatározattal a Helyi Tanács működési szabályzatát hagyták jóvá

Melléklet a 83/2022-es számú tanácshatározathoz

82/2022 számú tanácshatározattal a Helyi Tanács jóváhagyta a Munka és Társadalmi Szolidaritás Minisztériumával való együttműködés jóváhagyására, annak érdekében, hogy a község szociális szolgáltatása elektronikai eszközöket és digitalizáláshoz szükséges programot kaphasson

Melléklet 1. a 82/2022-es számú tanácshatározathoz

Melléklet 2. a 82/2022-es számú tanácshatározathoz

81/2022 számú tanácshatározattal a Helyi Tanács jóváhagyta a Hargita Megye Tanácsával való együttműködést, annak érdekében, hogy befektetési lehetőségeket találjunk újrafelhasználható energiaforrások kiaknázására

Melléklet 1. a 81/2022-es számú tanácshatározathoz

Melléklet 2. a 81/2022-es számú tanácshatározathoz

80/2022 számú tanácshatározattal a Helyi Tanács jóváhagyta a Polgármesteri apparátus működési szabályzatát

Melléklet a 80/2022-es számú tanácshatározathoz

79/2022 számú tanácshatározattal a Helyi Tanács jóváhagyta a költségvetés harmadik félév végi végrehajtását

78/2022 számú tanácshatározattal a Helyi Tanács jóváhagyta a 2022-2023-as tanév első félévére érvényes ösztöndíjakat

 77/2022 számú tanácshatározattal a Helyi Tanács költségvetés-módosítást hagyott jóvá

 76/2022 számú tanácshatározattal a Helyi Tanács jóváhagyta az adók és illetékek indexálását a 2023-as évre

Melléklet 1. a 76/2022-es számú tanácshatározathoz

Melléklet 2. a 76/2022-es számú tanácshatározathoz

75/2022 számú tanácshatározattal a Helyi Tanács jóváhagyta a község közvagyonának módosítását

Melléklet a 75/2022-es számú tanácshatározathoz

74/2022 számú tanácshatározattal a Helyi Tanács jóváhagyta a polgármesteri apparátus módosítását

Melléklet 1 a 74/2022-es számú tanácshatározathoz

Melléklet 2 a 74/2022-es számú tanácshatározathoz

73/2022 számú tanácshatározattal a Helyi Tanács jóváhagyta a  közösségi támogató szolgálat működési szabályzatát 

Melléklet  a 73/2022-es számú tanácshatározathoz

72/2022 számú tanácshatározattal a Helyi Tanács jóváhagyta a víz és csatornázási közszolgálat fejlesztési tervét

Melléklet a 72/2022-es számú tanácshatározathoz

71/2022 számú tanácshatározattal a Helyi Tanács jóváhagyta a a 34/2022-es határozat visszavonását

70/2022 számú tanácshatározattal a Helyi Tanács jóváhagyta a „Köllő Miklós Általános Iskola hőrehabilitációja és energiafogyasztás csökkentése” című projekt benyújtását

69/2022 számú tanácshatározattal a Helyi Tanács jóváhagyta a 39/2022-es számú határozat módosítását

68/2022 számú tanácshatározattal a Helyi Tanács költségvetés-módosítást hagyott jóvá

67/2022 számú tanácshatározattal a Helyi Tanács jóváhagyta az Akadán utcai távvezeték használatba vételi nyilatkozatát 

66/2022 számú tanácshatározattal a Helyi Tanács jóváhagyta a „Gyűjtőközpont létrehozása önkéntes hozzájárulással Gyergyócsomafalván” című projekt megvalósítását

65/2022 számú tanácshatározattal a Helyi Tanács jóváhagyta a költségvetés féléves végrehajtásának elfogadását

64/2022 számú tanácshatározattal a Helyi Tanács jóváhagyta a költségvetés-módosítást

63/2022 számú tanácshatározattal a Helyi Tanács jóváhagyta a „62-es és 63-as községi utak modernizálása” című beruházás beavatkozási munkálataihoz készített dokumentációjának, az aktualizált műszaki és technikai mutatóinak, valamint az aktualizált általános árbecslésének jóváhagyását

Melléklet a 63/2022-es számú tanácshatározathoz

62/2022 számú tanácshatározattal a Helyi Tanács jóváhagyta a „61-es községi út javítása és modernizálása a 0+860 km-es 3+824 km útszakaszon” című beruházás beavatkozási munkálataihoz készített dokumentációjának, az aktualizált műszaki és technikai mutatóinak, valamint az aktualizált általános árbecslését

Melléklet a 62/2022-es számú tanácshatározathoz

61/2022 számú tanácshatározattal a Helyi Tanács jóváhagyta a „Vízbekötések és szennyvízhálózatra való csatlakozások megvalósítása” című projekt keretében megvalósított vízbekötések és szennyvízcsatlakozások átadását a SPAC-nak

Melléklet a 61/2022-es számú tanácshatározathoz

60/2022 számú tanácshatározattal a Helyi Tanács jóváhagyta a Helyi Tanács működési szabályzatának kiegészítését

59/2022 számú tanácshatározattal a Helyi Tanács jóváhagyta a sürgősségi támogatások odaítélési szabályzatát

Melléklet az 59/2022-es számú tanácshatározathoz

58/2022 számú tanácshatározattal a 62-es és 63-as községi utak beavatkozási munkálataihoz elkészített dokumentációt hagyta jóvá a Helyi Tanács

57/2022 számú tanácshatározattal a Helyi Tanács jóváhagyta a 61-es községi út beavatkozási munkálataihoz elkészített dokumentációt

56/2022 számú tanácshatározattal de minimis támogatást hagyott jóvá a Helyi Tanács a Víz és csatornázási Közszolgálatnak

Melléklet az 56/2022-es számú tanácshatározathoz

55/2022 számú tanácshatározattal a Helyi Tanács költségvetés-módosítást hagyott jóvá

54/2022 számú tanácshatározattal a polgármesteri apparátusban szereplő közhivatalnokok és munkaszerződéses alkalmazottak fizetésének megállapítását hagyta jóvá a Helyi Tanács

Melléklet az 54/2022-es számú tanácshatározathoz

53/2022 számú tanácshatározattal a Helyi Tanács felújított működési szabályzatát hagyta jóvá a Helyi Tanács

Melléklet az 53/2022-es számú tanácshatározathoz

52/2022 számú tanácshatározattal a Helyi Tanács közvagyon-módosítást hagyott jóvá (a polgármesteri hivatal leltári értékének módosítása az elvégzett felújítási munkálatok nyomán)

Melléklet az 52/2022-es számú tanácshatározathoz

51/2022 számú tanácshatározattal a 20/2022-es számú határozat visszavonását hagyta jóvá a Helyi Tanács

50/2022 számú tanácshatározattal a Helyi Tanács közvagyon-módosítást hagyott jóvá (a víz és csatornázási rendszer értékének módosítása az elvégzett munkálatok nyomán

Melléklet az 50/2022-es számú tanácshatározathoz

49/2022 számú határozattal a megkötött szemétgazdálkodási szerződést hagyta jóvá a Helyi Tanács

Melléklet a 49/2022-es számú tanácshatározathoz

48/2022 számú tanácshatározattal a Helyi Tanács használati és szolgalmi jog megadását hagyta jóvá egyes közvagyonban szereplő területekre

Mellékleta 48/2022-es számú tanácshatározathoz

47/2022 számú tanácshatározattal közvagyon-módosítást hagyott jóvá a Helyi Tanács (Bartishegye út közvagyonba vétele)

Melléklet a 47/2022-es számú tanácshatározathoz

46/2022 számú tanácshatározattal a Helyi Tanács jóváhagyta a község 2021-2030 időszakra elkészített Fejlesztési stratégiáját  

45/2022 számú tanácshatározattal referensi poszt megalakítását  hagyta jóvá a Helyi Tanács

Melléklet 1 a 45/2022-es számú tanácshatározathoz

Melléklet 2 a 45/2022-es számú tanácshatározathoz

44/2022 számú tanácshatározattal 36-os határozat visszavonását hagyta jóvá a Helyi Tanács

43/2022 számú tanácshatározattal a piacdíj módosítását hagyta jóvá a Helyi tanács

Melléklet a 43/2022-es számú tanácshatározathoz

42/2022  számú tanácshatározattal Helyi tanács jóváhagyta helyi adók és illetékeknél felhalmozódott büntető kamatok eltörlésének szabályzatát

Melléklet a 42/2022-es számú tanácshatározathoz

41/2022 számú tanácshatározattal a Helyi tanács jóváhagyta a XXIII. Csomafalvi napok megszervezését

40/2022  számú tanácshatározattal költségvetés módosítást hagyott jóvá a Helyi tanács

39/2022 számú tanácshatározattal a Helyi Tanács  jóváhagyta „Fenntartható közlekedés Gyergyószentmiklóson,  Gyergyószárhegyen, Gyergyóalfaluban, Gyergyócsomafalván és Gyergyóújfaluban”, című projektben való részvételt, ami a nemzeti helyreállítási alap 10-es kiírásán- helyi alap lesz megpályázva

Melléklet a 39/2022-es számú tanácshatározathoz

Melléklet a 39/2022-es számú tanácshatározathoz

38/2022 számú tanácshatározattal a Helyi Tanács jóváhagyta az Elektromos autó töltőállomás létesítése Gyergyócsomafalván című projektet

Melléklet 1 a 38/2022-es számú tanácshatározathoz

Melléklet 2 a 38/2022-es számú tanácshatározathoz

37/2022  számú tanácshatározattal a Köllő Miklós Általános Iskola épületének energiahatékonyságának növelése című projektet hagyta jóvá a Helyi Tanács

Melléklet 1 a 37/202-es számú tanácshatározathoz2

Melléklet 2 a 37/2022-es számú tanácshatározathoz

36/2022 számú tanácshatározattal a Helyi Tanács jóváhagyta a személyzeti felépítés módosítását

Melléklet 1 a 36/2022-es számú tanácshatározathoz

Melléklet 2 a 36/2022-es számú tanácshatározathoz

35/2022 számú tanácshatározattal a 2022-es évre megállapított adók és illetékek módosítását hagyta jóvá a Helyi Tanács

Melléklet a 35/2022-es számú tanácshatározathoz

34/2022 számú tanácshatározattal a Víz és csatornázási közszolgálat vízár stratégiáját hagyta jóvá a Helyi Tanács

Melléklet a 34/2022-es számú tanácshatározathoz

33/2022 számú tanácshatározattal a Helyi Tanács jóváhagyta a Vizház felújítása és a vízhálózat bővítése című beruházás beavatkozási munkálataihoz készített dokumentációt

32/2022 számú tanácshatározattal HARGHITA GAZ S A-ból való kilépést hagyta jóvá a Helyi Tanács

Melléklet.1 a 32/2022-es számú tanácshatározathoz

Melléklet.2 a 32/2022-es számú tanácshatározathoz

31/2022 számú tanácshatározattal adók és illetékek indexálását hagyta jóvá a Helyi Tanács

Melléklet a 31/2022-es számú tanácshatározathoz

30/2022 számú tanácshatározattal a Helyi Tanács 2 négyzetméter ingyenes bérbeadását hagyta jóvá egy villanyoszlop felállítására

29/2022 számú tanácshatározattal a Helyi Tanács a Virágzó Csomafalva programot hagyta jóvá a 2022-es évre,

28/2022 számú tanácshatározattal a Helyi Tanács az első negyedévi költségvetés megvalósítását hagyta jóvá

27/2022 számú tanácshatározattal a szemétgazdálkodás licitálását hagyta jóvá a Helyi Tanács

Melléklet 1 a 27/2022-es számú tanácshatározathoz

Melléklet 2 a 27/2022-es számú tanácshatározathoz

26/2022 számú tanácshatározattal a Helyi Tanács költségvetés módosítást hagyott jóvá

2022/25 számú tanácshatározattal„”Gyergyócsomafalvi földgáz hálózat kiépítése” című projektet hagyta jóvá a Helyi Tanács

Melléklet a 25/2022-es számú tanácshatározathoz

Melléklet a 25/2022-es számú tanácshatározathoz

2022/24 számú tanácshatározattal Helyi Tanács jóváhagyta a 4-es átemelő pompa elektromos hálózatra való kötéséhez szükséges műszaki tervét

2022/23 as számú tanácshatározattal Helyi Tanács jóváhagyta 2021-es költségvetés végrehajtását

2022/22 számú tanácshatározattal a 11/2022-es Tanácshatározat visszavonását hagyta jóvá a Helyi Tanács

2022/21 számú tanácshatározattal Bartishegye út közhasznúvá nyilvánítását hagyta jóvá a Helyi Tanács

2022/20 számú tanácshatározattal a Napfény Szociális Központ egyik termének bérbeadását hagyta jóvá a Helyi Tanács

Melléklet a 20/2022-es számú tanácshatározathoz

19/2022 számú tanácshatározattal a hokipálya technikai adatainak kiigazítását hagyta jóvá a Helyi Tanács

18/2022 számú tanácshatározattal a Helyi Tanács jóváhagyta egyes épületek lebontását

17/2022 számú tanácshatározattal a közbeszerzési program kiegészítését hagyta jóvá a Helyi Tanács

Melléklet a 17/2022-es számú tanácshatározathoz

16/2022 számú tanácshatározattal a községi erdőből bélyegzett fa értékesítését hagyta jóvá a Helyi tanács

15/2022 számú tanácshatározattal a 2022-es évi visszanemtérítendő támogatásokat hagyta jóvá a Helyi Tanács

14/2022 számú tanácshatározattal a Helyi Tanács jóváhagyta a községi jegyző munkájának éves értékeléséhez szükséges bizottságba 2 tanácsos delegálását

13/2022  számú tanácshatározattal a Víz és csatornázási közszolgálat adminisztrátorának megszabott éves kritériumrendszerét hagyta jóvá a Helyi Tanács

Melléklet a 13/2022-es számú tanácshatározathoz

12/2022 számú határozattal a Helyi Tanács jóváhagyta következő 3 hónap gyűléselnökének megválasztását

11/2022 számú határozattal közvagyoni leltár módosítását hagyta jóvá a Helyi tanács

Melléklet 1 a 11/2022-es számú tanácshatározathoz

10/2022 számú határozattal a Helyi Tanács jóváhagyta a mezei utak modernizálására elkészített technikai dokumentációt,

9/2022 számú határozattal a szociális szolgáltatások akció tervét hagyta jóvá a Helyi Tanács

Melléklet 1 a 9/2022-es számú tanácshatározathoz

8/2022 számú tanácshatározattal a GOSPOD SERV KFT 2022-es költségvetését hagyta jóvá a Helyi Tanács

Melléklet 1 a 8/2022-es számú tanácshatározathoz

7/2022   számú tanácshatározattal a Helyi Tanács jóváhagyta a 2021-2022-es tanév második félévére adható ösztöndíjakat

6/2022 számú tanácshatározattal a 2022-es közbeszerzési programot hagyta jóvá a Helyi Tanács 

Melléklet a 6/2022-es számú tanácshatározathoz

5/2022 számú tanácshatározattal a Helyi Tanács jóváhagyta a Polgármesteri Hivatal gépparkjában levő járművek üzemanyag fogyasztását

Melléklet 1 a 11/2022-es számú tanácshatározathoz

4/2022  számú tanácshatározattal a 2022-es évi községi költségvetést hagyta jóvá a Helyi Tanács

3/2022 számú határozattal a Helyi Tanács jóváhagyta a 2021-es év végén mutatkozott költségvetési többlet felhasználását

2/2022 számú határozattal a szemétszállítási szerződés módosítását hagyta jóvá a Helyi Tanács

Melléklet. 1 a 2/2022-es számú tanácshatározathoz

1/2022 számú határozattal a Helyi Tanács jóváhagyta a 2022-2023-as tanév iskolahálózatát,

Melléklet 1 az 1/2022-es számú tanácshatározathoz

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Nevoie de ajutor? Vorbeste cu noi