Határozatok - 2022

98/2022-es számú tanácshatározattal a Helyi Tanács azon munkákat, amit a szociális segélyben részesülők és az elítéltek dolgozhatnak a köz javára 2023-ban

Melléklet a 98/2022-es számú tanácshatározathoz

97/2022-es számú tanácshatározattal a Helyi Tanács jóváhagyta a 2023-as évi adókat és illetékeket 

Melléklet a 97/2022-es számú tanácshatározathoz

96/2022-es számú tanácshatározattal a Helyi Tanács költségvetés- módosítást hagyott jóvá

95/2022-es számú tanácshatározattal a Helyi Tanács jóváhagyta az új szemétszállítási illetékeket 

Melléklet a 95/2022-es számú tanácshatározathoz

94/2022-es számú tanácshatározattal a Helyi Tanács azon otthoni beteggondozók számát hagyta jóvá, akiket alkalmazni tudunk 2023-ban

93/2022-es számú tanácshatározattal a Helyi Tanács jóváhagyta a kóbor kutyák helyzetének kezelésére létrehozott közszolgálatot

Melléklet 1. a 93/2022-es számú tanácshatározathoz

Melléklet 2. a 93/2022-es számú tanácshatározathoz

Melléklet 3. a 93/2022-es számú tanácshatározathoz

92/2022 számú tanácshatározattal a Helyi Tanács jóváhagyta Gyergyócsomafalva község részvételét a “Kerékpárút építése Maros, Hargita és Kovászna megyében” elnevezésű finanszírozási pályázat benyújtásához és a projekt megvalósításához 

91/2022 számú tanácshatározattal a Helyi Tanács jóváhagyta a  75/2022-es tanácshatározat visszavonását

90/2022 számú tanácshatározattal a Helyi Tanács jóváhagyta a polgármesteri apparátusban levő közhivatalnokok és munkaszerződéses személyzet fizetésének megállapítását

Melléklet a 90/2022-es számú tanácshatározathoz

89/2022 számú tanácshatározattal a Helyi Tanács jóváhagyta a Csalóka óvoda műszaki tervének jóváhagyását

88/2022 számú tanácshatározattal a Helyi Tanács  költségvetés-módosítást hagyott jóvá

87/2022 számú tanácshatározattal a Helyi Tanács jóváhagyta a közvagyonban található egyes építmények műszaki adatainak kiigazítására és ezek telekkönyvezési dokumentációjának beszerzését

Melléklet a 87/2022-es számú tanácshatározathoz

86/2022 számú tanácshatározattal a Helyi Tanács jóváhagyta a Fogászati rendelő bérbeadási procedúráját

Melléklet a 86/2022- es számú tanácshatározathoz

85/2022 számú tanácshatározattal a Helyi Tanács jóváhagyta az 1566 szám alatti ingatlan megvásárlását annak érdekében, hogy beruházásokat valósíthassunk meg

84/2022 számú tanácshatározattal a Helyi Tanács jóváhagyta a sürgősségi segélyek szabályzatából egyes szabályok hatályon kívül helyezését

83/2022 számú tanácshatározattal a Helyi Tanács működési szabályzatát hagyták jóvá

Melléklet a 83/2022-es számú tanácshatározathoz

82/2022 számú tanácshatározattal a Helyi Tanács jóváhagyta a Munka és Társadalmi Szolidaritás Minisztériumával való együttműködés jóváhagyására, annak érdekében, hogy a község szociális szolgáltatása elektronikai eszközöket és digitalizáláshoz szükséges programot kaphasson

Melléklet 1. a 82/2022-es számú tanácshatározathoz

Melléklet 2. a 82/2022-es számú tanácshatározathoz

81/2022 számú tanácshatározattal a Helyi Tanács jóváhagyta a Hargita Megye Tanácsával való együttműködést, annak érdekében, hogy befektetési lehetőségeket találjunk újrafelhasználható energiaforrások kiaknázására

Melléklet 1. a 81/2022-es számú tanácshatározathoz

Melléklet 2. a 81/2022-es számú tanácshatározathoz

80/2022 számú tanácshatározattal a Helyi Tanács jóváhagyta a Polgármesteri apparátus működési szabályzatát

Melléklet a 80/2022-es számú tanácshatározathoz

79/2022 számú tanácshatározattal a Helyi Tanács jóváhagyta a költségvetés harmadik félév végi végrehajtását

78/2022 számú tanácshatározattal a Helyi Tanács jóváhagyta a 2022-2023-as tanév első félévére érvényes ösztöndíjakat

 77/2022 számú tanácshatározattal a Helyi Tanács költségvetés-módosítást hagyott jóvá

 76/2022 számú tanácshatározattal a Helyi Tanács jóváhagyta az adók és illetékek indexálását a 2023-as évre

Melléklet 1. a 76/2022-es számú tanácshatározathoz

Melléklet 2. a 76/2022-es számú tanácshatározathoz

75/2022 számú tanácshatározattal a Helyi Tanács jóváhagyta a község közvagyonának módosítását

Melléklet a 75/2022-es számú tanácshatározathoz

74/2022 számú tanácshatározattal a Helyi Tanács jóváhagyta a polgármesteri apparátus módosítását

Melléklet 1 a 74/2022-es számú tanácshatározathoz

Melléklet 2 a 74/2022-es számú tanácshatározathoz

73/2022 számú tanácshatározattal a Helyi Tanács jóváhagyta a  közösségi támogató szolgálat működési szabályzatát 

Melléklet  a 73/2022-es számú tanácshatározathoz

72/2022 számú tanácshatározattal a Helyi Tanács jóváhagyta a víz és csatornázási közszolgálat fejlesztési tervét

Melléklet a 72/2022-es számú tanácshatározathoz

71/2022 számú tanácshatározattal a Helyi Tanács jóváhagyta a a 34/2022-es határozat visszavonását

70/2022 számú tanácshatározattal a Helyi Tanács jóváhagyta a „Köllő Miklós Általános Iskola hőrehabilitációja és energiafogyasztás csökkentése” című projekt benyújtását

69/2022 számú tanácshatározattal a Helyi Tanács jóváhagyta a 39/2022-es számú határozat módosítását

68/2022 számú tanácshatározattal a Helyi Tanács költségvetés-módosítást hagyott jóvá

67/2022 számú tanácshatározattal a Helyi Tanács jóváhagyta az Akadán utcai távvezeték használatba vételi nyilatkozatát 

66/2022 számú tanácshatározattal a Helyi Tanács jóváhagyta a „Gyűjtőközpont létrehozása önkéntes hozzájárulással Gyergyócsomafalván” című projekt megvalósítását

65/2022 számú tanácshatározattal a Helyi Tanács jóváhagyta a költségvetés féléves végrehajtásának elfogadását

64/2022 számú tanácshatározattal a Helyi Tanács jóváhagyta a költségvetés-módosítást

63/2022 számú tanácshatározattal a Helyi Tanács jóváhagyta a „62-es és 63-as községi utak modernizálása” című beruházás beavatkozási munkálataihoz készített dokumentációjának, az aktualizált műszaki és technikai mutatóinak, valamint az aktualizált általános árbecslésének jóváhagyását

Melléklet a 63/2022-es számú tanácshatározathoz

62/2022 számú tanácshatározattal a Helyi Tanács jóváhagyta a „61-es községi út javítása és modernizálása a 0+860 km-es 3+824 km útszakaszon” című beruházás beavatkozási munkálataihoz készített dokumentációjának, az aktualizált műszaki és technikai mutatóinak, valamint az aktualizált általános árbecslését

Melléklet a 62/2022-es számú tanácshatározathoz

61/2022 számú tanácshatározattal a Helyi Tanács jóváhagyta a „Vízbekötések és szennyvízhálózatra való csatlakozások megvalósítása” című projekt keretében megvalósított vízbekötések és szennyvízcsatlakozások átadását a SPAC-nak

Melléklet a 61/2022-es számú tanácshatározathoz

60/2022 számú tanácshatározattal a Helyi Tanács jóváhagyta a Helyi Tanács működési szabályzatának kiegészítését

59/2022 számú tanácshatározattal a Helyi Tanács jóváhagyta a sürgősségi támogatások odaítélési szabályzatát

Melléklet az 59/2022-es számú tanácshatározathoz

58/2022 számú tanácshatározattal a 62-es és 63-as községi utak beavatkozási munkálataihoz elkészített dokumentációt hagyta jóvá a Helyi Tanács

57/2022 számú tanácshatározattal a Helyi Tanács jóváhagyta a 61-es községi út beavatkozási munkálataihoz elkészített dokumentációt

56/2022 számú tanácshatározattal de minimis támogatást hagyott jóvá a Helyi Tanács a Víz és csatornázási Közszolgálatnak

Melléklet az 56/2022-es számú tanácshatározathoz

55/2022 számú tanácshatározattal a Helyi Tanács költségvetés-módosítást hagyott jóvá

54/2022 számú tanácshatározattal a polgármesteri apparátusban szereplő közhivatalnokok és munkaszerződéses alkalmazottak fizetésének megállapítását hagyta jóvá a Helyi Tanács

Melléklet az 54/2022-es számú tanácshatározathoz

53/2022 számú tanácshatározattal a Helyi Tanács felújított működési szabályzatát hagyta jóvá a Helyi Tanács

Melléklet az 53/2022-es számú tanácshatározathoz

52/2022 számú tanácshatározattal a Helyi Tanács közvagyon-módosítást hagyott jóvá (a polgármesteri hivatal leltári értékének módosítása az elvégzett felújítási munkálatok nyomán)

Melléklet az 52/2022-es számú tanácshatározathoz

51/2022 számú tanácshatározattal a 20/2022-es számú határozat visszavonását hagyta jóvá a Helyi Tanács

50/2022 számú tanácshatározattal a Helyi Tanács közvagyon-módosítást hagyott jóvá (a víz és csatornázási rendszer értékének módosítása az elvégzett munkálatok nyomán

Melléklet az 50/2022-es számú tanácshatározathoz

49/2022 számú határozattal a megkötött szemétgazdálkodási szerződést hagyta jóvá a Helyi Tanács

Melléklet a 49/2022-es számú tanácshatározathoz

48/2022 számú tanácshatározattal a Helyi Tanács használati és szolgalmi jog megadását hagyta jóvá egyes közvagyonban szereplő területekre

Mellékleta 48/2022-es számú tanácshatározathoz

47/2022 számú tanácshatározattal közvagyon-módosítást hagyott jóvá a Helyi Tanács (Bartishegye út közvagyonba vétele)

Melléklet a 47/2022-es számú tanácshatározathoz

46/2022 számú tanácshatározattal a Helyi Tanács jóváhagyta a község 2021-2030 időszakra elkészített Fejlesztési stratégiáját  

45/2022 számú tanácshatározattal referensi poszt megalakítását  hagyta jóvá a Helyi Tanács

Melléklet 1 a 45/2022-es számú tanácshatározathoz

Melléklet 2 a 45/2022-es számú tanácshatározathoz

44/2022 számú tanácshatározattal 36-os határozat visszavonását hagyta jóvá a Helyi Tanács

43/2022 számú tanácshatározattal a piacdíj módosítását hagyta jóvá a Helyi tanács

Melléklet a 43/2022-es számú tanácshatározathoz

42/2022  számú tanácshatározattal Helyi tanács jóváhagyta helyi adók és illetékeknél felhalmozódott büntető kamatok eltörlésének szabályzatát

Melléklet a 42/2022-es számú tanácshatározathoz

41/2022 számú tanácshatározattal a Helyi tanács jóváhagyta a XXIII. Csomafalvi napok megszervezését

40/2022  számú tanácshatározattal költségvetés módosítást hagyott jóvá a Helyi tanács

39/2022 számú tanácshatározattal a Helyi Tanács  jóváhagyta „Fenntartható közlekedés Gyergyószentmiklóson,  Gyergyószárhegyen, Gyergyóalfaluban, Gyergyócsomafalván és Gyergyóújfaluban”, című projektben való részvételt, ami a nemzeti helyreállítási alap 10-es kiírásán- helyi alap lesz megpályázva

Melléklet a 39/2022-es számú tanácshatározathoz

Melléklet a 39/2022-es számú tanácshatározathoz

38/2022 számú tanácshatározattal a Helyi Tanács jóváhagyta az Elektromos autó töltőállomás létesítése Gyergyócsomafalván című projektet

Melléklet 1 a 38/2022-es számú tanácshatározathoz

Melléklet 2 a 38/2022-es számú tanácshatározathoz

37/2022  számú tanácshatározattal a Köllő Miklós Általános Iskola épületének energiahatékonyságának növelése című projektet hagyta jóvá a Helyi Tanács

Melléklet 1 a 37/202-es számú tanácshatározathoz2

Melléklet 2 a 37/2022-es számú tanácshatározathoz

36/2022 számú tanácshatározattal a Helyi Tanács jóváhagyta a személyzeti felépítés módosítását

Melléklet 1 a 36/2022-es számú tanácshatározathoz

Melléklet 2 a 36/2022-es számú tanácshatározathoz

35/2022 számú tanácshatározattal a 2022-es évre megállapított adók és illetékek módosítását hagyta jóvá a Helyi Tanács

Melléklet a 35/2022-es számú tanácshatározathoz

34/2022 számú tanácshatározattal a Víz és csatornázási közszolgálat vízár stratégiáját hagyta jóvá a Helyi Tanács

Melléklet a 34/2022-es számú tanácshatározathoz

33/2022 számú tanácshatározattal a Helyi Tanács jóváhagyta a Vizház felújítása és a vízhálózat bővítése című beruházás beavatkozási munkálataihoz készített dokumentációt

32/2022 számú tanácshatározattal HARGHITA GAZ S A-ból való kilépést hagyta jóvá a Helyi Tanács

Melléklet.1 a 32/2022-es számú tanácshatározathoz

Melléklet.2 a 32/2022-es számú tanácshatározathoz

31/2022 számú tanácshatározattal adók és illetékek indexálását hagyta jóvá a Helyi Tanács

Melléklet a 31/2022-es számú tanácshatározathoz

30/2022 számú tanácshatározattal a Helyi Tanács 2 négyzetméter ingyenes bérbeadását hagyta jóvá egy villanyoszlop felállítására

29/2022 számú tanácshatározattal a Helyi Tanács a Virágzó Csomafalva programot hagyta jóvá a 2022-es évre,

28/2022 számú tanácshatározattal a Helyi Tanács az első negyedévi költségvetés megvalósítását hagyta jóvá

27/2022 számú tanácshatározattal a szemétgazdálkodás licitálását hagyta jóvá a Helyi Tanács

Melléklet 1 a 27/2022-es számú tanácshatározathoz

Melléklet 2 a 27/2022-es számú tanácshatározathoz

26/2022 számú tanácshatározattal a Helyi Tanács költségvetés módosítást hagyott jóvá

2022/25 számú tanácshatározattal„”Gyergyócsomafalvi földgáz hálózat kiépítése” című projektet hagyta jóvá a Helyi Tanács

Melléklet a 25/2022-es számú tanácshatározathoz

Melléklet a 25/2022-es számú tanácshatározathoz

2022/24 számú tanácshatározattal Helyi Tanács jóváhagyta a 4-es átemelő pompa elektromos hálózatra való kötéséhez szükséges műszaki tervét

2022/23 as számú tanácshatározattal Helyi Tanács jóváhagyta 2021-es költségvetés végrehajtását

2022/22 számú tanácshatározattal a 11/2022-es Tanácshatározat visszavonását hagyta jóvá a Helyi Tanács

2022/21 számú tanácshatározattal Bartishegye út közhasznúvá nyilvánítását hagyta jóvá a Helyi Tanács

2022/20 számú tanácshatározattal a Napfény Szociális Központ egyik termének bérbeadását hagyta jóvá a Helyi Tanács

Melléklet a 20/2022-es számú tanácshatározathoz

19/2022 számú tanácshatározattal a hokipálya technikai adatainak kiigazítását hagyta jóvá a Helyi Tanács

18/2022 számú tanácshatározattal a Helyi Tanács jóváhagyta egyes épületek lebontását

17/2022 számú tanácshatározattal a közbeszerzési program kiegészítését hagyta jóvá a Helyi Tanács

Melléklet a 17/2022-es számú tanácshatározathoz

16/2022 számú tanácshatározattal a községi erdőből bélyegzett fa értékesítését hagyta jóvá a Helyi tanács

15/2022 számú tanácshatározattal a 2022-es évi visszanemtérítendő támogatásokat hagyta jóvá a Helyi Tanács

14/2022 számú tanácshatározattal a Helyi Tanács jóváhagyta a községi jegyző munkájának éves értékeléséhez szükséges bizottságba 2 tanácsos delegálását

13/2022  számú tanácshatározattal a Víz és csatornázási közszolgálat adminisztrátorának megszabott éves kritériumrendszerét hagyta jóvá a Helyi Tanács

Melléklet a 13/2022-es számú tanácshatározathoz

12/2022 számú határozattal a Helyi Tanács jóváhagyta következő 3 hónap gyűléselnökének megválasztását

11/2022 számú határozattal közvagyoni leltár módosítását hagyta jóvá a Helyi tanács

Melléklet 1 a 11/2022-es számú tanácshatározathoz

10/2022 számú határozattal a Helyi Tanács jóváhagyta a mezei utak modernizálására elkészített technikai dokumentációt,

9/2022 számú határozattal a szociális szolgáltatások akció tervét hagyta jóvá a Helyi Tanács

Melléklet 1 a 9/2022-es számú tanácshatározathoz

8/2022 számú tanácshatározattal a GOSPOD SERV KFT 2022-es költségvetését hagyta jóvá a Helyi Tanács

Melléklet 1 a 8/2022-es számú tanácshatározathoz

7/2022   számú tanácshatározattal a Helyi Tanács jóváhagyta a 2021-2022-es tanév második félévére adható ösztöndíjakat

6/2022 számú tanácshatározattal a 2022-es közbeszerzési programot hagyta jóvá a Helyi Tanács 

Melléklet a 6/2022-es számú tanácshatározathoz

5/2022 számú tanácshatározattal a Helyi Tanács jóváhagyta a Polgármesteri Hivatal gépparkjában levő járművek üzemanyag fogyasztását

Melléklet 1 a 11/2022-es számú tanácshatározathoz

4/2022  számú tanácshatározattal a 2022-es évi községi költségvetést hagyta jóvá a Helyi Tanács

3/2022 számú határozattal a Helyi Tanács jóváhagyta a 2021-es év végén mutatkozott költségvetési többlet felhasználását

2/2022 számú határozattal a szemétszállítási szerződés módosítását hagyta jóvá a Helyi Tanács

Melléklet. 1 a 2/2022-es számú tanácshatározathoz

1/2022 számú határozattal a Helyi Tanács jóváhagyta a 2022-2023-as tanév iskolahálózatát,

Melléklet 1 az 1/2022-es számú tanácshatározathoz

Aveți nevoie de ajutor? Contactați-ne!