Hotărâri - 2023

HCL 102/2023 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli consolidat general al Comunei Ciumani pe anul 2023

HCL 101/2023 privind stabilirea salariului de bază pentru unele funcții publice din aparatul propriu al Primarului comunei Ciumani

HCL nr. 100/2023 privind aprobarea transformării unor funcții publice din aparatului de specialitate a Primarului comunei Ciumani

HCL nr. 99/2023 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pe anul 2024

HCL nr. 98/2023 privind   aprobarea Planului de acțiune pentru buna funcționare și dezvoltare a Serviciului Public de Apă și Canalizare –SPAC Ciumani

HCL nr. 97/2023 privind implementarea proiectului „ Modernizare drumuri de câmp în comuna Ciumani, județul Harghita

HCL nr. 96/2023 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții a investiţiei ”Modernizare drumuri de câmp în comuna Ciumani, județul Harghita”

HCL nr. 95/2023 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieliconsolidat general al Comunei Ciumani pe anul 2023

HCL nr. 94/2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr.88/2023 privind aprobarea reducerii cu 10 % a numărului maxim de posturi din aparatului de specialitate a Primarului comunei Ciumani

HCL nr. 93/2023 privind  actualizarea valorii de inventar pentru unele bunuri imobile din Inventarului bunurilor care aparțin  domeniului public al comunei Ciumani, județul Harghita

HCL nr. 92/2023 privind aprobarea proiectului “Reabilitarea termică și reducerea consumului de energie a Școlii Gimnaziale “Köllő Miklós” comuna Ciumani, județul Harghita prin renovare integrată” și a cheltuielilor legate de proiect

HCL nr. 91/2023 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr.72/2023 privind aprobarea proiectului “Reabilitarea termică și reducerea consumului de energie a Școlii Gimnaziale “Köllő Miklós” comuna Ciumani, județul Harghita prin renovare integrată” și a cheltuielilor legate de proiect

HCL nr. 90/2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi și a devizului general actualizat al investiţiei “Reabilitarea și dotarea grădiniţei Csalóka, comuna Ciumani, judeţul Harghita”

HCL nr. 89/2023 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli consolidat general al Comunei Ciumani pe anul 2023

HCL nr. 88/2023 privind aprobarea reducerii cu 10 % a numărului maxim de posturi din aparatului de specialitate a Primarului comunei Ciumani

HCL nr. 87/2023 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli consolidat general al Comunei Ciumani pe anul 2023

HCL nr. 86/2023 privind aprobarea situației financiare al execuţiei bugetului de venituri și cheltuieli la 30 septembrie al anului bugetar 2023

HCL nr. 85/2023 privind actualizarea valorii de inventar pentru unele bunuri imobile din Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Ciumani, județul Harghita

HCL nr. 84/2023 privind încredințarea supravegherii lucrărilor de construcții unui diriginte de șantier, pentru realizarea investiției “Realizare branșamente individuale la sistemel publice de apă și canalizare în comuna Ciumani, județul Harghita”

HCL nr. 83/2023 privind rectificarea datelor tehnice a Străzii comunale Kakas în Inventarului bunurilor care  aparțin  domeniului public al comunei Ciumani, județul Harghita

HCL nr. 82/2023privind atestarea modificării și completarea Inventarului bunurilor care aparțin din domeniului public al comunei Ciumani, județul Harghita

HCL nr. 81/2023 privind modificarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgență familiilor și persoanelor care se află în situații de necesitate aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Ciumani nr.59/2022

HCL nr. 80/2023 privind aprobarea Proiectului tehnic al  investiţiei „Înființarea unui centru de colectare prin aport voluntar în comuna Ciumani

HCL nr. 79/2023 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, indicatorii tehnico-economic și devizul general al  investiţiei „Înființarea unui centru de colectare prin aport voluntar în comuna Ciumani

HCL nr. 78/2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi al investiţiei „Modernizarea drumurilor comunale 62 și  63 din comuna Ciumani, județul Harghita”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”

HCL nr. 77/2023 privind încredințarea supravegherii lucrărilor de construcții unui diriginte de șantier, pentru realizarea investiției “Modernizarea drumurilor comunale 62 și 63 din comuna Ciumani, Județul Harghita”

HCL nr. 76/2023 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli consolidat general al Comunei Ciumani pe anul 2023

HCL nr. 75/2023 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții a investiţiei “Reabilitarea și dotarea grădiniței Csalóka,  comuna Ciumani, judeţul Harghita”

HCL nr. 74/2023 privind aprobarea proiectului “Reabilitarea şi dotarea grădiniței Csalóka, comuna Ciumani, judeţul Harghita”

HCL nr. 73/2023 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții a investiţiei “Reabilitarea termică și reducerea consumului de energie a Școlii Gimnaziale Köllő Miklós,  comuna Ciumani, judeţul Harghita prin renovare integrată”

HCL nr. 72/2023 privind aprobarea proiectului “Reabilitarea termică și reducerea consumului de energie a Școlii Gimnaziale “Köllő Miklós” comuna Ciumani, județul Harghita prin renovare integrată” și a cheltuielilor legate de proiect

HCL nr. 71/2023 privind aprobarea situației financiare al execuţiei bugetului de venituri și cheltuieli la 30 iunie al anului bugetar 2023

HCL nr. 70/2023 privind aprobarea valorificării masei lemnoase  pusă în valoare din fondul forestier al  comunei Ciumani

HCL nr. 69/2023 privind aprobarea colaborării între U.A.T Comuna Ciumani și U.A.T Județul Harghita în vederea restabilirii condițiilor normale de circulație pe drumul județean DJ126 în cazul producerii unor blocaje în traficul rutier

HCL nr. 68/2023 privind declararea de uz și interes public a străzilor comunale Somlyóvölgye și Legătură

HCL nr. 67/2023 privind rectificarea datelor tehnice ale unor drumuri din Inventarului bunurilor care  aparțin  domeniului public al comunei Ciumani, județul Harghita

HCL nr. 66/2023 privind atestarea modificării și completării Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public  al Comunei Ciumani, județul Harghita

HCL nr. 65/2023 privind alocarea  din bugetul local al comunei Ciumani a unor fonduri pentru Parohia Romano-Catolică Ciumani

HCL nr. 64/2023 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli consolidat general al Comunei Ciumani pe anul 2023

HCL nr. 63/2023 privind revocarea HCL nr.37/2023 privind aprobarea participării UAT Comuna Ciumani la înființarea Asociației Organizația de Management a Destinației Turistice HARGHITA prin transformarea ADI Harghita în sensul de a avea statut de ORGANIZAȚIE DE MANAGEMENT AL DESTINAȚIEI TURISTICE JUDEȚEANĂ, așa cum este definit de art 23 alin 3 din OG 58/1998, a Statutului acestei asociații, precum și desemnarea reprezentantului UAT Comuna Ciumani în cadrul Adunării Generale a Asociației Organizația de Management a Destinației Turistice HARGHITA

HCL nr. 62/2023 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieliconsolidat general al Comunei Ciumani pe anul 2023

HCL 61/2023 privind atestarea modificării și completării Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public  al Comunei Ciumani, județul Harghita

HCL 60/2023 privind  aprobarea redevenței datorate de către Serviciul Public de Apă și Canalizare (SPAC) al comunei Ciumani

HCL 58/2023 privind încredințarea supravegherii lucrărilor de construcții unui diriginte de șantier, pentru realizarea investiției “Reabilitarea și dotarea grădiniţei Csalóka, comuna Ciumani, judeţul Harghita”

HCL nr. 57/2023 privind aprobarea Proiectului tehnic și  indicatorilor tehnico-economici al investiției ”Realizare branșamente individuale la sisteme publice de apă și canalizare în comuna Ciumani”

HCL nr. 56/2023 privind modificarea și completarea Horărârii Consiliului Local Ciumani nr.32/2023 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile în valoare de 6.125.000,00 lei pentru o perioadă de până la 10 ani în vederea asigurării cofinanțării cheltuielilor aferente proiectelor europene  aflate în derulare

HCL nr. 55/2023 privind organizarea celei de al 24-lea ediţii a zilelor comunei Ciumani

HCL nr. 54/2023 privind aprobarea transformării unei funcții publice din aparatului de specialitate a Primarului comunei Ciumani

HCL nr. 53/2023 privind aprobarea Regulamentului sistemului de supraveghere video al comunei Ciumani

HCL nr. 52/2023 privind modificarea HCL nr.47/2021 privind atribuirea de denumiri pentru străzile și piețele din comuna Ciumani, precum  aprobarea nomenclatorului stradal al comunei Ciumani

HCL nr. 51/2023 privind aprobarea depunerii Cererii de finanțare și implementarea proiectului cu titlul  ”Achiziționarea de microbuze verzi pentru elevii din județul Harghita” de către UAT Comuna Ciumani, în parteneriat cu UAT Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita și UAT-urile din județul Harghita, în cadrul Programului Național de Reziliență și Redresare (PNRR) Componentei 15, Educaţie, Reforma 6, Investiția 10 „Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi”.

HCL nr. 50/2023 privind cumpărarea unui imobil, situat în comuna Ciumani nr. 651 necesar pentru realizarea unor investiții

HCL nr. 49/2023 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli consolidat general al Comunei Ciumani pe anul 2023

HCL nr. 48/2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi al investiţiei „Reabilitare și modernizare Drum Comunal 61 între km 0+860  – km 3+824, comuna Ciumani, județul Harghita”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”

HCL nr. 47/2023 privind aprobarea situației financiare al execuţiei bugetului de venituri și cheltuieli la 31 martie al anului bugetar 2023

HCL nr. 46/2023 privind participarea Comunei Ciumani Județul Harghita la constituirea parteneriatului LEADER ,,Grup de Acțiune Locală  Pentru Dezvoltarea Regiunii Giurgeu G10 LEADER 2023-2027”  în perioada de programare 2023-2027

HCL nr. 45/2023 privind modificarea  Hotărârii Comunei Ciumani nr. 28/2014 privind aprobarea aderării Comunei Ciumani, prin Consiliul Local Ciumani, la „Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Munții Harghita- Hargita Hegység Közösségi Fejlesztési Társulás”, și mandatarea reprezentantului Comunei Ciumani în Adunarea Generală al Asociației de a vota  modificarea actelor constitutive

HCL nr. 44/2023 privind aprobarea Proiectului tehnic și  indicatorilor tehnico-economici actualizaţi al investiţiei „Modernizarea drumurilor comunale 62 și 63 din comuna Ciumani, județul Harghita”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”

HCL nr. 43/2023 privind aprobarea indexării  impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024 cu rata inflației de 13,8 %

HCL nr. 42/2023 privind stabilirea contribuției persoanelor vârstnice care bene,ciază de servicii de îngrijire la domiciliu

HCL nr. 41/2023 privind aprobarea execuției bugetare al anului 2022 a comunei Ciumani

HCL nr. 40/2023 privind modificarea anexei Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr.90/2022 privind stabilirea salariului de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul propriu al Primarului comunei Ciumani

HCL nr. 39/2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi al investiţiei „Modernizarea drumurilor comunale 62 și  63 din comuna Ciumani, județul Harghita”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”

HCL nr. 38/2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi al investiţiei „Reabilitare și modernizare Drum Comunal 61 între km 0+860  – km 3+824 , comuna Ciumani, județul Harghita”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”

HCL nr. 37/2023 privind aprobarea participării UAT Comuna Ciumani la înființarea Asociației Organizația de Management a Destinației Turistice HARGHITA prin transformarea ADI Harghita în sensul de a avea statut de ORGANIZAȚIE DE MANAGEMENT AL DESTINAȚIEI TURISTICE JUDEȚEANĂ, așa cum este definit de art 23 alin 3 din OG 58/1998, a Statutului acestei asociații, precum și desemnarea reprezentantului UAT Comuna Ciumani în cadrul Adunării Generale a Asociației Organizația de Management a Destinației Turistice HARGHITA

HCL nr. 36/2023 privind participarea Comunei Ciumani, Județul Harghita la constituirea parteneriatului LEADER al Asociației GAL Pentru Dezvoltarea Regiunii Giurgeu G10 în perioada de programare 2023-2027

HCL nr. 35/2023 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizare și extindere rețea de canalizare în comuna Ciumani, județul Harghitapentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny

HCL nr. 34/2023 privind rectificarea valorii totale a proiectului “Reabilitarea și dotarea grădiniţei Csalóka, comuna Ciumani, judeţul Harghita”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea proiectului

HCL nr. 33/2023 privind aprobarea participării  Comunei Ciumani în parteneriat cu Asociația Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni și Școala Gimnazială Köllő Miklós din Ciumani în proiectul cu titlul ”Educația și conștientizarea elevilor privind protecția mediului”

HCL nr. 32/2023 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile în valoare de 6.125.000,00 lei pentru o perioadă de până la 10 ani în vederea asigurării cofinanțării cheltuielilor aferente proiectelor europene  aflate în derulare

HCL nr. 31/2023 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Ciumani în comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului general al comunei Ciumani

HCL nr. 30/2023 privind aprobarea desființării/demolării panoului de informare turistică din domeniul privat al comunei Ciumani

HCL nr. 29/2023 privind aprobarea depunerii Cererii de finanțare și implementarea proiectului cu titlul  “Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a 83 unități de învățământ cu personalitate juridică și conexe din județul Harghita” de către UAT Comuna Ciumani, în parteneriat cu UAT Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita, UAT-urile din județul Harghita, Clubul Sportiv Școlar Gheorgheni, Clubul Sportiv Școlar Odorheiu Secuiesc și Clubul Copiilor ”Cimbora” Odorheiu Secuiesc, în cadrul Programului Național de Reziliență și Redresare (PNRR) pentru Pilonul VI. Politici pentru noua generație Componenta C15: Educație: Reforma 4., Investiția 13., Investiția 14, Reforma 5. Investiția 9. și Reforma 6. Investiția 11.

HCL nr. 28/2023 privind aprobarea participării comunei Ciumani în proiectul ”Harghita biblio digital Hub (HbdH)” ce se va depune în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022, Componența 7 Transformarea digitală Operațiunea D.Competențe digitale, Capital uman și utilizarea Internetului Investiția 117.Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale

HCL nr. 27/2023 privind darea în folosinţă gratuită a unor imobile din proprietatea publică a comunei Ciumani

HCL nr. 26/2023 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli general consolidat  al Comunei Ciumani pe anul 2022

HCL nr. 25/2023 privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de sortare a deșeurilor municipale colectate selectiv în raza administrativ-teritorială a comunei

HCL nr. 24/2023 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale finanțate din bugetul comunei Ciumani pe anul 2023

HCL nr. 23/2023 privind atestarea modificării și completării Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public  al Comunei Ciumani, județul Harghita

HCL nr. 22/2023 privind trecerea unui bun din domeniul public în domeniul privat al Comunei Ciumani, județul Harghita

HCL nr. 21/2023 privind menținerea schimbării destinatiei imobilului- constructie și teren aferent ,,Scoala Somlyovolgye cu clasele I – IV comuna Ciumani nr.974”

HCL nr. 20/2023 privind punerea la dispoziția proiectului ”Dotarea punctelor de colectare a deșeurilor municipale comune în mediul rural și în mediul urban pe teritoriul județului Harghita, cu insule ecologice digitalizate” a terenurilor pentru amplasarea noilor investiții

HCL nr. 19/2023 privind acordarea mandatului special pentru ADI SIMD HARGHITA, pentru exercitarea pe seama și în numele UAT Comuna Ciumani a atribuțiilor prevăzute de Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice și Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților

HCL nr. 18/2023 privind aprobarea acordării finanțărilor nerambursabile pe anul 2023, ce se vor acorda   pentru finanțarea programelor, proiectelor și acțiunilor nonprofit de interes local din comuna Ciumani

HCL nr. 17/2023 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.95/2022 privind  stabilirea  taxelor și tarifelor de salubrizare

HCL nr. 16/2023 privind aprobarea contractului de delegare privind tratarea și/sau eliminarea deșeurilor municipale nepericuloase

HCL nr. 15/2023 privind  aprobarea  contractului cadru  încheiat pentru anul 2023 pentru serviciile de consultanță, asistență și reprezentare juridică

HCL nr. 14/2023 privind aprobarea folosirii cantității de piatră aflată în stocul comunei Ciumani

HCL nr. 13/2023 privind  stabilirea  pierderii de apă din rețeaua de apă potabilă a comunei Ciumani

HCL nr. 12/2023 privind  stabilirea  criteriilor de performanță pe anul 2023 pentru administratorul Serviciului Public de Apă și Canalizare (SPAC)  Comuna Ciumani și aprobarea actului adițional la contractul de management

HCL nr. 11/2023 privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe anul 2022 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități

HCL nr. 10/2023 privind aprobarea  normativului pe anul 2023 pentru cheltuielile privind consumul lunar de carburanți pentru autoturismele, mașinile și utilajele  aparținând Primăriei comunei Ciumani

HCL nr. 9/2023 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții a investiţiei ”Modernizare și extindere rețea de canalizare în comuna Ciumani, județul Harghita”

HCL nr. 8/2023 privind aprobarea Proiectului tehnic al investiţiei „Reabilitare și modernizare Drum Comunal 61 între km 0+860  – km 3+824 , comuna Ciumani, județul Harghita”

HCL nr. 7/2023 privind  actualizarea valorii de inventar pentru unele bunuri imobile din Inventarului bunurilor care aparțin  domeniului public al comunei Ciumani, județul Harghita

HCL nr. 6/2023 privind aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare în comuna Ciumani, județul Harghita

HCL nr. 5/2023 privind aprobarea Regulamentului privind folosirea apei potabile în scopul stingerii incendiilor

HCL nr. 4/2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli general consolidat al comunei Ciumani pe anul 2023

HCL nr. 3/2023 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului anilor precedenți ale Comunei Ciumani pe anul 2023

HCL nr. 2/2023 privind aprobarea noii valori totale a proiectului “Reabilitarea și dotarea grădiniţei Csalóka, comuna Ciumani, judeţul Harghita”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea proiectului

HCL nr. 1/2023 privind aprobarea Rețelei școlare pentru anul școlar 2023-2024 din Comuna Ciumani

Aveți nevoie de ajutor? Contactați-ne!