Hotărâri - 2023

HCL nr. 28/2023 privind aprobarea participării comunei Ciumani în proiectul ”Harghita biblio digital Hub (HbdH)” ce se va depune în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022, Componența 7 Transformarea digitală Operațiunea D.Competențe digitale, Capital uman și utilizarea Internetului Investiția 117.Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale

HCL nr. 27/2023 privind darea în folosinţă gratuită a unor imobile din proprietatea publică a comunei Ciumani

HCL nr. 26/2023 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli general consolidat  al Comunei Ciumani pe anul 2022

HCL nr. 25/2023 privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de sortare a deșeurilor municipale colectate selectiv în raza administrativ-teritorială a comunei

HCL nr. 24/2023 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale finanțate din bugetul comunei Ciumani pe anul 2023

HCL nr. 23/2023 privind atestarea modificării și completării Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public  al Comunei Ciumani, județul Harghita

HCL nr. 22/2023 privind trecerea unui bun din domeniul public în domeniul privat al Comunei Ciumani, județul Harghita

HCL nr. 21/2023 privind menținerea schimbării destinatiei imobilului- constructie și teren aferent ,,Scoala Somlyovolgye cu clasele I – IV comuna Ciumani nr.974”

HCL nr. 20/2023 privind punerea la dispoziția proiectului ”Dotarea punctelor de colectare a deșeurilor municipale comune în mediul rural și în mediul urban pe teritoriul județului Harghita, cu insule ecologice digitalizate” a terenurilor pentru amplasarea noilor investiții

HCL nr. 19/2023 privind acordarea mandatului special pentru ADI SIMD HARGHITA, pentru exercitarea pe seama și în numele UAT Comuna Ciumani a atribuțiilor prevăzute de Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice și Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților

HCL nr. 18/2023 privind aprobarea acordării finanțărilor nerambursabile pe anul 2023, ce se vor acorda   pentru finanțarea programelor, proiectelor și acțiunilor nonprofit de interes local din comuna Ciumani

HCL nr. 17/2023 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.95/2022 privind  stabilirea  taxelor și tarifelor de salubrizare

HCL nr. 16/2023 privind aprobarea contractului de delegare privind tratarea și/sau eliminarea deșeurilor municipale nepericuloase

HCL nr. 15/2023 privind  aprobarea  contractului cadru  încheiat pentru anul 2023 pentru serviciile de consultanță, asistență și reprezentare juridică

HCL nr. 14/2023 privind aprobarea folosirii cantității de piatră aflată în stocul comunei Ciumani

HCL nr. 13/2023 privind  stabilirea  pierderii de apă din rețeaua de apă potabilă a comunei Ciumani

HCL nr. 12/2023 privind  stabilirea  criteriilor de performanță pe anul 2023 pentru administratorul Serviciului Public de Apă și Canalizare (SPAC)  Comuna Ciumani și aprobarea actului adițional la contractul de management

HCL nr. 11/2023 privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe anul 2022 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități

HCL nr. 10/2023 privind aprobarea  normativului pe anul 2023 pentru cheltuielile privind consumul lunar de carburanți pentru autoturismele, mașinile și utilajele  aparținând Primăriei comunei Ciumani

HCL nr. 9/2023 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții a investiţiei ”Modernizare și extindere rețea de canalizare în comuna Ciumani, județul Harghita”

HCL nr. 8/2023 privind aprobarea Proiectului tehnic al investiţiei „Reabilitare și modernizare Drum Comunal 61 între km 0+860  – km 3+824 , comuna Ciumani, județul Harghita”

HCL nr. 7/2023 privind  actualizarea valorii de inventar pentru unele bunuri imobile din Inventarului bunurilor care aparțin  domeniului public al comunei Ciumani, județul Harghita

HCL nr. 6/2023 privind aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare în comuna Ciumani, județul Harghita

HCL nr. 5/2023 privind aprobarea Regulamentului privind folosirea apei potabile în scopul stingerii incendiilor

HCL nr. 4/2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli general consolidat al comunei Ciumani pe anul 2023

HCL nr. 3/2023 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului anilor precedenți ale Comunei Ciumani pe anul 2023

HCL nr. 2/2023 privind aprobarea noii valori totale a proiectului “Reabilitarea și dotarea grădiniţei Csalóka, comuna Ciumani, judeţul Harghita”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea proiectului

HCL nr. 1/2023 privind aprobarea Rețelei școlare pentru anul școlar 2023-2024 din Comuna Ciumani

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Nevoie de ajutor? Vorbeste cu noi