Codul etic

D I S P O Z I Ţ I A Nr. 31/2023 privind aprobarea Codului de etică și Integritate al aparatului de specialitate a Primarului comunei Ciumani

Codul de Etică și Integritate al aparatului de specialitate a Primarului comunei Ciumani

Aveți nevoie de ajutor? Contactați-ne!