Dispozițiile Primarului

Dispoziția nr. 203/335/162/2023 privind constituirea comisiei de disciplină pentru funcționarii publici din cadrul primăriilor comunelor Lăzarea, Joseni și Ciumani

Dispoziția nr. 161/2023 privind numirea Echipei de gestionare a riscurilor la nivelul aparatului de specialitate a primarului comunei Ciumani și la Serviciul Public de Apă și Canalizare-SPAC Ciumani

Dispoziția nr. 149/2023 privind actualizarea  Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial

Dispoziţia nr.123/2023 privind constituirea Comisiei paritare din cadrul Primărăriei comunei Ciumani, județul Harghita

Dispoziția nr.59/2020 privind numirea D-nei Rokaly Aranka în funcția de Consilier de etică

Dispoziţia nr. 31/2023 privind aprobarea Codului de etică și Integritate al aparatului de specialitate a Primarului comunei Ciumani

Dispoziţia nr. 29/2023 privind aprobarea Planului de integritate și desemnarea coordonatorului și a persoanelor responsabile pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2021-2025 la nivelul comunei Ciumani

Dispoziţia nr. 28/2023 privind aprobarea Declarației privind asumarea agendei de integritateorganizațională în coordonatele Strategiei Naționale Anticorupție(SNA) 2021-2025

Dispoziția nr. 9/2023 privind desemnarea persoanei responsabile cu urmărirea soluționării petițiilor

Aveți nevoie de ajutor? Contactați-ne!