Hotărâri - 2019

HCL 89/2019- p – HCL 89/2019- privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli consolidat al Comunei Ciumani pe anul 2019
HCL 88/2019 – HCL 88/2019- privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli consolidat al Comunei Ciumani pe anul 2019
HCL 87/2019 – HCL 87/2019- privind aprobarea contractului cadru încheiat pentru anul 2020 pentru serviciile de consultanță, asistență și reprezentare juridică
HCL 86/2019 – HCL 86/2019- privind aprobarea Actului adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare prin concesiune în comuna Ciumani
Anexă la HCL nr.86/2019 – Anexă la HCL nr.86/2019
HCL 85/2019 – HCL 85/2019- privind aprobarea situației financiare al execuţiei bugetului
– de venituri și cheltuieli la 30 noiembrie al anului bugetar 2019
HCL 84/2019 – HCL 84/2019- privind aprobarea modificării Inventarului bunurilor , care aparțin domeniului public al Comunei Ciumani
Anexă la HCL nr.84/2019 – Anexă la HCL nr.84/2019
HCL 83/2019 – HCL 83/2019- privind aprobarea Regulamentului privind înregistrarea video a şedinţelor Consiliului Local al comunei Ciumani
Anexa nr.1 la HCL 83/2019 – Anexa nr.1 la HCL 83/2019
HCL 82/2019 – HCL 82/2019- privind aprobarea Planului de acțiune și lucrări de interes local, a muncilor neremunerate în folosul comunității pe anul 2020
Anexă la Hotărârea Consiliului Local nr.82/2019. – Anexă la Hotărârea Consiliului Local nr.82/2019.
HCL 81/2019 – HCL 81/2019- privind aprobarea Inventarului bunurilor imobile, care aparțin domeniului privat al Comunei Ciumani
Anexă la HCL nr.81/2019 – Anexă la HCL nr.81/2019
HCL 80/2019 – HCL 80/2019- privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pe anul 2020
ANEXA la Hotărârea Consiliului Local nr.80/2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2020 – ANEXA la Hotărârea Consiliului Local nr.80/2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2020
HCL 79/2019 – HCL 79/2019- privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli consolidat al Comunei Ciumani pe anul 2019
HCL 78/2019 – HCL 78/2019- privind actualizarea și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Construire Grădiniță de copii cu program normal și centrală termică, comuna Ciumani, județul Harghita“
Anexa la HCL nr.78/2019 – Anexa la HCL nr.78/2019
HCL 77/2019 – HCL 77/2019- privind modificarea Programului achiziţiilor publice pe anul 2019 al comunei Ciumani
Anexă la HCL nr. 77 /2019 – Anexă la HCL nr. 77 /2019
HCL 76/2019 – HCL 76/2019- privind aprobarea Proiectului tehnic pentru lucrările ” Modernizare străzi în Comuna Ciumani, Județul Harghita
HCL 75/2019 – HCL 75/2019- privind aprobarea Proiectului tehnic pentru lucrările ” Reabilitarea și dotarea Grădiniței Csalóka, Comuna Ciumani, Județul Harghita
HCL 74/2019 – HCL 74/2019- privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli consolidat al Comunei Ciumani pe anul 2019
HCL 73/2019 – HCL 73/2019- privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli consolidat al Comunei Ciumani pe anul 2019
HCL 72/2019 – HCL 72/2019- privind aprobarea înființării pe baza OMAI nr.75/2019 a Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă din comuna Ciumani
ANEXA NR. 1 la R.O.F. a SVSU Ciumani aprobat prin HCL NR.72/2019 – ANEXA NR. 1 la R.O.F. a SVSU Ciumani aprobat prin HCL NR.72/2019
Anexa nr. 2 la ROF aprobat – Anexa nr. 2 la ROF aprobat prin Hotărârea Consiliului Local
HCL 71/2019 – HCL 71/2019- privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi, reprezentând noua valoare a investiţiei „Reabilitare captare, stație de tratare apă, comuna Ciumani, județul Harghita”

HCL 70/2019 – HCL 70/2019- privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli consolidat al Comunei Ciumani pe anul 2019
HCL 69/2019 – HCL 69/2019- privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr. 21/2019 privind transformarea unei funcții contractuale temporar vacante de referent la Compartimentul Turism în funcția de consilier personal al Primarului comunei Ciumani, respectiv a Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr. 22/2019 privind stabilirea salariului de bază a consilierului personal al Primarului comunei Ciumani
HCL 68/2019 – HCL 68/2019- privind aprobarea reorganizării Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă din comuna Ciumani
HCL 67/2019 – HCL 67/2019- privind aprobarea transformării unor posturi de natură contractuală în posturi aferente funcțiilor publice
ANEXA nr.1 la HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 67/2019. – ANEXA nr.1 la HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 67/2019.
ANEXA nr.2 la HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 67/2019. – ANEXA nr.2 la HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 67/2019.
HCL 66/2019 – HCL 66/2019- privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea liberului acces la informaţiile de interes public din cadrul Primăriei comunei Ciumani
Ane – Anexa nr. 1 la HCL nr.66/2019
Anexa nr. 2 la HCL nr.66/2019 – Anexa nr. 2 la HCL nr.66/2019
Anexa nr. 3 la HCL nr.66/2019 – Anexa nr. 3 la HCL nr.66/2019
Anexa nr. 4 la HCL nr.66/2019 – Anexa nr. 4 la HCL nr.66/2019
HCL 65/2019 – HCL 65/2019- privind aprobarea valorificării a 10.000 to. piatră spartă andezit, sort 20-50 / 50-80, primită în redevenţă în natură
ANEXA nr.1 la HCL nr.65/2019 – ANEXA nr.1 la HCL nr.65/2019
HCL 64/2019 – HCL 64/2019- privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli consolidat al Comunei Ciumani pe anul 2019
HCL 63/2019 – HCL 63/2019- privind aprobarea modificării bugetului de venituri şi cheltuieli, al S.C. GOSPOD SERV S.R.L. pe anul 2019
HCL 62/2019 – HCL 62/2019- privind aprobarea colaborării între U.A.T. Comuna Ciumani și U.A.T. Județul Harghita în vederea restabilirii condițiilor normale de circulație pe drumul județean DJ 126 în cazul producerii unor blocaje
Anexa nr. 1 la HCL nr. 62 – Anexa nr. 1 la HCL nr. 62
HCL 61/2019 – HCL 61/2019- privind modificarea criteriilor de performanță stabilite pe anul 2019 pentru administratorul Serviciului Public de Apă și Canalizare (SPAC) Comuna Ciumani
Anexa nr.1 la HCL nr. 61/2019 – Anexa nr.1 la HCL nr. 61/2019
HCL 60/2019 – HCL 60/2019- privind stabilirea salariilor de bază a administratorului și personalului din cadrul Serviciului Public de Apă și Canalizare (SPAC) Ciumani
Anexa nr.1 la HCL nr. 60 /2019 – Anexa nr.1 la HCL nr. 60 /2019
Anexa nr.2 la HCL nr.60 – Anexa nr.2 la HCL nr.60/2019
HCL 59/2019 – HCL 59/2019- privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Serviciului Public de Apă și Canalizare (SPAC) a comunei Ciumani pe anul 2019
HCL 58/2019 – HCL 58/2019- privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr.57/2017 privind stabilirea prețurilor de apă potabilă și tarifelor de canalizare pentru comuna Ciumani, pentru Serviciul Public de Apă și Canalizare Ciumani
HCL 57/2019 – HCL 57/2019- privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei Ciumani conform Codului administrativ
Anexa nr.1 la HCL nr. 57 – Anexa nr.1 la HCL nr. 57
Anexa nr.2 la HCL nr. 57 – Anexa nr.2 la HCL nr. 57
HCL 56/2019 – HCL 56/2019- privind acordarea unui ajutor individual de minimis prestatorului S.C.GOSPOD SERV S.R.L.
Anexa nr. 1 la HCL nr. 56 – Anexa nr. 1 la HCL nr. 56
HCL 55/2019 – HCL 55/2019- privind acordarea unui ajutor individual de minimis prestatorului Serviciului public de alimentare cu apă și canalizare pe raza administrativ-teritorială a comunei Ciumani, județul Harghita
Anexa nr. 1 la HCL nr. 55 – Anexa nr. 1 la HCL nr. 55
HCL 54/2019 – HCL 54/2019- privind stabilirea contribuției persoanelor vârstnice care beneficiază de servicii de îngrijire la domiciliu
Anexa nr. 1 la HCL 54/2019 – Anexa nr. 1 la HCL 54/2019
HCL 53/2019 – HCL 53/2019- privind modificarea Programului achiziţiilor publice pe anul 2019 al comunei Ciumani
Anexa nr. 1 la HCL 53/2019 – Anexa nr. 1 la HCL 53/2019
HCL 52/2019 – HCL 52/2019- privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi, reprezentând noua valoare a investiţiei „Reabilitarea sediului primariei în comuna Ciumani, județul Harghita”
HCL 51/2019 – HCL 51/2019- privind aprobarea modificării Inventarului bunurilor ce fac parte din domeniul public al comunei Ciumani, județul Harghita
Anexa nr. 1 la HCL 51/2019 – Anexa nr. 1 la HCL 51/2019
HCL 50/2019 – HCL 50/2019- privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect „Reabilitarea și dotarea gradiniței Csalóka, comuna Ciumani, județul Harghita”
HCL 49/2019 – HCL 49/2019- privind organizarea celei de al 20-lea ediţii a ZILELOR COMUNEI CIUMANI
HCL 48/2019 – HCL 48/2019- privind darea în chirie a unor spaţii din clădirea Centrului Multifuncțional de Sănătate din comuna Ciumani
Anexa nr. 1 la HCL 48/2019 – Anexa nr. 1 la HCL 48/2019
Anexa nr. 2 la HCL 48/2019 – Anexa nr. 2 la HCL 48/2019
HCL 47/2019 – HCL 47/2019- privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli a Comunei Ciumani pe anul 2019
HCL 46/2019 – HCL 46/2019- privind aprobarea procedurii de acordare a eșalonării la plată a obligațiilor restante datorate de persoanele fizice și juridice Serviciului Public de Apă și Canalizare Ciumani
Anexa nr. 1 la HCL 46/2019 – Anexa nr. 1 la HCL 46/2019
HCL 45/209 – HCL 45/209- privind aprobarea Raportului privind activitatea desfăşurată în anul 2018 şi Programul de activitate propus pentru anul 2019 al S.C. GOSPODSERV S.R.L.
HCL 44/2019 – HCL 44/2019- privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, precum organigrama cu numărul de personal al S.C. GOSPOD SERV S.R.L. pe anul 2019
Anexa nr. 1 la HCL 44/2019 – Anexa nr. 1 la HCL 44/2019
Anexa nr. 2 la HCL 44/2019 – Anexa nr. 2 la HCL 44/2019
HCL 43/2019 – HCL 43/2019- privind aprobarea situaţiei financiare al anului 2018 al S.C. GOSPOD SERV S.R.L. Ciumani
HCL 42/2019 – HCL 42/2019- privind stabilirea salariilor de bază a funcționarilor publici și personalului contractual din aparatul propriu al primarului comunei Ciumani
Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 42/2019 – Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 42/2019
HCL 41/2019 – HCL 41/2019- privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei Ciumani
ANEXA nr.1 la HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 41/2019. – ANEXA nr.1 la HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 41/2019.
Anexa nr.2 la HCL nr. 41/2019. – Anexa nr.2 la HCL nr. 41/2019.
HCL 40/2019 – HCL 40/2019- privind modificarea H.C.L. nr. 70/2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pe anul 2019

ANEXA la Hotărârea Consiliului Local nr. 40/2019 – ANEXA la Hotărârea Consiliului Local nr. 40/2019
HCL 39/2019- privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr. 18/2019 privind aprobarea anulării creanțelor fiscale – HCL 39/2019- privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr. 18/2019 privind aprobarea anulării creanțelor fiscale
HCL 38/2019 – HCL 38/2019- privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr. 37/2017 privind implementarea proiectului „Reabilitarea şi extinderea sistemului de canalizare menajeră în comuna Ciumani, judeţul Harghita”
HCL 37/2019 – HCL 37/2019- privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi, reprezentând noua valoare a investiţiei „Construire grădiniță de copii cu program normal în comuna Ciumani, județul Harghita”
HCL 36/2019 – HCL 36/2019- privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi, reprezentând noua valoare a investiţiei „Reabilitarea și schimbarea destinației unei case de locuit, cu scopul înființării casei tradițiilor în comuna Ciumani, județul Harghita”
HCL 35/2019 – HCL 35/2019- privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr. 62/2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr. 39/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investiţii ”Reabilitarea și dotarea grădiniței Csalóka, comuna Ciumani, județul Harghita” care se va depune pentru obținerea unei finanțări în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa 10.1 ”Investiții în educație și formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare” – apel dedicat învățământului antepreșcolar și preșcolar
HCL 34/2019 – HCL 34/2019- privind aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile acordate din fondul bugetului comunei Ciumani pentru finanțarea programelor, proiectelor și acțiunilor nonprofit de interes local în anul 2019, respectiv modificarea H.C.L. nr. 16/2017 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile acordate
ANEXA nr.1 la HCL nr. 34/2019 – ANEXA nr.1 la HCL nr. 34/2019
HCL 33/2019 – HCL 33/2019- privind aprobarea normativului pe anul 2019 pentru cheltuielile privind consumul lunar de carburanți pentru autoturismele, mașinile și utilajele aparținând Primăriei comunei Ciumani
Anexa nr.1 la HCL nr. 33 /2019 – Anexa nr.1 la HCL nr. 33 /2019
HCL 32/2019 – HCL 32/2019- privind aprobarea listei evenimentelor social-culturale şi sportive ce se vor organiza în anul 2019 de către Primăria comunei Ciumani
HCL 31/2019 – HCL 31/2019- privind aprobarea Programului achiziţiilor publice pe anul 2019 al comunei Ciumani
Anexa nr. 1 la H. C. L. nr. 31 – Anexa nr. 1 la H. C. L. nr. 31
HCL 30/2019 – HCL 30/2019- privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli consolidat al Comunei Ciumani pe anul 2019
HCL 29/2019 – HCL 29/2019- privind aprobarea valorificării masei lemnoase pe picior pusă în valoare din fondul forestier al comunei Ciumani
Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 29/2019 – Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 29/2019
HCL 28/2019 – HCL 28/2019- privind aprobarea componentei echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica pe raza comunei Ciumani
Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 28/2019 – Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 28/2019
HCL 27/2019 – HCL 27/2019- Privind aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul comunei Ciumani pentru perioada 2019-2024
Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 27/2019 – Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 27/2019
HCL 26/2019 – HCL 26/2019- Privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 59/2016 privind aprobarea noului Regulament al serviciului de salubrizare al comunei Ciumani, și aprobarea taxelor de salubrizare aferente
Anexa nr.1 la HCL nr. 26/2019 – Anexa nr.1 la HCL nr. 26/2019
Anexa nr.2 la HCL nr. 26/2019 – Anexa nr.2 la HCL nr. 26/2019
HCL 25/2019 – HCL 25/2019- privind modificarea HCL nr. 4/2019 privind stabilirea criteriilor de performanță pentru anul 2019 pentru administratorul Serviciului Public de Apă și Canalizare (SPAC) din comuna Ciumani, județul Harghita
Anexa nr.1 la HCL nr. 25/2019 – Anexa nr.1 la HCL nr. 25/2019
HCL 24/2019 – HCL 24/2019- Privind aprobarea încheierii unei tranzacții cu SC INTERHOLZ SRL în vederea stingerii litigiului care formează obiectul dosarului nr.1020/96/2018, în sensul aprobării eșalonării obligațiilor de plată suplimentare în cuantum de 185.299 lei
HCL 23/2019 – HCL 23/2019- privind modificarea HCL nr. 17/2017 privind aprobarea Contractului de concesiune privind concesionarea serviciului de salubrizare a comunei Ciumani
Anexa nr. 1 la HCL nr. 23/2019 – Anexa nr. 1 la HCL nr. 23/2019
Anexa nr. 2 la HCL nr. 23/2019 – Anexa nr. 2 la HCL nr. 23/2019
HCL 22/2019 – HCL 22/2019- privind stabilirea salariului de bază a consilierului personal al Primarului comunei Ciumani
Anexă la HCL nr. 22/ – Anexă la HCL nr. 22/2019.
HCL 21/2019 – HCL 21/2019- privind transformarea unei funcțiii contractuale temporar vacante de referent la Compartimentul Turism în funcția de consilier personal al Primarului comunei Ciumani
ANEXA nr.1 la HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 21/2019. – ANEXA nr.1 la HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 21/2019.
Anexa nr. 2 la HCL nr. 21/2019. – Anexa nr. 2 la HCL nr. 21/2019.
HCL 20/2019 – HCL 20/2019- privind aprobarea execuției bugetare al anului 2018 a comunei Ciumani
HCL 19/2019 – HCL 19/2019- privind aprobarea Proiectului tehnic pentru lucrările “Reabilitarea şi extinderea sistemului de canalizare menajeră în comuna Ciumani, judeţul Harghita”
HCL 18/2019 – HCL 18/2019- privind aprobarea anulării unor creanțe fiscale
HCL 17/2019 – HCL 17/2019- Privind reconstituirea noilor comisii de specialitate în cadrul Consiliului Local Ciumani
HCL 16/2019 – HCL 16/2019- privind validarea mandatului consilierului local Király Szabolcs, următorul supleant pe lista UDMR la alegerile locale organizate la data de 5 iunie 2016
HCL 15/2019 – HCL 15/2019- privind reconstituirea Comisiei de validare
HCL 14/2019 – HCL 14/2019- privind încetarea mandatului domnului consilier local Csata Jenő
HCL 13/2019 – HCL 13/2019- privind aprobarea utilizării excedentului bugetului Școlii Gimnaziale „Köllő Miklós” din comuna Ciumani al anilor precedenți, pe anul 2019
HCL 12/2019 – HCL 12/2019- privind aprobarea indicatorilor economici modificați ai proiectului “Modernizare străzi în comuna Ciumani”
HCL 11/2019 – HCL 11/2019- privind modificarea H.C.L. nr. 5/2019 privind aprobarea încetării contractului de management încheiat cu dl. GÁL ATTILA pentru organizarea, conducerea și administrarea Serviciului Public de Apă și Canalizare (SPAC) al comunei Ciumani, numirea administratorului interimar, constituirea comisiei de organizare a concursului și comisia de soluționare a contestațiilor pentru organizarea concursului pentru ocuparea funcției de administrator
HCL 10/2019 – HCL 10/2019- privind aprobarea utilizării excedentului anilor precedenți precum și a listei provizorii a programelor de investiții publice ale Comunei Ciumani, pe anul 2019
Anexă la HCL nr. 10/2019 – Anexă la HCL nr. 10/2019
HCL 9/2019 – HCL 9/2019- privind modificarea H.C.L. nr. 7/2019 a Conisliului Local Ciumani
Anexă la HCL nr. 9/2019 – Anexă la HCL nr. 9/2019
HCL 8/2019 – HCL 8/2019- privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 30/2018 privind aprobarea Proiectului tehnic al lucrărilor “Construire trotuar pe lângă Drumul Județean în comuna Ciumani, județul Harghita “
Anexă la HCL nr. 8/2019 – Anexă la HCL nr. 8/2019
HCL 7/2019 – HCL 7/2019- privind aprobarea planului de deszăpezire drumuri în comuna Ciumani perioada 16.11.2018 – 31.03.2020
Anexă la HCL nr. 7/2019 – Anexă la HCL nr. 7/2019
HCL 6/2019 – HCL 6/2019- privind aprobarea Rețelei școlare pentru anul școlar 2019-2020 din Comuna Ciumani
Anexă la HCL nr. 6/2019 – Anexă la HCL nr. 6/2019
HCL 5/2019 – HCL 5/2019- privind aprobarea încetării contractului de management încheiat cu dl. GÁL ATTILA pentru organizarea, conducerea și administrarea Serviciului Public de Apă și Canalizare (SPAC) al comunei Ciumani, numirea administratorului interimar, constituirea comisiei de organizare a concursului și comisia de soluționare a contestațiilor pentru organizarea concursului pentru ocuparea funcției de administrator
HCL 4/2019 – HCL 4/2019- privind stabilirea criteriilor de performanță pentru anul 2019 pentru administratorul Serviciului Public de Apă și Canalizare (SPAC) din comuna Ciumani, județul Harghita
Anexă la HCL nr. 4/2019 – Anexă la HCL nr. 4/2019
HCL 3/2019 – HCL 3/2019- privind aprobarea raportului de activitate pe anul 2018 al administratorului Serviciului Public de Apă și Canalizare (SPAC) din comuna Ciumani, județul Harghita
Anexă la HCL nr. 3/2019 – Anexă la HCL nr. 3/2019
HCL 2/2019 – HCL 2/2019- privind aprobarea modificării Inventarului bunurilor ce fac parte din domeniul public al comunei Ciumani, județul Harghita
Anexă la HCL nr. 2/2019 – Anexă la HCL nr. 2/2019
HCL 1/2019 – HCL 1/2019- privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secţiunii de funcționare, sursa E al bugetului local existent la data de 31.12.2018 din excedentul bugetului local al anilor precedenţi

Aveți nevoie de ajutor? Contactați-ne!