Despre comuna Ciumani

Asezare

Comuna Ciumani se află pe partea centrală a ţării, în partea sudică a Depresiunii Giurgeului din Carpaţii Orientali, la poalele Muntelui Délhegy / Amiază (care leagă Masivul Gurghiului cu Munții Harghita - munți din fâșia vestică de origine vulcanică și din grupa centrală a Carpaților Orientali). În secolele XII-XVII această regiune aparţinea scaunului secuiesc Ciuc (Csíkszék) şi subscaunului Giurgeu / Gheorgheni (Gyergyószék)

Teritoriul

Teritoriul comunei este străbătut de drumul judeţean DJ 126. Comuna Ciumani situat lângă comuna Joseni  şi comuna Suseni (3 km), se află la o distanţă de 9 km de oraşul Gheorgheni.

    Conform evidenţelor cadastrale comuna are în administrare o suprafaţă de 9683 ha teren, din care suprafaţa intravilanului este de 150 ha.

Modalităţi de acces

Dinspre Miercurea-Ciuc: DN 12, la Valea Strâmba spre Suseni

Apa minerală, păduri de brazi, cariera de piatră, pârâurile montane, fructele de pădure şi ciupercile, fondul de vânat, cariera de piatră, terenurile agricole, pensiunile turistice, fondul de bovine şi ovine. Priorităţile de dezvoltare ale zonei sunt: dezvoltarea turismului rural şi montan, drumul apei minerale, fermele pentru creşterea animalelor.

Elementele majore ale peisajului

Lanţul munţilor Gurghiului (spre Vest), lanţul munţilor Harghita (spre Sud), lanţul munţilor Giurgeului (spre Est) şi lanţul munţilor Căliman (spre Nord). Peisajul muntos este dominat de lanţul Gurghiului, la poalele cărora s-a dezvoltat localitatea, prin masivul Borzont. La sud pe pasul Bucin (1273 m) se întinde masivul Borzont (1496 m), care apare ca un con vulcanic independent, fără cratere. La sud de pârâul Borzontul Mare urmează aparatul vulcanic Şumuleu (1576 m) cu un crater de 4 km diametru şi 300-400 m adâncime, drenat spre nord de Pârâul Şumuleul Mare. Pe flancul sudic se evidenţiează două conuri adventive.  La capătul  sudic al munţilor Gurghiu se întinde vulcanul Ciumani (Vârful Amza 1694 m), cu două cratere gemene: Fierăstrău, drenat spre nord-est de pârâul cu acelaşi nume, şi Ciumani, drenat spre sud de pârâul Sabasa (tributar Şicasăului). Ambele cratere sunt mici, având diametre de 2 km şi o adâncime de 250-300 m şi sunt mai slab păstrate faţă de cea din Şumuleu.   

     Situată la altitudinea de cca.750 m, localitatea Ciumani are un climat de depresiune intramontană. Aici se individualizează un topoclimat specific, caracterizat prin frecvenţe mari şi persistenţe indelungate ale inversiunilor termice nocturne şi de iarnă. Aceste fenomene fac ca zona Ciumaniului să se situeze printre regiunile cele mai reci ale României, atât în semestrul cald, cât şi în timp de iarnă.

        Temperatura medie anuală este de 5,4 grade C. Zăpada se menţine la sol cca. 120-140 zile pe an. Durata insoririi este de 1760 ore anual, vânturile suflă din direcţia nord-vest.

       Precipitaţiile cad neregulat, media anuală a precipitaţiilor este de 590 mm, numărul zilelor cu precipitaţii este de 140, iar numărul zilelor cu ceaţă în medie 80 zile/an.

       Caracteristicile climatului din zonă sunt :scăderea presiunii atmosferice, scăderea concomitentă a presiunii parţiale a oxigenului, scăderea temperaturii, scăderea umidităţii absolute a aerului, creşterea radiaţiei globale, în mod special creşterea radiaţiei ultraviolete şi menţinerea acesteia în tot cursul anului.  

Hidrografică

Principala arteră hidrografică a zonei este râul Mureş. El străbate depresiunea pe direcţia sud-nord, pe o lungime de 71,5 km (pe teritoriul comunei cca.6 km), având 55 de afluenţi (pe teritoriul comunei 6 afluenţi). Planta medie a râului este în jur de 2,1 %. Debitul râului la asigurarea de 5 % ,la confluenţă în pârâul Belchia este de Q = 240 mc/sec.

       Râul Mureş colectează afluenţii : pârâul Şumuleul Mare, pârâul Szederpataka, pârâul Mihalypataka, pârâul Enke, aceste pârâuri având lungimi cuprinse între 11 şi 5 km, albiile afluenţilor sunt instabile producând inundaţii frecvente.

Recensământul

La recensământul din anul 2011, comuna avea 4334 locuitori (faţă de 4493 de locuitori în anul 2001) cu o densitate a populaţiei de 47 locuitori/kmp, nivel mult inferior mediei pe ţară (95 locuitori/kmp) şi mediei pe judeţ (54 locuitori/kmp). Din 4334 de locuitori 1654 bărbaţi, 1747 femei şi 933 copii.

 

Drumuri publice

Pe teritoriul comunei Ciumani sunt situate trei feluri de drumuri publice :

-          Drumul judeţean DJ 126 pe sectorul DN 11 – Voşlobeni- Suseni – Ciumani – Joseni – Lăzarea (poziţia km 0+00 – 18+720).

        Intensitatea zilnică anuală a traficului măsurat în zona comunei Ciumani a fost de 820 vehicule.

-          drumuri comunale : DC 61, DC 62 şi DC 63.

-          străzi de categoria tehnică III şi IV în domeniul public al comunei.

Comuna nu are legături feroviare. Cele mai apropiate staţii CFR se găsesc în localităţile Gheorgheni, Lăzarea şi Valea Strâmbă de pe linia de cale ferată principală Braşov-Deda.

Alimentarea cu energie electică

   Alimentarea cu energie electică a comunei Ciumani se realizează prin sistemul naţional prin intermediul liniilor de transport racordate la sistemul energetic naţional şi prin intermediul staţiilor de transformare a energiei electrice.

     Energia electrică se asigură de la linia electrică aeriană de 20 KV care alimentează 9 posturi de transformare aeriene (cu capacitate de 250 KVA fiecare) din comună.

     Alimentarea consumatorilor se asigură de la posturile de transformare prin linii electrice aeriene de joasă tensiune.

     Consumul anual de energie electrică este de 2600 MWh.

 

În comuna Ciumani este instalată o centrală telefonică digitală automată cu 400 linii, care corespunde necesităţilor comunei.

Apă potabilă

Apa potabilă este asigurată printr-o reţea centralizată de apă potabilă realizată în cursul anilor 1983. Este captată din pârâul Şumuleul Mare printr-o captare de suprafaţă cu baraj transversal şi priză laterală. Apa captată este transportată printr-o conductă de aducţiune din ţeavă de oţel cu Dn 324 mm până la staţia de tratare. În staţia de tratare se efectuează decantarea, filtrarea şi clorurarea apei.

     Localitatea în prezent dispune de o reţea de canalizare menajeră realizată între anii 1993-2008. Canalul colector şi staţia de epurare este construită pentru comunele Suseni,Ciumani şi Joseni. Staţia de epurare se află pe teritoriul administrativ al comunei Joseni.

Statistici

Este o comunitate omogenă din punct de vedere etnic şi religios. În ultimele două decenii sporul natural a fost negativ din cauza ratei mortalităţii mai mari şi a natalităţii mai scăzute dar şi a emigrării în străinătate. Consecinţa acestui proces a fost îmbătrânirea populaţiei. În ultimi 3-4 ani s-a mai echilibrat situaţia demografică şi aproape a dispărut fenomenul emigrării. În ultima vreme s-au constatat şi cazuri de reîntoarcere în comunitate a unor persoane, familii stabilite mai înainte în străinătate.

 • Populaţia totală: 4493 locuitori (în anul 2002)
 • Populaţie bărbaţi: 2226 (49,54 %)

 • Populaţie femei: 2267 (50,46 %)

Din care:

 • Copii: 748 (16,65 %)
 • Pensionari: 1407 (31,31 %)

 • Persoane plecate la muncă în străinătate: 150

Repartiţia pe naţionalităţi:

 • 4460 (99,26 %) maghiari / secui;
 • 20 (0,44 %) români;
 • 9 (0,20 %) romi;
 • 4 (0,08 %) germani

Repartiţia pe culte:

 • 4401 (97,95 %) romano-catolici;
 • 60 (1,33 %) reformaţi / calvinişti;

 • 19 (0,42 %) ortodocşi;
 • 10 (0,22 %) unitarieni;
 • 2 (0,04 %) greco-catolici;
 • 1 (0,02 %) fără religie
Aveți nevoie de ajutor? Contactați-ne!