Határozatok - 2023

81/2023-as számú tanácshatározattal a sürgősségi segélyek szabályzatának módosítását hagyta jóvá a Helyi Tanács

80/2023-as számú tanácshatározattal a Helyi Tanács a hulladékudvar kialakítása című beruházás műszaki tervét hagyta jóvá

79/2023-as számú tanácshatározattal a hulladékudvar kialakítása című beruházás megvalósíthatósági tanulmányának, műszaki-gazdasági mutatóinak és becsült értékét hagyta jóvá a Helyi Tanács

78/2023-as számú tanácshatározattal a Helyi Tanács jóváhagyta a a DC 62 és DC 63-as községi utak modernizálási munkáihoz szükséges műszaki-gazdasági mutatók és a becsült költségek aktualizált értékét

77/2023-as számú tanácshatározattal a Helyi Tanács a a DC 62 és DC 63-as községi utak modernizálási munkálataihoz szükséges munkafelügyelő alkalmazását hagyta jóvá

76/2023-as számú tanácshatározattal költségvetés-módosítást hagyott jóvá a Helyi Tanács

75/2023-as számú tanácshatározattal a Helyi Tanács „ A Csalóka óvoda felújítása és felszerelése” című projekt beavatkozási munkáira elkészített műszaki dokumentációt hagyta jóvá a Helyi Tanács

74/2023-as számú tanácshatározattal a „ A Csalóka óvoda felújítása és felszerelése” című projektet hagyta jóvá a Helyi Tanács

73/2023-as számú tanácshatározattal a Helyi Tanács „A Köllő Miklós Általános Iskola integrált felújítása, szigetelés és energia csökkentés érdekében” című projekt beavatkozási munkáira elkészített műszaki dokumentációt hagyta jóvá a Helyi Tanács

72/2023-as számú tanácshatározattal „A Köllő Miklós Általános Iskola integrált felújítása, szigetelés és energia csökkentés érdekében” című projektet hagyta jóvá a Helyi Tanács

71/2023-as számú tanácshatározattal  a Helyi Tanács a költségvetés második félévi pénzügyi végrehajtását hagyta jóvá

70/2023-as számú tanácshatározattal a községi erdőből bélyegzett fa értékesítését hagyta jóvá a Helyi Tanács

69/2023-as számú tanácshatározattal a Helyi Tanács jóváhagyta Hargita Megye és Gyergyócsomafalva Község együttműködését annak érdekében, hogy a DJ126-os megyei út akadálymentes közlekedése biztosítva legyen

68/2023-as számú tanácshatározattal a Somlyóvölgye utca és az Átkötő (Legătură) utca közérdekűvé és közhasznúvá nyilvánítását hagyta jóvá a Helyi Tanács

67/2023-as számú tanácshatározattal a Helyi Tanács jóváhagyta egyes utak technikai adatainak kiigazítását a községi közvagyonban

66/2023-as számú tanácshatározattal a községi közvagyon bővítését hagyta jóvá a Helyi Tanács

65/2023-as számú tanácshatározattal a Helyi Tanács jóváhagyta egy pénzbeli támogatás átadását a csomafalvi Római Katolikus Plébánia részére

64/2023-as számú tanácshatározattal költségvetés-módosítást hagyott jóvá a Helyi Tanács

63/2023-as számú tanácshatározattal a Helyi Tanács jóváhagyta a 37/2023-as határozat visszavonását

62/2023-as számú tanácshatározattal költségvetés-módosítást hagyott jóvá a Helyi Tanács

61/2023-as számú tanácshatározattal a község közvagyonának módosítását és bővítését hagyta jóvá a Helyi Tanács

60/2023-as számú tanácshatározattal a Helyi Tanács jóváhagyta a használati díjat, amit évente a Víz és csatornázási közszolgálat kell fizessen

59/2023-as számú tanácshatározattal a Helyi Tanács jóváhagyta a Csalóka óvoda felújítási munkálataira kiadott építkezési engedély bejegyzését a telekkönyvbe

58/2023-as számú tanácshatározattal a Helyi Tanács jóváhagyta a szakmai felügyelő alkalmazását a Csalóka óvoda felújítási munkálataihoz

57/2023-as számú tanácshatározattal a Helyi Tanács az „Egyéni csatlakozások a községi víz és csatornázási rendszerre” című beruházás műszaki tervét hagyta jóvá

56/2023-as számú tanácshatározattal a 32/2023-as határozat kiegészítését hagyta jóvá a Helyi Tanács

55/2023-as számú tanácshatározattal a Helyi Tanács a 24.  falunapok megszervezését hagyta jóvá

54/2023-as számú tanácshatározattal egy közhivatalnoki funkció módosítását hagyta jóvá a Helyi Tanács

53/2023-as számú tanácshatározattal a Helyi Tanács jóváhagyta a térfigyelő kamerarendszer szabályzatát

52/2023-as számú tanácshatározattal a 47/2021-es Határozat módosítására és az új házszámozást hagyta jóvá a Helyi Tanács

51/2023-as számú tanácshatározattal a Helyi Tanács jóváhagyta a „Zöld kisbuszok beszerzése Hargita megyei diákok számára” című projektet

50/2023-as számú tanácshatározattal a Helyi Tanács jóváhagyta a 651 szám alatti ingatlan megvásárlását annak érdekében, hogy beruházásokat valósíthassunk meg

49/2023-as számú tanácshatározattal a Helyi Tanács költségvetés-módosítást hagyott jóvá

48/2023-as számú tanácshatározattal a DC 61 felújítása című beruházás aktualizált műszaki-gazdasági mutatóit hagyta jóvá a Helyi Tanács

47/2023-as számú tanácshatározattal a Helyi Tanács jóváhagyta a negyedéves költségvetés-végrehajtást

46/2023-as számú tanácshatározattal a Helyi Tanács jóváhagyta Gyergyócsomafalva részvételét a LEADER partnerség megalakításában, a G10 Gyergyó Régió fejlesztéséért a 2023-2027-es programozási időszakban

45/2023-as számú tanácshatározattal a Helyi Tanács jóváhagyta a 28/2014-es Határozatunk módosítását, amivel a Hargita Hegység Közösségi Fejlesztési Társuláshoz csatlakoztunk

44/2023-as számú tanácshatározattal a DC 62 és 63-as községi utak modernizálása című beruházás műszaki tervét hagyta jóvá a Helyi Tanács

43/2023-as számú tanácshatározattal a Helyi Tanács jóváhagyta a helyi adók és illetékek 13,8 %-kal való indexálását a 2024-es évre

42/2023-as számú tanácshatározattal a Helyi Tanács azon hozzájárulás megállapítását hagyta jóvá, amit az idősek fognak fizetni az otthoni beteggondozási szolgáltatásra

41/2023-as számú tanácshatározattal a Helyi Tanács jóváhagyta a 2022-es költségvetési év zárását

40/2023-as számú tanácshatározattal a 9o/2o22-es határozat mellékletének módosítását hagyta jóvá a Helyi Tanács

39/2023-as számú tanácshatározattal a Helyi Tanács jóváhagyta a  a DC 62 és 63 modernizálása című beruházás aktualizált műszaki-gazdasági mutatóit

38/2023-as számú tanácshatározattal  a DC 61 felújítása című beruházás aktualizált  műszaki-gazdasági mutatóit hagyta jóvá a Helyi Tanács

37/2023-as számú tanácshatározattal a Helyi Tanács jóváhagyta Gyergyócsomafalva részvételét  a Hargita megyei Turisztikai Desztináció Menedzsmentjének Szervezete nevű egyesületben

36/2023-as számú tanácshatározattal a Helyi Tanács jóváhagyta Gyergyócsomafalva részvételét a LEADER partnerség megalakításában, a G1o Gyergyó Régió fejlesztéséért a 2o23-2o27-es programozási időszakban

35/2023-as számú tanácshatározattal „Gyergyócsomafalva község szennyvízhálózatának korszerűsítése és bővítése” című beruházás finanszírozási kérelmét hagyta jóvá a Helyi Tanács

34/2023-as számú tanácshatározattal  a „Csalóka óvoda felújítása és felszerelése „ című projekt összértékének kiigazítását hagyta jóvá a Helyi Tanács

33/2023-as számú tanácshatározattal a Helyi Tanács jóváhagyta az „Oktatás és tanulói tudatosság a környezetvédelem terén” című projektben való részvételünket, ami partnerségben fog megvalósulni a Gyergyószentmiklósi Erdészet Alapítvánnyal és a Köllő Miklós Általános Iskolával

32/2023-as számú tanácshatározattal  egy 6.125.ooo lejes hitelvonal igénybevételét hagyta jóvá a Helyi Tanács

31/2023-as számú tanácshatározattal a Helyi Tanács jóváhagyta két tanácsos kinevezését abba a bizottságba, amely a községi jegyző munkáját fogja kiértékelni

30/2023-as számú tanácshatározattal a turisztikai információs tábla lebontásának engedélyezését hagyta jóvá a Helyi Tanács

29/2023-as számú tanácshatározattal a Helyi Tanács jóváhagyta a Nemzeti Fellendülési és Stabilitási Terv (PNRR) által finanszírozott projektet, amely az oktatási egységek bútorokkal, tananyagokkal és digitális eszközökkel történő felszerelését célozza meg

28/2023-as számú tanácshatározattal a „Harghita biblio digital Hub (HbdH) projektben való részvételünket hagyta jóvá a Helyi Tanács

27/2023-as számú tanácshatározattal a Helyi Tanács jóváhagyta egyes területek bérmentes átadását a közvagyonból

26/2023-as tanácshatározattal költségvetés-módosítást hagyott jóvá a Helyi Tanács

25/2023-as tanácshatározattal a Helyi Tanács jóváhagyta a szelektíven összegyűjtött szemét válogatására megkötött szerződést

24/2023-as tanácshatározattal az éves szociális akciótervet hagyta jóvá a Helyi Tanács

23/2023-as tanácshatározattal a Helyi Tanács közvagyon-kiegészítést hagyott jóvá

22/2023-as tanácshatározattal egy építménynek közvagyonból magánvagyonba való áttételét hagyta jóvá a Helyi Tanács

21/2023-as számú tanácshatározattal a Helyi Tanács jóváhagyta a Somlyóvölgyi Iskola rendeltetésének megváltoztatását

20/2023-as számú tanácshatározattal a Helyi Tanács a „Gyűjtőpontok felszerelése digitalizált ökológiai szigetekkel Hargita megyében” című projekthez jóváhagyta az  új beruházások helyét

19/2023-as számú tanácshatározattal a Helyi Tanács felhatalmazta az ADI SIMD HARGITA – regionális szemétgazdálkodásért felelős társulást, hogy eljárjon az 51/2006-os és 101/2006-os számú jogszabályok teljesítésénél

18/2023-as számú tanácshatározattal a Helyi Tanács a 2023-ban adható helyi vissza nem térítendő támogatásokat hagyta jóvá

17/2023-as számú tanácshatározattal a Helyi Tanács jóváhagyta a 95/2022-es Tanácshatározat módosítását, kiegészítését

16/2023-as számú tanácshatározattal a Helyi Tanács a szemétlerakási szerződést hagyta jóvá

15/2023-as számú tanácshatározattal a Helyi Tanács jóváhagyta az ügyvédi keretszerződést a 2023-as évre

14/2023-as számú tanácshatározattal a Helyi Tanács a kő felhasználását hagyta jóvá

13/2023-as számú tanácshatározattal a Helyi Tanács a vezetékes vízrendszeren keletkezett veszteséget hagyta jóvá

12/2023-as számú tanácshatározattal a Helyi Tanács a Víz és csatornázási közszolgálat adminisztrátorának a 2023-as évre megszabott teljesítménykritériumát hagyta jóvá

11/2023-as számú tanácshatározattal a Helyi Tanács jóváhagyta a gazdasági nyilvántartóba bejegyzett adatok helyzetének elemzését

10/2023-as számú tanácshatározattal a Helyi Tanács jóváhagyta a Polgármesteri Hivatal gépparkja által használt üzemanyag normatíváját

9/2023-as számú tanácshatározattal a Helyi Tanács a Csatornázási rendszer bővítése és felújítása című beruházás beavatkozási munkáira elkészített dokumentációt hagyta jóvá

8/2023-as számú tanácshatározattal a Helyi Tanács a DC 61 felújítási munkálataira elkészített műszaki tervet hagyta jóvá

7/2023-as számú tanácshatározattal a Helyi Tanács egyes ingatlanok leltári értékének aktualizálását hagyta jóvá

6/2023-as számú tanácshatározattal a Helyi Tanács a Salubriservvel kötött szemétgazdálkodási szerződés kiegészítését hagyta jóvá

5/2023-as számú tanácshatározattal a Helyi Tanács a vezetékes víz tűzoltásra való használatának elszámolását hagyta jóvá

4/2023-as számú tanácshatározattal a Helyi Tanács jóváhagyta a 2023-as évi költségvetést

3/2023-as számú tanácshatározattal a Helyi Tanács jóváhagyta az előző évek költségvetési többletének felhasználását

2/2023-as számú tanácshatározattal a “Csalóka óvoda felújítása és felszerelése” című pályázat új összértékét, valamint a pályázat helyi költségvetésből finanszírozott kiadási kategóriáit hagyta jóvá a Helyi Tanács

1/2023-as számú tanácshatározattal a Helyi Tanács jóváhagyta a 2023-2024-es tanév iskolahálózatát

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Szükség van segítségre? Beszéljen velünk