Határozatok - 2018

HCL 72/2018 – HCL 72/2018- határozattal a közalkalmazottak fizetését hagyta jóvá a Helyi Tanács
72/2018 – Melléklet 72/2018
HCL 71/2018 – HCL 71/2018- költségvetésmódosítást hagy jóvá a Helyi Tanács
HCL 70/2018 – HCL 70/2018- a Helyi Tanács 2019-re vonatkozó adókat és illetékeket hagyta jóvá
70/2018 – Melléklet 70/2018
HCL 69/2018 – HCL 69/2018- közhasznú munkákat hagyta jóvá a Helyi Tanács
69/2018 – Melléklet 69/2018
HCL 68/2018 – HCL 68/2018- a Helyi Tanács egyes belterületi telkek adóbesorolási kategóriájának megváltoztatását hagyta jóvá
nr. 68/2018 – Melléklet nr. 68/2018
HCL 67/2018 – HCL 67/2018– a Helyi Tanács költségvetés módosítást hagyott jóvá
HCL 66/2018 – HCL 66/2018- a Helyi Tanács bánya területéről bélyegezett fa értékesítését hagyta jóvá
HCL 65/2018 – HCL 65/2018- a közvilágítási beruházás aktualizált értékét hagyta jóvá a Helyi Tanács
HCL 64/2018 – HCL 64/2018- A Helyi tanács jóváhagyta a 126-os Megyei út felújítására készült projekthez kapcsolódó költségeket valamint egy partnerségi egyezséget.
HCL 63/2018 – HCL 63/2018- Tanácshatározat a 126-os Megyei út felújítása készült projekt gazdasági mutatóinak jóváhagyására
HCL 62/2018 – HCL 62/2018- a Helyi tanács a 39/2018-as tanácshatározat módosítását – „A Csalóka óvoda felújítása és modernizálása” című pályázat gazdasági mutatóinak a módosítását hagyta jóvá
HCL 61/2018 – HCL 61/2018- Helyi tanács jóváhagyta a jogtanácsosi munkakör alapfizetésének megállapítását
Tabel cu salariile de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual – Tabel cu salariile de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual din aparatul de specialitate a Primarului comunei Ciumani Anexă la HCL 61/2018
HCL 60/2018 – HCL 60/2018- egy tanácsadói munkakör jogtanácsosi munkakörré alakítását hagyta jóvá a Helyi tanács
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ AL APARATULUI DE SPECIALITATE A PRIMARULUI COMUNEI CIUMANI- ANEXA nr.1 la HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 60/2018. – STRUCTURA ORGANIZATORICĂ AL APARATULUI DE SPECIALITATE A PRIMARULUI COMUNEI CIUMANI- ANEXA nr.1 la HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 60/2018.
HCL 59/2018 – HCL 59/2018- a Helyi tanács jóváhagyta a Megyei út felújítására készült tervet és a felújításhoz szükséges költségeket
HCL 58/2018 – HCL 58/2018 költésgvetés módósítást hagyott jóvá a Helyi tanács
HCL 57/2018 – HCL 57/2018- a Helyi tanács egy előadói munkakör tanácsadói munkakörré való módosítását hagyta jóvá
HCL 56/2018 – HCL 56/2018- az Önkéntes Polgárvédelmi Közszolgálat módosított személyzeti felépítését hagyta jóvá a Helyi tanács
O R G A N I G R A M A şi numărul de personal ale Serviciului Voluntar pentru Situaţii Urgenţă – O R G A N I G R A M A şi numărul de personal ale Serviciului Voluntar pentru Situaţii Urgenţă Anexa nr. 1
– la Hotărârea Consiliului Local Nr. 56
HCL 55/2018 – HCL 55/2018- a Helyi Tanács jóváhagyta a közvagyon-módosítását
MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI CIUMANI,JUDEȚUL HARGHITA Anexa la HCL nr. 55 /2018. – MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI CIUMANI,JUDEȚUL HARGHITA Anexa la HCL nr. 55 /2018.
HCL 54/2018 – HCL 54/2018- a Helyi Tanács jóváhagyta a községi erdőből lebélyegzett fa kiindulási árának módosítását
HCL 53/2018 – HCL 53/2018- a Csomafalvi legelő üzemtervét hagyta jóvá a Helyi tanács
HCL 52/2018 – HCL 52/2018- számú határozattal a Helyi Tanács jóváhagyta a Napfény Szociális Központ felszerelésének bővítésére elkészült projekt megvalósítását.
HCL 51/2018 – HCL 51/2018- számú határozattal a Napfény Szociális Központ felszerelésének bővítésére készült megvalósíthatósági tanulmányt hagyta jóvá a Helyi Tanács.
HCL 50/2018 – HCL 50/2018- tanácshatározat a Sürgősségi Önkéntes Szolgálat új személyzeti felépítésének jóváhagyására és az új önkéntes szerződés jóváhagyására
Sürgősségi Önkéntes Szolgálat személyzeti felépítése – Sürgősségi Önkéntes Szolgálat személyzeti felépítése- Melléklet 1
Önkéntes szerződés- Melléklet 2 – Önkéntes szerződés- Melléklet 2
HCL 49/2018 – HCL 49/2018- tanácshatározat a község Kockázatelemzési és lefedettségi tervének aktualizált formájának jóváhagyására,
Kockázatelemzési és lefedettségi terv – Kockázatelemzési és lefedettségi terv
HCL 48/2018 – HCL 48/2018- tanácshatározat a vízhálózatra és csatornázásra való új csatlakozások munkálatait felügyelő szakemberrel kötött szerződés jóváhagyására
HCL 47/2018 – HCL 47/2018- a Helyi Tanács jóváhagyta a községi erdőből lebélyegzett fa értékesítését
Melléklet HCL 47/2018 – Melléklet HCL 47/2018
HCL 46/2018 – HCL 46/2018- a község 2018-as első félévi költségvetés-megvalósítását hagyta jóvá a Helyi Tanács.
HCL 45/2018 – HCL 45/2018- a Helyi Tanács jóváhagyta azt a partnerségi szerződést, amit a község kötött a Gyulafehérvári Caritas – Szociális szolgáltatások ágazatával kötött, annak érdekében, hogy a Napfény Szociális Központ pályázati úton támogatást nyerhessen a központ felszerelésének bővítésére.
Melléklet HCL 45/2018 – Melléklet HCL 45/2018
HCL 44/2018 – HCL 44/2018- a belterületbe újonnan bevett falurészek elnevezését hagyta jóvá a Helyi Tanács
HCL 43/2018 – HCL 43/2018- a községi közvilágítás felújítási munkálataihoz szükséges szakfelügyelővel kötött szerződést hagyta jóvá a Helyi Tanács.
HCL 42/2018 – HCL 42/2018- Tanácshatározat egy partnerségi egyezség jóváhagyására
HCL 41/2018 – HCL 41/2018- 19. községi napok megszervezésére
HCL 40/2018 – HCL 40/2018- Tanácshatározat Díszpolgári cím odaítélésére
HCL 39/2018 – HCL 39/2018- Tanácshatározat a Csalóka óvoda felújítására és felszerelésére készítendő projekt időszerűségének és szükségszerűségének jóváhagyására
HCL 38/2018 – HCL 38/2018- Tanácshatározat az óvodaépítés munkálatainak felügyeletéhez szükséges szakemberrel való szerződés jóváhagyására
HCL 37/2018 – HCL 37/2018- Tanácshatározat közbeszerzési program bővítésére
HCL 36/2018 – HCL 36/2018- annak jóváhagyására, hogy Gyergyócsomafalva társuljon Hargita Megye Tanácsával, annak érdekében, hogy a 126-os megyei út mentén megépüljön a járda községünkben
CONTRACT DE ASOCIERE- Anexa la Hotărârea nr. 36 /2018 – CONTRACT DE ASOCIERE- Anexa la Hotărârea nr. 36 /2018 al Consiliului Local Ciumani
HCL 35/2018 – HCL 35/2018- a GOSPOD SERV KFT 2017-es mérlegének jóváhagyására
HCL 34/2018 – HCL 34/2018- Tanácshatározat a költségvetés módosítás jóváhagyására
HCL 33/2018 – HCL 33/2018- Tanácshatározat a községi költségvetés első negyedévi teljesítésének jóváhagyására
HCL 32/2018 – HCL 32/2018- Tanácshatározat a község közvilágításának felújítására készített műszaki terv jóváhagyására,
HCL 31/2018 – HCL 31/2018- Tanácshatározat a Tájház építéséhez elkészített műszaki terv jóváhagyására
HCL 30/2018 – HCL 30/2018- Tanácshatározat a megyei út mentén építendő járda műszaki tervének jóváhagyására,
HLC 29/2018 – HLC 29/2018- Tanácshatázrozat a Dacia Super Nova működésből való kivételének, leírásának jóváhagyására, annak érdekében, hogy értékesíthessük
HCL 28/2018 – HCL 28/2018- Tanácshatázrozat annak jóváhagyására, hogy Gyergyócsomafalva társuljon Hargita Megye Tanácsával, annak érdekében, hogy a 126-os megyei út mentén videokamerák legyenek felszerelve községünkben
HCL 27/2018 – HCL 27/2018- Tanácshatározat a közbeszerzési program bővítésére
Completare la Program anual al achizițiilor publice pe anul 2018- Anexă la HCL nr.27/2018 – Completare la Program anual al achizițiilor publice pe anul 2018- Anexă la HCL nr.27/2018
HCL 26/2018 – HCL 26/2018- Tanácshatározat a 2018-ra megkötött ügyvédi szerződés jóváhagyására
HCL 25/2018 – HCL 25/2018- Tanácshatározat a Víz és Csatornázási Közszolgálat adminisztrátorának 2018- ra megállapított teljesítmény kritériumok jóváhagyására,
CRITERII DE PERFORMANȚĂ ANUL 2018 pentru salarizarea administratorului SPAC al comunei Ciumani- Anexa nr.1 la HCL nr.25/2018 – CRITERII DE PERFORMANȚĂ ANUL 2018 pentru salarizarea administratorului SPAC al comunei Ciumani- Anexa nr.1 la HCL nr.25/2018
HCL 24/2018 – HCL 24/2018- Tanácshatározat a Víz és Csatornázási Közszolgálat adminisztrátorának 2017-es évi kiértékelőjének jóváhagyására,
HCL 23/2018 – HCL 23/2018- Tanácshatározat a Polgármesteri hivatal gépparkjában található járművek és gépek üzemanyag fogyasztásához szükséges kvóták jóváhagyására
SITUAȚIA PARCULUI AUTO A PRIMĂRIEI COMUNEI CIUMANI și consumul lunar de carburanți- Anexa nr.1 la HCL nr.23/2018 – SITUAȚIA PARCULUI AUTO A PRIMĂRIEI COMUNEI CIUMANI și consumul lunar de carburanți- Anexa nr.1 la HCL nr.23/2018
HCL 22/2018 – HCL 22/2018- költsévetés módósítására
HCL 21/2018 – HCL 21/2018- tanácshatározat 2017-es községi költségvetés végrehajtásának jóváhagyására
HCL 19/2018 – HCL 19/2018- Tancsáhatározat a vissza nem térítendő támogatások programjának jóváhagyására
PROGRAMUL ANUAL AL FINANȚĂRILOR NERAMBURSABILE DIN FONDURILE BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI CIUMANI ce se acordă în anul 2018 pentru programele, proiectele și acțiunile nonprofit de interes local – PROGRAMUL ANUAL AL FINANȚĂRILOR NERAMBURSABILE DIN FONDURILE BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI CIUMANI ce se acordă în anul 2018 pentru programele, proiectele și acțiunile nonprofit de interes local
HCL 18/2018 – HCL 18/2018- Tanácshatársozat a a 2018-as esemény lista jóváhagyására,
2018-as eseménylista – 2018-as eseménylista
HCL 17/2018 – HCL 17/2018- Tanácshatározat a Község csatorna rendszerének felújítására és bővítésére készült projekt előlegéhez szükséges garancia levél igénylésének jóváhagyására
HCL 16/2018 – HCL 16/2018- Tanácshatározat a Tájház kialakítására készült projekt előlegéhez szükséges garancialevél igénylésének jóváhagyására
HCL 15/2018 – HCL 15/2018- privind aprobarea Regulamentului de vânzare a bunurilor mobile şi imobile din domeniul privat al comunei Ciumani, modificat
HCL 14/2018 – HCL 14/2018- tanácshatározat a község közvagyonában és magán vagyonában található javak bérlésére készült módosított szabályzat jóváhagyására
REGULAMENT – REGULAMENT de închiriere a bunurilor imobile (terenuri şi construcţii) din domeniul public sau privat al comunei Ciumani Anexa nr.1 la H.C.L. nr. 14 /2018
HCL 13/2018 – HCL 13/2018- tanácshatározat a 2018-as közbeszerzési stratégia és program jóváhagyására
Strategia anuală de achiziție publică pe anul 2018 Comuna Ciumani- Anexa 1 la HCL nr.13/2018 – Strategia anuală de achiziție publică pe anul 2018 Comuna Ciumani- Anexa 1 la HCL nr.13/2018
Program achizițiilor publice aferente proiectului „R – Program achizițiilor publice aferente proiectului „Reabilitarea şi schimbarea destinaţiei unei case de locuit, cu scopul înfiinţării casei tradiţiilor în comuna Ciumani, judeţul Harghita”- Anexa nr.1 la Strategia anuală de achiziții
Program anual al achizițiilor publice pe anul 2018- Anexa nr.2 la HCL nr.13/2018 – Program anual al achizițiilor publice pe anul 2018- Anexa nr.2 la HCL nr.13/2018
HCL 12/2018 – HCL 12/2018- tanácshatározat a GOSPOD SERV KFT 2018-as költségvetésének, valamint személyzeti keretének és összetételének jóváhagyására
BVC SC Gospod Serv Srl 2018- Anexă la HCL nr.12/2018 – BVC SC Gospod Serv Srl 2018- Anexă la HCL nr.12/2018
ORGANIGRAMA Societăţii Comerciale GOSPOD-SERV S.R.L. Pentru anul 2018- Anexa nr.2 la HCL 12/2018 – ORGANIGRAMA Societăţii Comerciale GOSPOD-SERV S.R.L. Pentru anul 2018- Anexa nr.2 la HCL 12/2018
HCL 11/2018 – HCL 11/2018- tanácshatározat az óvoda építés módosított gazdasági mutatóinak jóváhagyására
HCL 10/2018 – HCL 10/2018- tanácshatározat a Víz és csatornázási közszolgálat 2018-as költségvetésének jóváhagyására, valamint a személyzeti keretének és összetételének jóváhagyására
ORGANIGRAMA Serviciului Public de Apă și Canalizare SPAC Ciumani cu personalitate juridică pentru anul 2018- Anexa nr.2 la HCL nr. 10 /2018- Anexa nr.2 la HCL nr. 10 /2018 – ORGANIGRAMA Serviciului Public de Apă și Canalizare SPAC Ciumani cu personalitate juridică pentru anul 2018- Anexa nr.2 la HCL nr. 10 /2018- Anexa nr.2 la HCL nr. 10 /2018
BVC Serviciul public apă și canalizare 2018- Anexă la HCL nr. 10 /2018 – BVC Serviciul public apă și canalizare 2018- Anexă la HCL nr. 10 /2018
HCL 9/2018 – HCL 9/2018- tanácshatározat Polgármesteri hivatal épületének feljavítására készült műszaki terv jóváhagyására,
HCL 8/2018 – HCL 8/2018- tanácshatározat a 2018-as évi községi költségvetés jóváhagyására
7/2017 – 7/2017- tanácshatározat az INTERHOLZ KFT által letett garancia kibővítésére a Kőbánya koncessziós szerződésének végrehajtása érdekében
Act adițional la Contractul de garanție nr.767/10 iunie 2011- Anexă la HCL nr.7/2018 – Act adițional la Contractul de garanție nr.767/10 iunie 2011- Anexă la HCL nr.7/2018
6/2018 – 6/2018- tanácshatározat a tartozások felosztására készült procedúra jóváhagyására
5/2018 – 5/2018- tanácshatározat egyes épületek bevételére a község magánvagyonának leltárába,
COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI CIUMANI – COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI CIUMANI- Anexa nr.1 la HCL nr.5 /2018.
4/2018 – 4/2018- tanácshatározat közvagyon kiegészítésésre és módosítására
COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI CIUMANI, JUDEȚUL HARGHITA- Anexa nr.1 la HCL nr.4/2018. – COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI CIUMANI, JUDEȚUL HARGHITA- Anexa nr.1 la HCL nr.4/2018.
3/2018 – 3/2018- tanácshatározat egy használt kazán eladására
2/2018 – 2/2018- határozat közmunkák jóváhagyására
PLAN DE ACŢIUNE ŞI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL, MUNCI NEREMUNERATE ÎN FOLOSUL COMUNITĂȚII pentru anul 2018- Anexă la Hotărârea Consiliului Local nr.2/2018 – PLAN DE ACŢIUNE ŞI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL, MUNCI NEREMUNERATE ÎN FOLOSUL COMUNITĂȚII pentru anul 2018- Anexă la Hotărârea Consiliului Local nr.2/2018.
1/2018 – 1/2018- tanácshatározat a 2017-es év végi deficit lefedése az előző évek jövedelméről

Szükség van segítségre? Beszéljen velünk