Hotărâri - 2022

HCL 38/2022 privind aprobarea investiției ”Achiziționare și amplasare stație de reîncărcare pentru vehicule electrice în Comuna Ciumani, județul Harghita”

Anexa nr.1 la HCL nr.38/2022

Anexa nr.2 la HCL nr.38/2022

HCL 37/2022 privind aprobarea investiției  ” Eficientizarea energetică a clădiri Școlii Gimnaziale „Köllő Miklós”, comuna Ciumani, județul Harghita”

Anexa nr.1 la HCL nr.37/2022

Anexa nr.2 la HCL nr.37/2022

HCL 36/2022 privind modificarea structurii aparatului de specialitate a primarului comunei Ciumani

Anexa nr.1 la HCL nr.36/2022.

Anexa nr. 2 la HCL nr. 36 /2022.

HCL 35/2022 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr.77/2021 privind  stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pe anul 2022

Anexa la HCL nr. 35/2022

HCL 34/2022 privind  aprobarea Strategiei de tarifare  a Serviciului public de apă și de canalizare a Comunei Ciumani pentru perioada 2022-2026

Anexă la HCL nr.34/2022

HCL 33/2022 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții a investiţiei “Reabilitare captare, staţie de tratare apă și extindere rețea de distribuție apă potabilă, comuna Ciumani, judeţul Harghita”

HCL 32/2022 privind aprobarea retragerii Consiliului Local al comunei Ciumani din Societatea Comercială HARGAZ Harghita Gaz SA

Anexa nr.1 la HCL nr.32

Anexa nr.2 la HCL nr.32

HCL 31/2022 privind aprobarea indexării  impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023 cu rata inflației de 5,1 %

Anexa la HCL nr. 31/2022

HCL 30/2022 privind darea în folosinţă gratuită a unor imobile din proprietatea publică a comunei Ciumani

HCL 29/2022 privind aprobarea derulării în anul 2022 a Programului de stimulare a  protecției mediului și amenajării estetice edilitare a gospodăriilor din comuna Ciumani

HCL 28/2022 privind aprobarea situației financiare al execuţiei bugetului de venituri și cheltuieli la 31 martie al anului bugetar 2022

HCL 27/2022 privind aprobarea Caietului de sarcini și Strategiei de contractare  al Serviciului de salubrizare a comunei Ciumani

Anexa nr. 1 la HCL nr. 27/2022

Anexa nr.2 la HCL nr.27/2022

HCL 26/2022 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli consolidat general al Comunei Ciumani pe anul 2022

 

HCL 25/2022- privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de investiții „ Înființare rețea de distribuție gaze naturale în comuna Ciumani, județul Harghita” pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny
Anexa la HCL 25/2022
Anexa la HCL 25/2022
HCL 24/2022- privind aprobarea Proiectului tehnic pentru lucrările “Racordarea la rețeaua electrică a stației de pompare nr.4 a sistemului de canalizare menajeră, Ciumani”
HCL 23/2022- privind aprobarea execuției bugetare al anului 2021 a comunei Ciumani
HCL 22/2022- privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr.11/2022 privind aprobarea modificării și completării Inventarului bunurilor care fac parte din domeniului public al comunei Ciumani, județul Harghita
HCL 21/2022- privind declarării de uz și interes public al Drumului de câmp Bartishegye
HCL 20/2022- privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită a unui spațiu din incinta Centrului Social Napfény
Anexă la HCL nr.20/2022
HCL 19/2022- privind rectificarea datelor tehnice ale terenului de hochei din Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Ciumani, județul Harghita
HCL 18/2022- privind aprobarea desființării/demolării casei de locuit, grajd cu șură și magazie lemne din domeniul privat al comunei Ciumani
HCL 17/2022- privind completarea Programului achiziţiilor publice pe anul 2022 al comunei Ciumani
Anexa la HCL 17/2022
HCL 16/2022- privind aprobarea valorificării masei lemnoase pusă în valoare din fondul forestier al comunei Ciumani
HCL 15/2022- privind aprobarea acordării finanțărilor nerambursabile pe anul 2022, ce se vor acorda pentru finanțarea programelor, proiectelor și acțiunilor nonprofit de interes local din comuna Ciumani
HCL 14/2022- privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Ciumani în comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului general al comunei Ciumani
HCL 13/2022- privind stabilirea criteriilor de performanță pe anul 2022 pentru administratorul Serviciului Public de Apă și Canalizare (SPAC) Comuna Ciumani
Anexa nr.1 la HCL nr. 13 /2022

HCL 12/2022 privind alegerea președintelui de ședință

HCL 11/2022 privind aprobarea modificării și completării Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al comunei Ciumani, județul Harghita

Anexa nr. 1 HCL 11/2022

HCL 10/2022 privind privind aprobarea documentației tehnico-economice în faza DALI pentru investiția propusă a fi realizată ”Modernizarea drumurilor de câmp în  comuna Ciumani, județul Harghita”

HCL 9/2022 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale finanțate din bugetul comunei Ciumani pe anul 2022

Anexa la HCL nr. 9/2022

HCL 8/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, al S.C. GOSPOD SERV S.R.L. pe anul 2022

Anexa la HCL nr. 8/2022

HCL 7/2022 privind aprobarea numărului de burse şi cuantumul acestora, acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Ciumani, în semestrul II al anului şcolar 2021 -2022

HCL 6/2022 privind aprobarea Programului achiziţiilor publice pe anul 2022 al comunei Ciumani

Anexa la HCL nr. 6/2022 

HCL 5/2022 privind aprobarea  normativului pe anul 2022 pentru cheltuielile privind consumul lunar de carburanți pentru autoturismele, mașinile și utilajele aparținând Primăriei comunei Ciumani

Anexa nr. 1 la HCL nr. 5/2022

HCL 4/2022 számú tanácshatározattal a 2022-es évi községi költségvetést t hagyta jóvá a Helyi Tanács

HCL 3/2022 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului anilor precedenți    ale Comunei Ciumani pe anul 2022

HCL 2/2022 privind aprobarea Actului adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare prin concesiune în comuna Ciumani

Anexa nr. 1 la HCL 2/2022

HCL  1/2022 privind aprobarea Rețelei școlare pentru anul școlar 2022-2023 din Comuna Ciumani

Anexa nr. 1 la HCL 1/2022

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Nevoie de ajutor? Vorbeste cu noi