Hotărâri - 2023

 

HCL nr. 11/2023 privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe anul 2022 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități

HCL nr. 10/2023 privind aprobarea  normativului pe anul 2023 pentru cheltuielile privind consumul lunar de carburanți pentru autoturismele, mașinile și utilajele  aparținând Primăriei comunei Ciumani

HCL nr. 9/2023 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții a investiţiei ”Modernizare și extindere rețea de canalizare în comuna Ciumani, județul Harghita”

HCL nr. 8/2023 privind aprobarea Proiectului tehnic al investiţiei „Reabilitare și modernizare Drum Comunal 61 între km 0+860  – km 3+824 , comuna Ciumani, județul Harghita

HCL nr. 7/2023 privind  actualizarea valorii de inventar pentru unele bunuri imobile din Inventarului bunurilor care aparțin  domeniului public al comunei Ciumani, județul Harghita

HCL nr. 6/2023 privind aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare în comuna Ciumani, județul Harghita

HCL nr. 5/2023 privind aprobarea Regulamentului privind folosirea apei potabile în scopul stingerii incendiilor

HCL nr. 4/2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli general consolidat al comunei Ciumani pe anul 2023

HCL nr. 3/2023 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului anilor precedenți ale Comunei Ciumani pe anul 2023 

HCL nr. 2/2023 privind aprobarea noii valori totale a proiectului “Reabilitarea și dotarea grădiniţei Csalóka, comuna Ciumani, judeţul Harghita”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea proiectului

HCL nr. 1/2023 privind aprobarea Rețelei școlare pentru anul școlar 2023-2024 din Comuna Ciumani

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Nevoie de ajutor? Vorbeste cu noi