ANUNȚ PREALABIL

ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘARE PUBLICĂ A

DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

Unitateta administrativ-teritorială COMUNA CIUMANI, din județul HARGHITA, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr. 12 începând cu data de 07.04.2022, pe o perioadă de 60 zile, pîna la 05.06.2022 la sediul Primăriei comuna Ciumani, conform art. 14 alin (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliară nr. 7/1996 republicată cu modificările și completările ulterioare.

         Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse de către proprietarii, posesorii sau alți deținători, la sediul primăriei și / sau pe adresa de  e-mail consiliul_ciumani@yahoo.com

            Cererile vor fi însoțite de documentele doveditoare.

 

ANUNȚ PREALABIL 115/29.03.2022

Plan cadastral

Opisul alfabetic al posesorilor si al detinatorilor

Registrul cadastral 

 

 

 

 

 

 

Aveți nevoie de ajutor? Contactați-ne!