ANUNȚ PREALABIL

ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘARE PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

Unitateta administrativ-teritorială COMUNA CIUMANI, din județul HARGHITA, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr. 7 începând cu data de 21.02.2022, pe o perioadă de 60 zile, pîna la 21.04.2022 la sediul Primăriei comuna Ciumani, conform art. 14 alin (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliară nr. 7/1996 republicată cu modificările și completările ulterioare.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse de către proprietarii, posesorii sau alți deținători, la sediul primăriei și / sau pe adresa de e-mail consiliul_ciumani@yahoo.com Cererile vor fi însoțite de documentele doveditoare.

PRIMAR

MÁRTON LÁSZLÓ – SZILÁRD

 

 

Aveți nevoie de ajutor? Contactați-ne!